[Nôl i adran ' Y plwyf fel y bu']  [Back to the ' The parish as it was' section]

Tre'r ddôl tua 1913-18

 

Tre'r ddôl about 1913-18

Tre
Cerdyn post o Dre'rddol, gan E.O.Jones, Taliesin mwy na thebyg. Ymddengys ei fod e'n fersiwn arall o hwn, ond dynnwyd ar diwrnod arall. Anfonwyd ef at J T Edwards, Marylebone: 'Busy cario gwair, no time to write, weather is grand at last'. Mae'r postfarc yn amhosibl i'w ddarllen. Mae fersiwn mwy o ganol y llun ar gael hefyd. A postcard of Tre'rddol, probably by E.O.Jones, Taliesin. It appears to be another version of this, but taken on another day. It was sent to J T Edwards, Marylebone: 'Busy cario gwair, no time to write, weather is grand at last'. The postmark is unreadable. A larger version of the centre of the picture is also available.
Cyfrannwyd y llun gan / picture contributed by Menna Evans.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2005-04-10  This picture added on 2005-04-10
Google[Brig y dudalen/Top of page]