Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleJohn Seller, 1701

Rhan o fap Sir Aberteifi gan John Seller, cyhoeddwyd yn wreiddiol Llundain tua 1694/5. Daw'r fersiwn yma o 'Camden's Britannia Abridged', cyhoeddywd yn 1701. Seiliwyd y map ar waith John Speed. Lluniwyd y map ar raddfa o dua wyth milltir i un fodfedd.

Mae'r map llawn ar gael hefyd (227KB). Scaniwyd y fap ar 200 dpi.

Gweler hefyd adargraffiad diweddarach, o 1787.

Part of a map of Cardiganshire by John Seller, originally published in London about 1694/5. This version comes from 'Camden's Britannia Abridged', published in 1701. The map was based on the work of John Speed. The map is drawn at a scale of about 8 miles to the inch.

The full map is also available (227KB). The map was scanned at 200dpi.

See also a later reprint, from 1787.


Map John Seller, 1701

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]