[Nôl i adran ' Y plwyf fel y bu']  [Back to the ' The parish as it was' section]

Tre'r ddôl tua 1913-18

 

Tre'r ddôl about 1913-18

Tre
Cerdyn post o Dre'rddol, gan E.O.Jones, Taliesin, sy'n debyg o fod o gyfnod Rhyfel y Byd Cyntaf. Anfonwyd ef gan Mary Thomas, Frongoch, i'w brawd William Thomas, yn Awstralia, a aeth yno yn mis Rhagfyr 1912 ar y llong White Star Line 'Gothic'. Mae fersiwn mwy o ganol y llun ar gael hefyd.
Gweler hefyd fersiwn arall o hwn is also available.
 A postcard of Tre'rddol, by E.O.Jones, Taliesin, probably from the period of the First World War. It was sent by Mary Thomas, Frongoch, to her brother William Thomas in Australia, who went there in December 1912 on the White Star Line ship 'Gothic'. A larger version of the centre of the picture is also available.
A variation of this is also available.
Cyfrannwyd y llun gan / picture contributed by David Rowlands.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-01-14  This picture added on 2001-01-14
Google[Brig y dudalen/Top of page]