Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents


GoogleAnfoneb am hadau

 

Invoice for seed

Anfoneb oddi wrth H R Jones, Free Trade Hall, Taliesin, i John Thomas, Fron Goch, Tre'r Ddl am amrywiaeth o hadau gwair, 1897.   Invoice from H R Jones, Free Trade Hall, Taliesin to John Thomas, Fron Goch, Tre'r Ddl for a variety of grass seed, 1897.

invoice for grass seed

Cyfranwyd gan | Contributed by David Rowlands, Australia
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]