Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google

Pwy sy'n cyfrifol am y safle?

 

Who's responsible for the site?

Stephen Benham a gafodd y syniad gwreiddiol o greu'r gwefan hon. Mae'n gweithio fel archifydd cynorthwyol yn Adran y Llawysgrifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, er bod safle gwe bersonol yw hwn. Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng y safle hwn a'r Llyfrgell. Efe sy'n gyfrifol am rhan helaeth o'r ddefnydd ar y safle.

Nigel Callaghan sy'n gyfrifol am agweddau technegol y safle a gweddill y cynnhwysion. Cynlluniwyd a chrwyd y safle ganddo. Efe hefyd sy'n gyfrifol am rhan fwyaf y testun Cymraeg: arno fe yw'r bai am unrhyw wallau! Os oes unrhyw sylwadau gennych yngly^n 'r safle o safbwynt technegol, neu am ei chynnwys, cysylltwch â ni drwy e-bost: .

Mae Nigel Callaghan ar gael hefyd drwy ei dudalen hafan bersonol: http://www.taliesin.co.uk neu, os oes diddordeb gennych yn ei medrau technegol, drwy ei gwmni ymgynhori cyfrifiaduron Technoleg Taliesin Cyf.

 

Stephen Benham had the original idea for setting up this site. He works as an assistant archivist in the Department of Manuscripts in the National Library of Wales in Aberystwyth, although this is a personal web site. There is no connection between this site and the Library. He is responsible for much of the material on the site.

Nigel Callaghan is responsible for the technical aspects of the site and the remainder of the content. The site was designed and built by him. He is also responsible for the majority of the Welsh text and is to blame for any errors! If you have any comments related to the technical aspects of the site, or about the material on it, please contact us via e-mail:

Nigel can also be contacted via his personal home page: http://www.taliesin.co.uk or, if you are interested in his technical skills, via his computer consultancy company Technoleg Taliesin Cyf.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]