Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


GoogleEwyllysiau a rhestrenni

Wills and inventories

Ar y tudalen hwn...

On this page...


 

Ynglyn 'r ewyllysiau

About the wills

Hyd 1858, profwyd ewyllysiau gan llysoedd Eglwys Loegr (a gan llysoedd yr eglwys Gatholig cyn y Diwygiad). Profwyd rhan fwyaf ewyllysiau Llangynfelyn sy'n dal mewn bodolaeth yn llys consistori Tyddewi. Maent yn cael eu cadw gyda chofnodion yr Eglwys yng Nghymru yn LlGC, lle mae mynegai ar gael. Mae'r rhain (rhan fwyaf yr ewyllysiau yma) yn cael eu rhestru fel 'NLW, SD' gyda blwyddyn profiant (blwyddyn marwolaeth, neur flwyddyn ddilynol fel arfer) a chyfeirnod o fewn y flwyddyn. Profwyd mwyafrif gweddill yr ewyllysiau cyn 1858 wedi'u rhestru yma yn Llys Uchelfraint Caer-gaint. Maent yn y PRO nawr.

Erbyn 1858, mae ewyllysiau wedi cael eu profi yn llysoedd profiant sifil. Mae rhestr flynyddol grantiau profiant yn Lloegr a Chymru ar gael mewn nifer o swyddfeydd sirol.

Mae'r casgliadau cyfreithiwr, teulu a stad sydd yn yr LlGC yn cynnwys nifer o frasluniau a chopau ewyllysiau, ac ewyllysiau heb eu profi. Mae'r rhain yn dyddio o'r cyfnod cyn 1858, ac wedyn. Mae sawl ohonynt yn berthnasol i Llangynfelyn.

Maer rhestr hon yn cynnwys nifer o ewyllysiau nad yw'n dod o Llangynfelyn, ond ble mae'r cymynnwr yn cyfeirio at Llangynfelyn. Maer fath gyfeiriad yn wibiog erioed, ac fe fydd bob rhestr yn anghyflawn. Mae'r rhestr yn cynnwys ewyllysiau teulu Pryse Gogerddan, difater am bresenoldeb cyfeiriad i Llangynfelyn, oherwydd bod teulu Pryse yn piau rhan mawr y plwyf. Hefyd, yr oedd y teulu Pryse yn arglwydd maenor Geneu'r Glyn, sy'n cynnwys Llangynfelyn.

Rhestrir yr ewyllysiau yn nhrefn eu dyddiad. Fe all hynny bod nifer o flynyddoedd cyn marwolaeth y cymynnwr. Er enghraifft, ysgrifennwyd ewyllys Margaret David, Gwar-cwm, yn 1794. Felly gallwn ddibynnu arno ar gyfer aelodau ei theulu a fu'n byw yn 1794, ac am ei sefyllfa yn y flwyddyn honno, ond fe all hynny wedi newid yn llwyr erbyn 1812, pan profodd ei ewyllys. Mae cromfachau sgwr [] yn dangos blwyddyn profiant. Bydd y rhain yn cael eu newid i flwyddyn yr ysgrifennwyd yr ewyllys, pan rydym yn eu darganfod.

Until 1858, wills were proved by the courts of the Church of England (and pre-Reformation by the courts of the Catholic church). Most of the surviving Llangynfelyn wills were proved in the consistory court of the diocese of St Davids (llys yr esgob / llys consistori Tyddewi), and are now held with the records of the Church in Wales in NLW, where an index is available. These wills (the vast majority of the wills listed here) are listed as 'NLW, SD' followed by the year of probate (usually the same year, or the year after the testator died) and a reference number within the year. Most of the other pre-1858 wills listed here were proved in the Prerogative Court of Canterbury (PCC) (Llys Uchelfraint Caergaint) and are now held by the PRO.

Since 1858, wills have been proved in the civil probate courts; the yearly calendar of probate grants in England and Wales is available in many county record offices.

The solicitors', estate and family collections held by NLW include large numbers of drafts and copies of wills, and unproved wills, both pre and post 1858, a number of which relate to the parish of Llangynfelyn.

This list includes a number of out-of-parish wills where the testator made reference to Llangynfelyn. Such references will always be elusive, and any list always incomplete. The list includes the wills of the family of Pryse of Gogerddan, regardless of whether the wills make reference to the parish, as Pryse owned a considerable part of the parish, besides being lord of the manor of Genau'r-glyn, which includes Llangynfelyn.

The wills are listed in chronological order of the date of the will, which may be many years before the death of the testator. For example the will of Margaret David of Gwar-cwm was written in 1794, and can be relied on for the members of her family alive in 1794, and the state of her affairs in 1794, which may have been entirely different by the time her will was proved in 1812, after her death. Where square brackets [ ] enclose a year in the first column, this gives the year of probate, which will be amended to the date the will was written, as the wills are examined.


 

Mynegai.

Index.

Allwedd Key
affidafidAaffadavit
gweinyddiadAdmonadministration
amrwymiadBbond
 affidafidGgrant
rhestr eiddo, rhestrenIinventory
Llyfrgell Genedlaethol CymruNLWNational Library of Wales
profebPprobate
Yr Archifdy GwladolPROPublic Record Office
plwyfp.parish
Ewyllysiau Tyddewi yn LlGCSDSt Davids wills in NLW
trefgorddt.township
ewyllysWwill
eraillXothers
amherffaith*imperfect, eg, damaged, stained, faded
[1596] Owen ap Howell ap Morris, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1596/32  
1604 John Lloid ap [?Hugh], p. Llangynfelyn W, X NLW, SD 1604/77  
[1607] Owen David ap Lewis, p. Llangynfelyn W, I, X (2) NLW, SD 1607/116  
[1607] Ieuan ap Owen Morgan, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD1607/117  
1610 John Lewis Goch, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1610/114  
1610 Thomas ap Owen Jenkin, p. Llanfihangel Genau'r-glyn. The testator wishes to be buried in Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1610/93 Abstract
[1619] Lowry ferch Howell, p. Llangynfelyn W, I NLW, SD 1619/87  
[1623] Richard David ap Lewis, p. Llangynfelyn, gent. W, I, X NLW, SD 1623/112  
[1624] Hughe Morgan Rees, Tyddyn y wenallt, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1624/142  
[1628] David Thomas ap Robert, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1628/101  
[1634] David ap Howell Griffith, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1634/88  
[1634] Reignalld ap Evan David Thomas, Llwyn Wallter, p. Llangynfelyn, yeoman W, I, X NLW, SD 1634/89  
[1637] Morgan Thomas ap Hugh, p. Llangynfelyn W, I, X NLW, SD 1637/81  
[1638] John Griffith ap Richard, p. Llangynfelyn, gent. W, I, X NLW, SD 1638/66  
[1643] Ieuan ap Owen Rees, p. Llangynfelyn, yeoman W, I, B NLW, SD 1643/32  
1643 David ap Harry, p. Llanfihangel y Creuddyn, gent, will dated 4 April, proved 26 April 1643. Includes a m. called Tyddyn Eirglaudd, p. Llangynfelyn W, I, B NLW, SD 1643/24  
1652 Griffith Owen, p. Llangynfelyn Admon PCC, 1652, fo. 69 (PCC Admons I, p. 269) now PRO, PROB 11/221, fo.  
1659 Mary Lloyd, Dolclettwr, p. Llangynfelyn, widow W, I NLW, SD 1664/165  
[1662] John Evan, p. Llangynfelyn B, I/G, X NLW, SD 1662/134  
[1663] Mary Griffith, p. Llangynfelyn B, I NLW, SD 1663/140  
[1664] Owen Griffith, p. Llangynfelyn I, X NLW, SD 1664/164  
[1665] John Lewis, p. Llangynfelyn B, I NLW, SD 1665/107  
[1672] John Lloyd, Tre'r-ddôl, p. Llanfihangel Genau'r-glyn [sic] I, X NLW, SD 1672/90  
[1673] Thomas Jones, p. Llangynfelyn B, I, X* NLW, SD 1673/144  
[1674] Edward Lewis, p. Llangynfelyn, yeoman W, I, B NLW, SD 1674/148  
[1680] Owen Jones, p. Llangynfelyn W, B, X (2) NLW, SD 1680/112  
[1680] Evan Lloyd, vicar of p. Llanfihangel Genau'r-glyn W PCC, 1680, fo. 65  
[1681] William John, p. Llangynfelyn, smith W, I NLW, SD 1681/129  
[1682] Sir Thomas Pryse, Bodfaen Park, co. Card. W PCC, 1682, fo. 74  
[1682] Sir Thomas Pryse, Bodfaen Park, baronet P, I NLW, Bronwydd 3385, 2233  
[1688] Elizabeth Rees, p. Llangynfelyn, widow W, I NLW, SD 1688/127  
[1689] Sir Thomas Pryse I NLW, Bronwydd 2418  
1691 Lewis Lloyd, Dolclettwr, gent. W PRO, PROB 11/441, fo 328 Abstract
1693 Hugh Lloyd, Dolclettwr, gent. W PRO, PROB 11/423, ff. 212-3 PAB 225 (PCC Wills XII, p. 256) Abstract
[1694] Sir Carbery Prys, Gogerddan, bart, bach. W PCC, 1694, fo. 136  
[1696] Owen Morgan, Cefn Erglodd, p. Llangynfelyn, yeoman W, I NLW, SD 1696/117  
[1696] Jenkin Rees, p. Llangynfelyn, yeoman W, I NLW, SD 1696/118  
[1697] Oliver Griffith, p. Llangynfelyn I/G NLW, SD 1697/113  
[1700] Dorothy Price, Lodge, widow W NLW, Bronwydd 478  
1705 Elizabeth Pryse, late of Llanffrêd and now of t. Ysgubor-y-coed, p. Llanfihangel Genau'r-glyn, spinster W NLW, Francis Green, vol. 16, p. 255  
1707 James John, Gwedd ynys, gent. W, I NLW, SD 1707/123 Transcript & Inventory
1709 Elizabeth Rees, p. Llangynfelyn, single woman I/G NLW, SD 1709/140 Inventory
1714 Evan Richard, p. Llangynfelyn, yeoman W, I* NLW, SD 1714/119 Abstract
1715 Morgan Jenkins, p. Llangynfelyn, curate / p. Llanfihangel Genau'r-glyn, clerk W, I NLW, SD 1717/128 Abstract & inventory
1717 Richard Lewis, Dolclettwr, p. Llangynfelyn, esq./gent. B, I NLW, SD 1717/129 Abstract
[1718] Rees Thomas, p. Llangynfelyn (inventory endorsed 1723) W, I NLW, SD 1718/243  
1720 Lewis Pryse, Gogerddan W NLW, Allt-llwyd 6  
[1721] Hugh Maurice, p. Llangynfelyn I/G NLW, SD 1721/126  
1726 Richard John Griffith Evan, Mochno, p. Llangynfelyn, gent. W, I NLW, SD 1726/129 Abstract & inventory
[1727] Jane John, p. Llangynfelyn, spinster B, I NLW, SD 1727/148  
[1727] Humphrey Richard, Gwar Cwm Isaf, p. Llangynfelyn, yeoman W* NLW, SD 1727/244  
1728 Thomas Owen, Gwar Cwm Isaf, yeoman W, I (2) NLW, SD 1728/191 Abstract (of W only)
[1728] Hugh Parry, Lodge, gent. B, I*, G, X NLW, SD 1728/192  
[1731] David Jenkin, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, miller W*, I NLW, SD 1731/199  
[1732] Charles Lloyd, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, dyer B, I (2) NLW, SD 1732/177  
[1732] Hugh Owen, p. Llangynfelyn W, B, X NLW, SD 1732/178  
[1737] John Humphrey, Mochno, p. Llangynfelyn, yeoman W, I (2) NLW, SD 1737/112  
1740 Thomas Pryse of Gogerddan, cancelled will, including re. the capital m. called Lodge or Bodfaen Park, p. Llangynfelyn   NLW, Francis Green, vol. 19, p. 456  
[1743] Jane Jones, Dolclettwr, p. Llangynfelyn, widow/Mrs W, I (2) NLW, SD 1743/138  
[1744] Richard John, p. Llangynfelyn B, I (2) NLW, SD 1744/98  
1746 Evan Harry [see Abstract of returns of charitable donations for the benefit of poor persons, 1786-88]      
[1747] John Jenkin, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, yeoman W, I, X NLW, SD 1747/154  
[1747] William Richards, p. Llangynfelyn B, I NLW, SD 1747/155  
[1751] Owen Thomas, p. Llangynfelyn W, I NLW, SD 1751/93  
[1755] Evan William, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1755/103  
[1756] Jane Griffith, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1756/131  
[1757] John Jones, Erglodd, p. Llangynfelyn, gent. W NLW, SD 1757/104  
[1759] Dorothy Evan, p. Llangynfelyn, widow W, I NLW, SD 1759/109  
[1763] Catherine Jenkin, p. Llangynfelyn W, G NLW, SD 1763/159  
[1763] John Owen, Lodge Mill, p. Llangynfelyn I/G NLW, SD 1763/160  
[1764] David Evans, p. Llangynfelyn W, I NLW, SD 1764/177  
[1764] Roderick Jones, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1764/178  
[1765] John Richards the younger, p. Llangynfelyn, bachelor I NLW, SD 1765/147 ***
[1768] David Evan, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1768/136  
[1768] Thomas Rowland, p. Llangynfelyn W, I NLW, SD 1768/137  
[1772] Henry Barry, p. Llangynfelyn G NLW, SD 1772/131  
[1773] Mary David, p. Llangynfelyn, spinster G NLW, SD 1773/107  
1774 Elizabeth Howell [see Abstract of returns of charitable donations for the benefit of poor persons, 1786-88]      
1780 Alice Jones [see Abstract of returns of charitable donations for the benefit of poor persons, 1786-88]      
[1781] John Parry, p. Llangynfelyn G NLW, SD 1781/149  
[1783] Isaac Richards, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1783/178  
[1785] Edward David, p. Llangynfelyn W* NLW, SD 1785/168  
[1789] Humphrey Arthur, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1789/131  
[1791] John Richard, Llwynwallter, p. Llangynfelyn, farmer W NLW, SD 1791/137  
1794 Margaret David, Gwar-cwm, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1812/135  
[1798] Mary Evan Thomas, p. Llangynfelyn, widow W NLW, SD 1798/164  
[1799] Richard Hugh, Ty llwyd, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1799/155  
[1799] Hugh Lewis, p. Llangynfelyn G NLW, SD 1799/156  
[1802] Morgan Richard, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1802/162  
[1803] William Lewis, Tyhwnt, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1803/149  
[1803] Jacob Rowland, Cefn Erglodd, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1803/150  
1804 David Richard, p. Llangynfelyn G NLW, SD 1804/171 Abstract
1804 John Rowland, Hen-hafod, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1804/172 Abstract
[1808] Humphrey Jones, p. Llangynfelyn, bachelor G NLW, SD 1808/202  
[1810] John Thomas Robert, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1810/164  
[1812] Joseph Davies, p. Llangynfelyn G NLW, SD 1812/136  
[1817] Lewis Oliver, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1817/129  
[1817] John Pugh, Melin y Lodge, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1817/130  
[1818] Edward Felix, Nantddylluan, p. Llangynfelyn, day labourer W NLW, SD 1818/170  
[1819] Thomas Lewis, Tan y Llan, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1819/176  
1823 Rees Owen, Gelli, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1824/159 Abstract
[1825] Thomas Jones, Ynystudur, p. Llangynfelyn W NLW, SD 1825/198  
1827 John Jones, Penpompren, p. Llangynfelyn W, X NLW, SD 1828/210 Abstract
1828 Elizabeth Jones, Goetre fawr, p. Llangynfelyn G, X NLW, SD 1828/209 Abstract
1829 Jon'n Williams, St Martins in the Fields, Middlesex W NLW, Cwmcynfelyn AD 4 Transcript
1829 Margaret Pugh, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn W, X NLW, SD 1830/235 Abstract
[1831] James Jones, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn W, X (2) NLW, SD 1831/183  
[1832] Edward Rowland, Tynycornel, p. Llangynfelyn, farmer W NLW, SD 1832/209  
[1837] Lewis Robert, Tan-yr-allt, p. Llangynfelyn, farmer W, X NLW, SD 1837/45  
[1841] Alice Pugh, Neuadd Bardd, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn, widow W, X NLW, SD 1841/89  
[1841] John Hughes Griffiths, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, shopkeeper W, X NLW, SD 1841/270  
[1843] Anne Hughes, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn W, X NLW, SD 1843/60  
[1843] John Hughes, ... ... NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1846] William Williams, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn, cooper W, X (2) NLW, SD 1846/7  
[1849] William Thomas, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, smith W, X (2) NLW, SD 1849/254 Abstract
[1851] Margaret Jones, Penmorfa, p. Llangynfelyn, widow A, I NLW, Machynlleth Deeds, bocs 16 Abstract,Inventory
[1853] Humphrey Jones, Tynywern near Tre'r-ddôl, also Ynyscapel, gent./farmer W, X (2) NLW, SD 1853/212  
[1853] Thomas Richards, Llanerch, p. Llangynfelyn, yeoman/retired farmer W, X NLW, SD 1853/348  
[1855] Richard Morgans, Penpompren, p. Llangynfelyn, farmer B, G, X NLW, SD 1855/160  
[1857] Mary Jones, Penpompren Mochno, p. Llangynfelyn, spinster B, G, X (2) NLW, SD 1857/24  
[1857] Elizabeth Richards, Llannerch Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, widow/cottager W, X NLW, SD 1857/384  
1858 ymlaen - occasional finds only        
[1869] Margaret Hughes A NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1886] John Davies, Erglodd, p. Llangynfelyn, farmer   NLW, Morgan of Maes newydd (1995) 13  
[1888] Mary Pritchard, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, shopkeeper W NLW, Arthur Pugh, bocs 10 Abstract
[1889] David Edwards, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn, shopkeeper   NLW, Adroddiad Blynyddol, 1966/67, Mrs Dilys Ifor Davies  
[1894] William Basil Jones, bishop of St Davids   NLW, Castle Hill 437-438  
[1892] William Thomas, Frongoch, Tre'rddol P,W David Rowlands, Canberra, Awstralia Probate and transcript
[1898] Jane Elizabeth Davies, Penpompren, near Tal-y-bont   NLW, Adroddiad Blynyddol, 1966/67, Mrs Dilys Ifor Davies Transcript
[1899] Thomas Jones, Gwar-cwm-bach   NLW, Adroddiad Blynyddol, 1966/67, Mrs Dilys Ifor Davies Abstract and probate
[1899] Anne Loxdale Jones, Gwynfryn, p. Llangynfelyn   NLW, Castle Hill 435-436  
[1908] Catherine Emily Jones, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn   NLW, Castle Hill 957-963  
[1918] Mary Richards, Rock House, Tre-taliesin, p. Llangynfelyn W NLW, Arthur Pugh, bocs 10 Abstract
[1918] Mary Jones, Pencae,Tre-taliesin W NLW, Arthur Pugh, bocs 10 Abstract
[1921-2] Catherine Emily Jones, Tre'r-ddôl, p. Llangynfelyn   NLW, Castle Hill 957-63, papers winding up her estate  
[1925] Mary Richards, Tre-taliesin   NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1939] Catherine Roberts, Llysteg, Tre-taliesin   NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1942] Jane Williams, Llysteg, Tre-taliesin I NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1943] Rev. James Jones, Llonio, Goetre   Gweithredoedd T Coch Goetre  
[1948] William Pugh   Gweithredoedd Hafan, Tre-taliesin  
[1949] Annie Mary Selvin, Tre-taliesin W NLW, Arthur Pugh, bocs 10 Abstract
[1951] William Pugh, Manchester House, Tre-taliesin   NLW, Arthur Pugh, bocs 10  
[1975] Lizzie Jane Jones, Aberystwyth   NLW, Arthur Pugh, bocs 10  

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]