Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mynegai i'r gofrestrau
Registers Index


Google


[1813-1820>>]

Cofrestrau'r Plwyf

Claddedigaethau - nodau

The Parish Registers

Burials - notes

Mae dyddiadau wedi cael eu safoni.

Mae oedrannau wedi cael eu safoni, a blwyddi ydynt oni bai iddyn nhw’n cael eu disgrifio yn echblyg fel dyddiau, wythnosau neu fisoedd. Dyna'r arfer yn y cofrestrau, er bod oedrannau yn dweud 'blwydd' weithiau, yn arbennig y cofnod cyntaf ar dudalen newydd, neu petai'r cofnod gynt yn dweud dyddiau, wythnosau a.y.y.b..

Ehangwyd byrfoddau (n'r, wks, Richd, Thos) yn ddistaw (near, weeks, Richard, Thomas). Mae'r d-cynffon, a oedd yn gyffredin yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg, wedi cael ei ehangu yn ddistaw i 'dd'.

Nodwyd cyfeiriadau at gladdedigaethau yn ôl Deddf Gwelliant Cyfraith Claddedigaethau 1880, oherwydd maint yn awgrymu claddedigaeth Anghydffurfiwr. Mae'r cyfeiriad cyntaf o'r math hon yw rhif 318, 1899. Nodau fel ‘Preacher allowed to say a few words at end’ (234, 1890), ‘-- Davies, Weslayan minister’ (578, 1924), ‘Father Fitzgerald’ (721, 1939) hefyd yn awgrymu nad oedd y corff yn eglwyswr.

Dates have been standardized.

Ages have been standardized, and are years unless stated to be days, weeks or months. This tends to be the normal procedure in the registers, although ages are sometimes qualified as being in years, particularly the first entry on a new page or when the previous burial's age was given in days, weeks or months.

Standard abbreviations (n'r, wks, Rich'd, Tho's) have been expanded silently (near, weeks, Richard, Thomas). The d-cynffon, found particularly in placenames such as Tre'r-ddôl and Dolenydd in the early nineteenth century, has been silently expanded to 'dd'.

References to burials under the Burial Laws Amendment Act, 1880, have been noted, as these suggest the burial of a non-conformist. The first such reference is not until no. 318 of 1899. Notes such as ‘Preacher allowed to say a few words at end’ (234 of 1890), ‘-- Davies, Weslayan minister’ (578 of 1924), ‘Father Fitzgerald’ (721 of 1939) also suggest that the dead person had not been an Anglican.

[1813-1820>>]
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]