Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cyfnodolion
Periodicals


Google


Yr Eurgrawn Wesleyaidd

"Yr Eurgrawn Wesleyaidd" oedd cylchgrawn misol y Methodistiadd Wesleyaidd. Bu'r Wesleyaid yn Llangynfelyn yn cyfarfod yng Nghapel Soar yn Nhre'rddôl, a gaeodd ar ddiwedd 2002. Mae copïau'r "Eurgrawn" am degawdau o lawer ar gael yn LlGC/NLW. Rydym wedi dyfynnu nifer o cyfeiriadau at bobl a digwyddiadau y plwyf o'u tudalennau.

Mae'r erthygylau isod ar gael erbyn hyn:

 

"Yr Eurgrawn Wesleyaidd" (The Wesleyan Treasury) was the magazine of the Welsh Wesleyan Methodists. The Wesleyans in the parish met at Capel Soar in Tre'rddôl, which sadly closed at the end of 2002. Copies of the magazine covering many decades are available in LlGC/NLW. We have extracted some references to activities in the parish from some of the volumes.

The following articles are available:

Note that the magazine is totally in Welsh: no attempt has been made to translate the extracts in their entirety. If you want an English summary of any of the articles, please .


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]