Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Prisiadau a threthi tir
Property taxes and valuations


GoogleTreth ar Dir, 1812

Land Tax, 1812

County of Cardigan, Hundred of Geneu'r Glyn

An assessment made in Pursuance of an Act of Parliament for granting an Aid to His Majesty by a Land Tax for the Service of the Year 1812 for the parish of Llanganfelin in the said County.


Proprietor Occupiers Tenements unexonerated sold but not exonerated Wholly exonerated
Pryce Pryce Esq David Lumley Lodge Park   2 - 6  
  Richard Rowland Henhafod   2 - 1  
  John Edward Trwynybyarth   1 - 3  
  James Rowland Lodgemill   4  
  Daniel Isaac Pantglas   3  
  Griffith Rowland Cefnerglawdd   8  
  Thomas Roberts Niyadd   1 - 10  
Edward David David Owen Cymisgolhaig 6    
Matthew David Esqr Edward Rowland Erglawdd 1 - 1   1 - 1
  Hugh Rowland TynyCornil 3   3
Morris Davies John Richard GwarycwmIssa 6   6
  John Richard Tynywain     6
Revd.Mr.Morgan Enoch Lewis Tyhwynt 1 - 0    
Mr John Lewis himself Blaen Clettwr 4    
Matthew Davies Esq Edward David Llety llwydin 1 - 5    
  Margaret Richard GwaryCwmbach 6    
  ditto Llanerchgoch 6    
  Thomas Jones Llwynwallter 8    
Richard Morgan Hugh Rowland Pantglasbach 3    
John Griffiths John Jones Ynystydur 1 - 0    
? Chichester Esq Thomas Richard Frongoch 8    
David John himself Gortref fach 2    
Thomas Morgan Edward Humphrey Tynrhelig     10
Thomas Edward himself Lletyrfran 2    
Lewis Edwards Esq John Thomas Llwynycrwn 4    
Edward Richard John Richard Pantcoch 4    
W T Jones Esq Thomas Lewis Tanllan 1 - 10    
  Evan James Gelly 1 - 8    
    Gortref Farm 6    
Matthew Davies Esq Hugh Arthur Penpompren     8
  ditto Tynyberth 6    
  ditto Penmochno 6   6
  Richard John Tymawr 1 - 0    
  ditto Tanygrag 4    
  Rees Owen Tynyllwyn     6
W C Gilbertson Esq Himself Dolyclettwr     2 - 2
  David Edward Tymawr     8
  Lewis Robert Nantygraidd     8
Thomas Richard himself Tymawr 3    
J P Chichester Esq William Allen Tythe 3 - 6    LlGC/NLW, Roberts and Evans 60/46

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]