Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Degwm Mynegai
Tithe Records
 | 
 | 
Mapiau'r Degwm
Tithe maps


GoogleMapiau'r Degwm

Tithe maps

Tynnwyd map y Degwm yn 1844 fel rhan o'r waith o newid taliadau'r degwm mewn cynnyrch i daliadau mewn arian parod. Arolygwyd yr holl blwyf a thynnwyd map ar raddfa o 12 modfedd i'r filltir. Rhoddwyd rhif i bob eiddo er mwyn croesgyfeirio i'r rhestr dosraniad.

Rydym wedi scanio rhan o'r map mewn nifer o rannau.

Er mwyn gweld map naill ai ei dewis oddi ar y rhestr isod, neu cliciwch ar ran priodol y map.

The Tithe map was drawn up in 1844 as part of the work in converting the Tithes in kind to a cash payment. The whole parish was surveyed and a map was drawn at a scale of approx 12 inches to the mile. Each property was numbered so that it could be cross-indexed with the apportionment list.

We have scanned part of the map in a number of sections.

To view a map either select it by number from the list below, or click on the appropriate part of the map.


Mynegai i fapy degwm / Index to Tithe map

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]