Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


Ward, Lock's Aberystwyth Guide, c. 1928

Mae'r map hon, gan John Bartholomew o Gaer Edin, yn dod o'r seithfed argraffiad (tua 1928) o "A pictorial and Descriptive Guide to Aberystwyth, Borth, Machynlleth and North Wales (Southern Section)", cyhoeddwyd gan Ward, Lock a Chwmi. Mae'r rhanfap yn 150 dpi. Mae'r map llawn yn tua 11 x 10 modfedd, ar raddfa o 2 filltir i'r modfedd. Mae'n dangos yr ardal o Aberdyfi i lawr i Lanrhystud ac Ystrad Meurig, ac i'r dwyrain rhyw tair milltir tu hwnt i Eisteddfa Gurig. Mae gennym rhanfap mwy (666KB), sy'n dangos y plwyf oll ac i'r dde hyd at Aberystwyth, ar 300 dpi .

This map, by John Bartholemew of Edinburgh, is taken from the seventh edition (c.1928?) of "A pictorial and Descriptive Guide to Aberystwyth, Borth, Machynlleth and North Wales (Southern Section)", published by Ward, Lock and Co. The extract is at 150 dpi. The full map is approx 11 x 10 inches, at 2 miles to the inch, and covers the area from Aberdovey south to Llanrhystud and Ystrad Meurig and east as far as a few miles beyond Eisteddfa Gurig. We have a larger extract (666KB), covering the whole parish and down to Abersytwyth, at 300 dpi.
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]