Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleNew Traveller's Companion, R H Laurie, 1827

Rhan o fap 12 yn y New Traveller's Companion, gan Richard Holmes Laurie, cyhoeddwyd yn Llundain yn 1827. Maint y map yw tua 12 modfedd gan 10, a lluniwyd ar raddfa o ddeng milltir i'r modfedd. Nodwch bod y Gorllewin sydd ar ben y map.

Mae'r holl map ar gael hefyd. (1.04MB) Scaniwyd y map ar 300 dpi.

Part of map 12 in the New Traveller's Companion, by Richard Holmes Laurie, published in Llundain in 1827. The map is about 12 inches by 10, drawn at a scale of 10 miles to the inch. Note that West is at the top of the map.

The whole map is also available. (1.04MB). The map was scanned at 300 dpi.


Rhan o map R H Laurie, 1827

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]