[Nôl i adran ' Y plwyf fel y mae']  [Back to the ' The parish as it is' section]

Cors Fochno panorama

 

Cors Fochno panorama |
Golygfa panoramig o Gors Fochno. Tynnwyd o'r hen ffordd ar y bryn y tu cefn i Erglodd, Mis Ionawr 2001. Ar y chwith eithaf gallech gweld y Borth, mae afon Dyfi ar y dde. Yn y canol mae Ynys Cynfelyn gydag Aberdyfi tu hwnt iddo. A panoramic view of Cors Fochno, taken from the old road on the hill behind Erglodd, January 2001. On the extreme left you can see Borth, the Dyfi is on the right. In the centre is Ynys Cynfelyn with Aberdyfi beyond.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-03-31  This picture added on 2001-03-31
Google[Brig y dudalen/Top of page]