Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


Soil Survey of North Cardiganshire, c.1969

Cyhoeddwyd mapiau sy'n dangos y mathau gwahanol o bridd ar draws Lloegr a Chymru gan y 'Soil Survey of Great Britain'. Daw'r map yma o'r cyfrol Gogledd Ceredigion, cyhoeddwyd yn 1970.

Mae gennym rhanfap o ardal Llangynfelyn ar 150dpi, ynghyd ag esboniad o'r lliwiau a chôdiau.

© Hawlfraint y coron yw'r mapiau, 1969

The Soil Survey of Great Britain produced highly detailed maps of the soil types across England and Wales. This map is taken from the North Cardiganshire volume, published in 1970.

We have an extract of the map covering the parish at 150dpi, together with the Explanation of the various colours and codes.

The maps are ©Crown copyright, 1969


Soils of North Cardiganshire, C.C.Rudeforth, Harpenden 1970


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]