[Nôl i adran ' Addoldai']  [Back to the ' Places of worship' section]

Capel Soar, Tre'rddôl

 

Soar chapel, Tre'rddôl

Capel Soar, Tre
Capel y Methodistiad Wesleyaidd yn Nhre'rddôl. Dyma trydydd capel y Wesleyaidd yn y pentref; gosodwyd y carreg sylfaen ar Ddydd Nadolig 1874. Caeodd y capel am y tro olaf ar diwedd mis Rhagfyr 2002. The Wesleyan Methodist chapel in Tre'rddôl. This is the third Wesleyan chapel in the village; the foundation stone was laid on Christmas Day 1874. The chapel closed in December 2002.

Ychwanegwyd y llun hwn ar 2001-01-14  This picture added on 2001-01-14
Google[Brig y dudalen/Top of page]