Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleSamuel Lewis, Topographical Dictionary of Wales, 1833

Rhan o fap Sir Aberteifi yn Topographical Dictionary of Wales, gan Samuel Lewis, cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1833. Fe ddilynodd sawl argraffiad eraill. Fe ddaeth y map yma o'r argraffiad 1845. Lluniwyd y map gan R.Creighton ac engrafu gan John a Charles Walker. Maint y map yw 9 moddfedd gan 7, ar raddfa o dua 5.5 milltir i un fodfedd.

Mae'r map llawn ar gael hefyd (810KB). Scaniwyd y fap ar 300 dpi.

Part of the map of Cardiganshire in Samuel Lewis' Topographical Dictionary of Wales, first published in 1833. A number of other editions followed. The map here was taken from that of 1845. It was drawn by R.Creighton and engraved by John and Charles Walker. The map is about 9 in by 7, at a scale of about 5.5 miles to the inch.

The full map is also available (810KB). The map was scanned at 300dpi.


Creighton and Walker, 1833

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]