Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mynwentydd Mynegai
Cemeteries index


GoogleCerrig Coffa ym Mynwent yr Hen Gapel

Memorial Stones in the Old Chapel Cemetery

Y mae 21 cerrig coffa tu allan i'r Hen Gapel. Mae sawl yn coffáu mwy nag un person. Mae'r cynnharaf yn dyddio o 1845, ac yr olaf o 1900.

 

There are 21 gravestones outside yr Hen Gapel, some commemorating more than one person. The earliest dates from 1845, the last from 1900.

1.HANNAH JONES
Coffadwriaeth am HANNAH, annwyl briod RICHARD JONES, Tre’ Taliesin, yr hon a fu farw Medi 15fed 1900, yn 73 mlwydd oed.
"Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd.
Sy’n myn’d o blith y byw
Eu henwau’n pêrarogli sydd
A’u hun mor dawel yw."
2.JAMES JONES, ANNE JONES
Yma gorphwys y rhan farwol o JAMES, mab RICHARD a HANNAH JONES, Tre’Taliesin, yr hwn a fu farw y 5ed dydd o Ionawr 1860, yn 2 flwydd oed.

Yma gorphwys y rhan farwol o ANNE, merch RICHARD a HANNAH JONES, Tre’Taliesin, yr hon a fu farw y 6ed o Tachwedd 1863 yn 4 mlwydd oed.
3.RICHARD JONES
Coffadwriaeth am RICHARD JONES, Miner, Tre’ Taliesin, yr hwn a fu farw yr 2 dydd o Rhagfyr, 1864, yn 38 mlwydd oed.
"Gwerthfawr y’ngolwg yr Arglwydd
Yw marwolaeth ei saint ef."
4.ELIZABETH DAVIES
Coffadwriaeth am ELIZABETH, gwraig Cpt/II WILLIAM DAVIES, Llanarch, yr hon a fu farw Ionawr 16eg 1851, yn 76 mlwydd oed.
5.CATHARINE EVANS
Sacred to the memory of CATHARINE daughter of JOHN and ELIZABETH EVANS, Commercial Inn Tre’rddol who died 12th of April 1855 Aged 2 years.Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]