Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleThe Beauties of England and Wales, 1815

Rhan o fap Sir Aberteifi yn The Beauties of England and Wales. Mae Sir Aberteifi yn gyfrol XVIII - De Gymru, gan Thomas Rees. Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn 1815, tipyn ar ô y dyddiad a gynlluniwyd yn wreiddiol, oherwydd marwolaeth John Evans, yr awdur bwriadedig, a ysgrifennodd y gyfrol ar y Gogledd. 1809 yw'r dyddiad ar y map. Darluniwyd y map gan G. Cole ac engrafu gan J Roper. Maint a map yw tua 9 modfedd gan 7, ar raddfa o tua 5.5 milltir i'r fodfedd.

Mae'r map llawn ar gael hefyd (859KB). Scaniwyd y fap ar 300 dpi.

Part of the map of Cardiganshire in The Beauties of England and Wales. Cardiganshire is covered in vol. XVIII - South Wales, by Thomas Rees. This volume was first published in 1815, a little later than planned owing to the death of John Evans, the intended author, who had written the North Wales volume. The map itself is dated 1809. It was drawn by G. Cole and engraved by J Roper. The map is about 9 in by 7, at a scale of about 5.5 miles to the inch.

The full map is also available (759KB). The map was scanned at 300dpi.


Roper, 1809

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]