Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


Diolchiadau

 

Thanks

Mae nifer o bobl wedi rhoi cymorth i ni, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, drwy arlwyo defnyddiau, cyfleusterau ac ysbrydoliaeth. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw i gyd.

Mae eisiau arnom diolch i'r bobl isod yn arbennig:

 

Many people have helped us directly or indirectly through providing materials, tools, facilities and inspiration for this site. Many thanks to them all.

In particular, we wish to thank:

 • Staff y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.
 • Staff Archifdy Ceredigion, Swyddfa'r Sir, Aberystwyth.
 • Staff Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth.
 • Mrs Doreen Davies a Chlwb Casglu Cardiau Post Aberystwyth
 
 • The staff of the National Library of Wales, Aberystwyth.
 • The staff of Ceredigion Archives, County Offices, Aberystwyth.
 • The staff of The Royal Commission on the Ancient and Historic Monuments for Wales, Plas Crug, Aberystwyth.
 • Mrs Doreen Davies and the Aberystwyth Postcard Collecting Club

Cyfrannwyr

 

Contributors

Mae'r unigolion a ganlyn wedi cyfranu eitemau o'u hymchwil bersonol ac/neu wedi rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eitemau o'u papurau a chasgliadau personol:   The following individuals have contributed items from their personal research and/or have allowed the use of items from their personal papers and collections:
 • David Rowlands o Canberra, Awstralia. Mab y diweddar Catherine Thomas ac ŵyr y diweddar William a Mary Thomas, Brynawelon, Tre'rddol.
 • Anwen Haynes, Taliesin.
 • Myfanwy Rowlands, Taliesin.
 • Mandy Pemberton, Awstralia.
 • Martha Landers, Oregon, U.D.A., Wyres i David a Jane Jones, Gwarcwmbach.
 • Lynne Kleingertner, Calgary, Alberta, Canada.
 • Marjorie Williams, Bae Colwyn.
 
 • David Rowlands of Canberra, Australia. Son of the late Catherine Thomas and grandson of the late William and Mary Thomas, Brynawelon, Tre'rddol.
 • Anwen Haynes, Taliesin.
 • Myfanwy Rowlands, Taliesin.
 • Mandy Pemberton, Australia.
 • Martha Landers, Oregon, U.S.A. Grand-daughter of David and Jane Jones, Gwarcwmbach.
 • Lynne Kleingertner, Calgary, Alberta, Canada.
 • Marjorie Williams, Colwyn Bay.

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]