Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents


Google


Cronfa Cysuron Plwyf Llancynfelyn.

Rhestr o'r arian a gasglwyd gan y cor fu yn canu ym mhlwyf Llancynfelyn noson olaf 1941.

Llancynfelyn Comforts Fund

List of money collected by the choir that sang in the parish of Llancynfelyn on the last night of 1941.


Mr. a Mrs. Richard Rees, Hafan

10 .6

Mr. Howell Price, Romans

2 .0

Mr. a Mrs. J.M. Jenkins, Neuadd-yr-Ynys

10 .0

Mr. a Mrs. John Jenkins, Gelly

3 .0

Mrs. Griffin, Gwynfryn

3 .0 .0

Mrs. Newbury, eto

2 .6

Mr. a Mrs. Jerry Despard, Gwynfryn Cottage

1 .6

Mr. a Miss Stephens, Tanllan

7 .6

Mr. Oswald Jenkins, Tanllan

2 .6

Mr. a Mrs. George Benjamin, Goitre

2 .6

Mr. Morgan Isaac a Miss Williams, Goitre

2 .0

Mrs. Rees, Goitre

1 .0

Miss Jones, Goitre

1 .0

Parch. a Mrs. James Jones, Llonio

15 .0

Mrs. Stephens, Penpompren

5 .0

Mrs. Hodson, Penpompren

2 .6

Mrs. Lewis, Dolenydd

2 .6

Mr. a Mrs. J. David Jones, Glandyfi

2 .6

Mr. a Mrs. James Reed, Gwyndy

1 .0

Y Parch. Gwilym Parry, B.A.-

10 .0

Miss Evans, Y Ficardy

2 .0

Master Douglas, Y Ficardy

3

Mr. John Evans, Tynllwyn

2 .6

Mr. a Mrs. D. Evans Isaac, Penygraig

12 .0

Miss Janet Thomas, Glanclettwr

5 .0

Mr. Merfyn Phillips, Glanclettwr

2 .6

Yr Athro a Mrs. E.D.T. Jenkins, Plas Penrhyn

1 .0 .0

Mr. a Mrs. Richard Evans, Dolegwyn

2 .6

Mr. D.M. Davies a Miss A.M. Griffiths, Llanerch

2 .0

Mr. H. Rigden, Sunny Side

2 .6

Mr. a Mrs. R.J. Griffiths, Dolclettwr

10 .6

Y Parch. E.T. Davies, Wesley Villa

2 .6

Mr. a Mrs. J.T. Edwards, Tynywern

2 .6

Mrs. R. Stanley Williams, Tynywern

1 .0

Mr. a Mrs. T.C. Williams, Tynywern

2 .0

Mr. a Mrs. Morgan Oliver, Tynywern

1 .0

Mrs. M.J. Evans, Tynywern

2 .0

Mrs. Elwyn Rees a Mr. a Mrs. J.K. Jones, London House

3 .0

Mr. a Mrs. T.E. Isaac, Clettwr Terrace

7 .0

Mr. a Mrs. D. Carrad, Clettwr Terrace

2 .6

Mr. a Mrs. Griffith James, Clettwr Terrace

2 .6

Mr. a Mrs. Isaac Jones, Clettwr Terrace

2 .0

Mr. a Mrs. Isaac Edwards, Clettwr Terrace

3 .0

Mr. a Mrs. J.J. Jones, Clettwr Terrace

1 .0

Mrs. a Miss Evans, Commercial Hotel

1 .6

Mr. a Mrs. W. Thomas, Brynawelon, Tre'rddol

2 .0

Mrs. Edward Evans, Tegfan

2 .6

Mr. a Mrs. David Davies, Penrhyn

2 .6

Mr. a Mrs. L.O. Williams, Frongoch

5 .0

Miss Cassie Davies, Stryd y Felin

1 .0

Miss Lal Richards,eto

2.0

Mr. a Mrs. T. Felix Roberts, Y Felin

2 .0

Mrs. Kate Howells, Capel Ucha

2 .0

Mr. J. Harold Roberts, The Smithy

1 .0

Mrs. Rees, Halfway Inn

7 .6

Mr. a Mrs. J.M. Rees, Clettwr Cottage

2 .6

Mr. a Miss Roberts, York House

2 .6

Mr. a Mrs. William Jones, Stryd y Capel

2 .0

Dr. D. Owen Williams, Clettwr Hall

5 .0

Mr. Rees Jones, Y Berth

2 .6

   
Dygwyd ymlaen

13 .9 .3

Taliesin.  
Mr. a Mrs. J.M. Davies, The Hall

2 .6

Y parch. a Mrs. Rees Jones

1 .0

Misses Jennie F. a Gwen Thomas, Tremfor

5 .0

Mr. Richard Evans, Brynawel

2 .0

Mrs. Jones a Miss Jones, Buarth

3 .0

Mrs. Connellan a Mrs. J.R.C. Jones, Dyfi Villa

2 .6

Mr. a Mrs. T.J. Pugh, Roman House

5 .0

Mr. a Mrs. John Hughes, Llysteg

2 .6

Miss Jackson, Holywell

2 .9

Mr. a Mrs. Willis, Rock House

2 .0

Mr. a Mrs. E.D. Thomas, Brynarian

5 .0

Mr. W. Ernest Pugh, Brynarian

1 .0

Mr. a Mrs. William Pugh, Manchester House

5 .0

Mr. Arthur Pugh, Manchester House

5 .0

Miss Catherine Morris, Wesley Terrace

2 .0

Mrs. Owen, Wesley Terrace

1 .0

Mr. a Mrs Joseph Rees, Arosfa

2 .0

Miss A.M. Selvin, Marsh View

1 .0

Mrs. Vousden, Wesley Terrace

1 .0

Mrs. Elizabeth Roberts, Wesley Terrace

1 .0

Mr. a Mrs. William Price, Wesley Terrace

2 .6

Mr. a Mrs. Richard Rowlands, Wesley Terrace

2 .0

Mrs. Wozencroft, Wesley Terrace

1 .0

Miss Thomas, Neuadd House, Wesley Terrace

2 .6

Miss Delmer Price, Cartrefle

5 .0

Mrs. B. Bowen, The Cottage

2 .0

Mr. a Mrs. J.R. Jones, Y Siop

4 .0

Mrs. Morrow, Islwyn

4 .6

Mrs. Richard Jones, Smithfield Terrace

2 .0

Mr. Isaac Jones, Smithfield Terrace

1 .0

Teulu Lloyds, Bodhyfryd

10 .0

Misses Mary a Margaret Roberts, Rhiwlas

2 .6

Mrs. Dennis Hughes, Coedmor

2 .6

Miss Gwladys Hughes, Coedmor

1 .0

Mr. David Thomas, Epworth

2 .6

Miss Jennie Pugh, Post Office

2 .6

Mr. a Mrs. Tom Owen, Craig-y-don

1 .0

Misses M.J. a N. Roberts, Glasfryn

2 .6

Y Parch. T.A. Williams, B.A., Glasfryn

2 .6

Mr. a Mrs. Caledfryn Evans, Brynderw

5 .0

Miss Jane James, Brondirion

6

Mr. a Mrs. A.J. Edwards, Llys Cynfelyn

5 .0

Mr. a Mrs. William West, Manteg

2 .6

Mr. George West, Manteg

2 .6

Mrs. Rees a Miss Edith Weaver, Oak Cottage

2 .0

Mr. Robert Roberts, Oak Cottage

6

Miss S. a Mr. Elwyn Edwards, Temperance

3 .0

Misses E. a S. Morris, Oak Cottages

1 .0

Mr. a Mrs. Rolin, Royal Oak

2 .0

Mr. a Mrs. J. McDonald

1 .0

Mrs. M.J. Jones, Ty Cornel

1 .0

Mr. a Mrs. Timothy Jones, Pencae

2 .6

Mrs. Dunster a Miss A.J. Davies, Pencae

1 .6

Mr. a Mrs. John Wynne, Pencae

2 .0

Mr. a Mrs. T. Middleton, Coedmor, Pencae

1 .6

Mr. a Mrs. Llewelyn Roberts, Pandy Cottage

1 .0

Mrs. J.Rd. Roberts, Islwyn, Pencae

1 .6

Mr. a Mrs. Chambers Morris, Aelybryn

1 .0

Miss Elizabeth James, Pencae

1 .0

Mr. a Mrs. Walter Thomason, Bryndovey

1 .0

Mr. a Mrs. T. Lloyd Evans, Pencae

1 .6

Mrs. E. Pugh, Glyn Helig, Pencae

6

Mr. a Mrs. Peter Magee, Pencae

2 .0

Mrs. Jane Evans, Pencae

2 .0

Mrs. J. Jones, Pencae Villa

2 .6

Mr. a Mrs. Albert Howard, Pencae Villa

2 .6

Messrs. T. a J. Evans, Pencae

1 .0

Mr. a Mrs. Owen Stephens, Oak Cottage

2 .6

Mr. John Evans, Oak Cottage, Pencae

2 .6

Mr. a Mrs. T.D. Pugh, Pencae

2 .6

Mr. a Mrs. Gwilym Jones, Tanrallt

3 .0

Mr. a Mrs. Ieuan Evans, Sea View Terrace

1 .0

Mrs. J. James Jones, Sea View Terrace

2 .0

Mr. a Mrs. D. Wyn Evans. Sea View Terrace

2 .6

Miss Katie Jones, Terrace Row

2 .0

Mr. a Mrs. E.H. Jones, Terrace Row

2 .0

Mr. a Mrs. William Evans, Terrace Row

2 .0

Mrs. T.J. Edwards, Terrace Row

1 .0

Mr. Lewis Davies, Terrace Row

1 .0

Mr. a Mrs. Edward Humphreys, New Terrace

2 .6

Mr. a Mrs. Humphrey Owen, New Terrace

1 .0

Mrs. Annie Bond, New Terrace

2 .0

Mrs. D. Brinley Evans, Stryd y Capel

2 .0

Mrs. Kate Evans, Stryd y Capel

1 .0

Mr. a Mrs. Evan Williams, Y Bwythyn

4 .0

Mr. a Mrs. Murray, Suncot

1 .0 .0

Mr. a Mrs. Ed.W. Edwards, Bryn-a-mor

2 .6

Mr. James, Cerrig Carranau Isaf

1 .0

Mr. a Mrs. Lewis Davies, Troed-y-fedwen

2 .6

Mr. a Mrs. J.D. Griffiths, Cefnerglodd

1 .0

Mr. a Mrs. John Parry, Gwarcwm Bach

2 .6

Mr. D.R. Jenkins, Erglodd

1 .0

Mr. David Mason, Bryntirion

2 .6

Mrs. D.M. Jones, Preswylfa, Aberystwyth

2 .0

- Five pounds handed to Miss M.J. Roberts,Glasfryn, Taliesin, on 14 January, 1942.

A. Pugh.


Yr uchod yw copi o gyfrif teipysgrif´edig, sydd wedi ad-drefnu o lyfr casgliad. Mae nifer o enwau eraill yn y llyfr casgliad, heb dychweliad o arian, sef:

 

The above is a copy of a typed account, which is a re-arrangement of a collecting book. A number of other names are in the collection book without an amount, that is:


Captain Jones, Remuera
Mr. a Mrs. Evans, London House
Mr. a Mrs. John Davies
Mrs. Nelson
Mrs. Clark
Miss Marged Davies
Mr. Edmund Phillips
Mr. a Mrs. Hughes
Miss Lizzie Lloyd
Mr. a Mrs. James Evans, Chapel Street
Mr. J.D. Pierce
Mr. a Mrs. Willie Roberts
Mrs. Morris, Aelybryn
Mrs. Owen, Islwyn
Mrs. S.A. Rowlands
Mr. J.Wm. Morris
Mr. a Mrs. Cook, Fuchesgoch
Mr. Roberts, Gelly

Gweler hefyd: rhestr o arian a gasglwyd yn 1943   See also: list of money collected in 1943


LlGC/NLW Papurau Arthur Pugh, Blwch 14

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]