Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleCymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol, 1875

Rhan o fap Sir Aberteifi yn Cymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol, dan olygiad y Parch Owen Jones, cyhoeddwyd gan Blackie a'i Fab yn 1875. Mae'r map hwn yn un o chasgliad o'r siroedd Cymru i gyd, gyda nifer o engrafiadau hefyd.Cynhyrchwyd ef gan J Bartholomew o Gaer Edin. Maint y map yw 11.5 moddfedd gan 9, ar raddfa o dua 4.5 milltir i un fodfedd.

Mae erthygl am y plwyf o'r llyfr a map llawn y sir (1230KB) ar gael hefyd. Scaniwyd y fap ar 300 dpi.

Part of the map of Cardiganshire in Cymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol(Wales: Historical, Topographical and Biographical), a Welsh-language encyclopaedia published by Blackie in 1875, edited by Rev. Owen Jones. The map is one of a set of all the Welsh counties, with a number of prints as well. It was produced by J Bartholemew of Edinburgh. The map is about 11.5 in by 9, at a scale of about 4.5 miles to the inch.

An article about the parish from the book and the full map of the county (1230KB) are also available. The map was scanned at 300 dpi.


Cymru Hanesyddol, 1875

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]