Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents


GoogleCardiau Angladd

Arfer cyffredin iawn yn ystod oes Fictoria oedd dosbarthu cardiau angladd pan fu farw rhywun. Enw, oedran a chyfeiriad yr ymadawedig oedd arnynt, ynghyd manylion yr angladd. Fel arfer roedd rhyw bennill hefyd.

Dyma sawl enghraifft o gasgliad Myfanwy Rowlands, Taliesin.

Funeral Cards

A common practice during the Victorian period was the distribution of funeral cards when someone died. The name, age and address of the deceased was on them, together with the details of the funeral. There was usually a verse as well.

Here are several examples from the collection of Myfanwy Rowlands, Taliesin.

Carden|Card - Anne Elizabeth Isaac

Anne Elizabeth Isaac, 19, Pen-y-graig, Tre'rddl: 5/3/1916

Carden|Card - Ann Jones

Ann Jones, 85, Llanerch, Tre'rddl: 23/1/1902

Carden|Card - David Davies

David Davies, 71, Cefngweiriog, Tre'rddl: 01/2/1903

Carden|Card - Elizabeth Isaac

Elizabeth Isaac, 63, Taliesin: 21/6/1897

Carden|Card - Evan Pugh

Evan Pugh, 29, Brynarian View, Taliesin: 10/11/1910

Carden|Card - Margaret Roberts

Margaret Roberts, 40, Wesley Cottage, Tre'rddl: 09/11/1894

Carden|Card - Owen Owen

Owen Owen, 60, Dolclettwr, Tre'rddl: 20/4/1893

Carden|Card - Sophia Owen

Sophia Owen, 77, Dolclettwr, Tre'rddl: 29/3/1894Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]