[Nôl i adran ' Y plwyf fel y bu']  [Back to the ' The parish as it was' section]

Cors Fochno ac Ynys Cynfelyn, 1930

 

Cors Fochno and Ynys Cynfelyn, 1930

Cors Fochno ac Ynys Cynfelyn, 1930 | Cors Fochno and Ynys Cynfelyn, 1930
Llun o Ynys Cynfelyn (a'r Dyfi yn y cefndir) sy'n dangos fferm Neuadd yr Ynys yn y canol. Mae Gwynfryn i'w gweld ar ben y bryn hefyd. Tynnwyd y llun yn 1930 o'r heol rhwng Talybont a Thaliesin, ger Erglodd. Y ffotograffydd oedd Charles Williams (1909-2004). Ymddangoswyd y llun yn wrieddiol ar wefan John Ball 'Images of Wales' yn 2004, ac ailymddangosir yma drwy caniatâd caredig Jennifer Tinnion, merch Charles Williams. A picture of Ynys Cynfelin (with the Dyfi in the background) which shows Neuadd-yr-Ynys farm in the centre. Gwynfryn can also be seen on top of the hill. The picture was taken in 1930 from the road between Talybont and Taliesin, near Erglodd. The photographer was Charles Williams (1909-2004). The picture appeared originally on John Ball's website 'Images of Wales' in 2004 and is redisplayed here with the kind permission of Jennifer Tinnion, daughter of Charles Williams.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2005-04-10  This picture added on 2005-04-10
Google[Brig y dudalen/Top of page]