[Nôl i adran ' Y plwyf fel y bu']  [Back to the ' The parish as it was' section]

Hen Gapel a Chaffi Clettwr, 1960au?

 

Hen Gapel and Clettwr Cafe, 1960s?

Hen Gapel a Chaffi Clettwr, 1960au? | Hen Gapel and Clettwr Cafe, 1960s?
Cerdyn post o'r Hen Gapel, Tre'r-ddol (Amgueddfa ar un adeg) a Caffi Clettwr. 1960au efallai? A postcard of the Hen gapel, Tre'r-ddol (a museum at the time) and the Clettwr Cafe. 1960s?
Cyfrannwyd y llun gan / picture contributed by Menna Evans.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2005-04-10  This picture added on 2005-04-10
Google[Brig y dudalen/Top of page]