Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mynwentydd Mynegai
Cemeteries index


GoogleCerrig Coffa yn y Mynwent Newydd

Memorial Stones in the New Cemetery

There are currently thirty rows of gravestones, running up the slope at right angles to the road. This list (rows 1-12 only at present) starts from the north east (bottom left) corner, by the entrance to the Old Vicarage. The first number indicates the row, and the second number the stone within the row. Plots without stones (the majority of plots in rows 1-12 at least) have been ignored. The path from the porch runs between rows 10 and 11.

1/1 ER SERCHUS GOFFADWRIAETH am Mary, anwyl briod Richard Howells, Taliesin, yr hon a hunodd Mai 6fed 1901, yn 71 mlwydd oed "Er colli ein cyfeillion hoff / Yn yr Iorddonen gref, / Mae'n felus meddwl - eto nghyd / Gawn gwrddyd yn y nef"

1/2 ER COF am ein anwyl fam, Ann Lewis, hunodd Gorph'af 30 1909, yn 41 mlwydd oed Hefyd ein chwaer Mary Jane, yn 13 mlwydd oed Hefyd ein brawd William Henry, yn 21/2 mlwydd oed "Gwyn eu byd y merw, y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd"

1/3 ER SERCHUS GOF am David Thomas, Bryntirion Taliesin, hunodd Ionawr 11 1905, yn 34 mlwydd oed "Y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw" "Nac wylwn mwy ar ol / Y duwiol rai. / Maent gyda Duw a'r oen / Heb boen na bai. / Uwchlaw gofidiau'r byd / Y maent i gyd ar gael / Mwynhant dragwyddol wledd / Mewn hedd yn hael" "O Dafydd anwyl - dyna iaith / Ein calon yn y tristwch mawr / Ein cysw yw cael dweyd dy fod / Yn Ddafydd anwyl uwch y llawr" "Ei haul a fachludodd a hi etto yn ddydd"

1/4 ER SERCHUS GOF am Mary Anne, anwyl briod John Jones, Penycae, Taliesin, hunodd yn yr Iesu, Mawrth 5ed 1901, yn 48 mlwydd oed "Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn" Hefyd am yr uchod John Jones, hunodd Ionawr 3 1933, yn 81 mlwydd oed "Gwyn eu byd y rhai pur o galon: canys hwy a welant Dduw"

1/5 ER SERCHUS GOF am Evan Owen, Taliesin, hunodd Chwef. 22 1916, yn 75 mlwydd oed "Gwyliwch gan hynny, am wyddoch pa awr y daw eich Arglwydd" Hefyd am ei annwyl briod Mary Owen, hunodd Mehefin 11 1928, yn 84 mlwydd oed "Ganys byw mi yw Crist, a marw yw elw" Hefyd am eu merch Sarah Owen, hunodd Mai 2 1929, yn 61 mlwydd oed "Gwyn eu byd"

1/6 IN MEMORIAM Capt. David Williams, M.I.M.M., Clettwr Hall, died Dec. 31 1917, 66 years "He believed in God his creator" Jane, beloved wife of the above, died July 26 1917, 67 years Also their son Dr. David Owen Williams, M.B.CH.B., died March 8 1948, 76 years C. M. O. Williams, their beloved son, died Aug. 21 1895, 17 years "Rest in peace"

1/7 ER SERCHUS GOF am Peter Williams (grocer &c.), Tre'rddol, yr hwm a hunodd Ebrill 24ain 1897, yn 58 mlwydd oed "Myli a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, a'th ddelw di"

1/8 ER SERCHUS GOF am Mary, anwyl briod Peter Williams, Tre'rddol, yr hon a fu farw Mawrth 14eg 1880, yn 36 mlwydd oed "Am hynny byddwch chwithau barod: ganys yn yr un awr ni thybioch y daw mab y dyn" T. Jones, Llanfihangel

2/1 ER GOF ANWYL am David Rees Ellis, anwyl fab William a Jane Ellis, Taliesin, hunodd Tachwedd 9 1902, yn 9 mlwydd oed "Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi" Hefyd am William Ellis, hunodd Awst 11 1922, yn 73 mlwydd oed "Digonaf ef hir ddyddiau a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth" Ac am Jane Ellis, anwyl briod William Ellis, hunodd Ionawr 10 1935, yn 84 mlwydd oed "Marw i fyw" Hefyd am James Owen Ellis, anwyl fab William a Jane Ellis, hunodd Chwefror 5 1952, yn 70 mlwydd oed

2/2 ER COF ANWYL am Thomas Thomas, Neuadd-yr-ynys, Taliesin, hunodd 8 Chwef. 1912, yn 89 mlwydd oed "Digonaf ef a hir ddyddiau a dangosaf iddo iachawdwriaeth" Hefyd am ei anwyl ferch Catherine Thomas, Neuadd House, hunodd 2 Chwef. 1951, yn 94 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd"

2/3 ER COF ANWYL am Annie Catherine, anwyl ferch Thomas Jenkin a Margaret Thomas, Neuaddyrynys, hunodd Ebrill 7 1908, yn 11 mlwydd oed Hefyd am eu hanwyl fab Thomas Jones, hunodd Rhag. 11 1904, yn 4 wythnos oed "Gwywodd y glaswelltyn a'i flodeuyn a syrthiodd"

2/4 ER SERCHUS GOF am Thomas Jenkin Thomas, Neuadd-yr-ynys, hunodd Gorffennaf 6 1928, yn 68 mlwydd oed "Mor dawel yw y rhai, trwy fydd / Sy'n mynd o blith y byw; / Eu henwau'n perarogli sydd, / A'u hn mor dawel yw" Hefyd am Margaret, ei annwyl briod, hunodd Mawrth 25 1939, yn 70 mlwydd oed "Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y fydd" Hefyd am eu merch Jane Frances Thomas, Tremfor, Taliesin, hunodd 14 Tachwedd 1985, yn 87 mlwydd oed "Yr hyn a allodd hon, hi ai gwaith" Hefyd ei chwaer Mary Gwendoline Thomas, hunodd 14 Rhagfyr 1993, yn 90 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd"

2/5 ER COF ANWYL am John Richard, anwyl fab Richard ac Elizabeth Jones, Pantcoch, hunodd Ionawr 21 1902, yn 6 wythnos oed "Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi" Hefyd am Mary Jones, Pantcoch, hunodd Chwefror 12 1913, yn 63 mlwydd oed

2/6 IN LOVING MEMORY of Annie Williams who entered into fullness of life Jan. 30th 1947

2/7 IN LOVING MEMORY of Hannah Kathleen (Cassie), beloved wife of J. G. Evans, who fell asleep August 17 1926, aged 26 years "At rest"

2/8 IN LOVING MEMORY of Rev. David Thomas, Wesleyan minister, died Dec. 2nd 1919, aged 61 Also Heber, only son of the above, fell in action near Ypres, (7th Buffs) Oct. 12th 1917, aged 26 "At rest"

2/9 ER COF am John Williams, mab Charles a Sarah Williams, Dole House, Llannerch, hunodd Ionawr 25 1892, yn 25 mlwydd oed "Byddwch barod"

2/10 IN LOVING MEMORY of Cha's Owen Williams, son of Captain C. Williams by Mary his wife of Tynywern in this parish; born November 4th 1857, died April 3rd 1880 "In the midst of life we are in death"

3/1 ER COF ANWYL am Anne Mary, anwyl ferch Owen Thomas ac Elizabeth Stephens, gynt o Eglwysfach, hunodd Mawrth 3 1903, yn 7 mis oed "Gadewch i blant bychain ddyfod attaf fi, ac na waherddwch iddynt; canys eiddo y cyfryw rai yw teyrnas Dduw" Hefyd am eu hanwyl fab, Richard Arthur, hunodd Mai 1 1917, yn 4 mlwydd oed

3/2 IN LOVING MEMORY of Elizabeth Ann, beloved child of David and Catherine Evans, Commercial Inn, Tre'rddol, born March 16 1912, died March 26 1913 "Suffer little children to come unto me"

3/3 IN MEMORY of Capt'n Edward Evans, Commercial Inn, Tre'rddol, died October 16th 1903, aged 64 years Also of his beloved wife Mary Evans, died December 25th 1913, aged 80 years "Rest in peace"

3/4 ER SERCHUS GOF am John Howells, Capel Uchaf, Tre'rddol, a fu farw Medi 4 1921, yn 57 mlwydd oed Hefyd ei briod Catherine P. Howells a fu farw Mawrth 21 1947, yn 71 mlwydd oed "Twr cadarn yw enw'r arglwydd, ato y rhed y cyfiawn, yno y maent yn ddiogel"

3/5 I GOFION DYNER am Jane Evans, 10 Pencae Taliesin, 1886-1966 Hefyd ei mab Robert David, 1906-1930

3/6 IN LOVING MEMORY of Mary, wife of Edward J. Evans, 504 Kings Rd Chelsea, passed away August 31 1923, aged 50 years "Rest in peace" Also of Mary Evelyn Trimby, their beloved daughter, died April 7 1927, aged 23 years

3/7 ER SERCHUS GOF am Margaret, annwyl briod John Griffiths Stephens, Tanllan, hunodd Mehefin 13 1933, yn 72 mlwydd oed Hefyd am yr uchod John Griffiths Stephens, hunodd Ebrill 16 1934, yn 72 mlwydd oed "Da, was da a ffyddlon" Er serchus gof am David Valentine, Brynheulog, Eglwysfach, annwyl fab y diweddar John Griffiths a Margaret Stephens, Tanllan, hunodd Ionawr 4 1954, yn 57 mlwydd oed Er serchus gof am Sarah Margaretta, eu annwyl ferch, hunodd Mehefin 20 1960, yn 76 mlwydd oed Hefyd am eu hanwyl ferch Eunice May, hunodd Mehefin 1 1968, yn 69 mlwydd oed Er serchus gof am Evan Oswald, annwyl fab John Griffith a Margaret Stephens, Tanllan, hunodd Ebrill 29 1926, yn 21 mlwydd oed Hefyd am eu hannwyl ferch Jane Anne, hunodd Ion. 20 1928, yn 41 ml. oed "'Does yma boen na gofid, / Na griddfan o un rhyw, / Ond huno yn yr Iesu, / Nes clywed udgorn Duw"

4/1 ER SERCHUS GOF am Margaret Jones, Taliesin, hunodd Ionawr 17 1927 yn 83 mlwydd oed Hefyd am Elizabeth Jones, hunodd Mai 2 1931, yn 80 mlwydd oed "Digonaf hwn a hir ddyddiau a dangosaf iddynt fy iachawddwriaeth"

4/2 ER SERCHUS GOF am RichardJames Roberts, Taliesin, hunodd Mehefin 13 1909 yn 23 mlwydd oed "Byddwch chwithau barod" Hefyd am ei briod Elizabeth Roberts, hunodd Mehefin 6 1950 yn 68 mlwydd oed

4/3 ER COF am Robert Rowlands, 1854-1945, a Sarah Ann Rowlands, 1864-1945, Voelas House, Taliesin

4/4 ER COF am John Morgan James, Aelybryn, Taliesin, hunodd Mawrth 5 1966 yn 78 mlwydd oed Hefyd ei ferch Sarah Ann, hunodd Mai 22 1932 yn 9 mlwydd oed Hefyd ei briod Hannah James, hunodd Tachwedd 4 1976 yn 88 mlwydd oed

4/5 ER COF ANNWYL am Lewis Daniel Jones, Trywn-y-buarth, hunodd Hydref 5 1937 yn 72 ml. oed "Yng nghofal Duw" Hefyd am ei annwyl briod Margaret Ann, hunodd Awst 25 1955 yn 88 ml. oed "A'u hn mor dawel yw" Hefyd am eu hannwyl ferch Margaret Elizabeth Jones, hunodd Hydref 26 1957 yn 67 mlwydd oed "Hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth"

4/6 ER SERCHUS GOF am Henry Richard Pryse, Roman Cottage, Taliesin, hunodd Awst 20 1931 yn 42 mlwydd oed "Gwyn eu byd" Hefyd am Hannah Elizabeth Pryse, ei annwyl briod, hunodd Tachwedd 8 1934 yn 45 mlwydd oed "Dagrau hiraeth, Dreigla'n dawel"

5/1 IN LOVING MEMORY of Sophia, beloved wife of Ernest Walker, Eccles, and the daughter of the late John and Margaret James, Dolegwyn, died January 8. 1932, aged 64 years "Blessed are the pure in heart"

5/2 ER SERCHUS GOF am Owen Arthur, anwyl briod Jane Arthur, Taliesin, hunodd Ionawr 4 1917, yn 63 mlwydd oed "Yr hwn sydd yn gorchfygu, hwnw a wisgir mewn dillad gwynion" Hefyd Jane Arthur, ei briod, hunodd Hydref 2 1926 yn 77 mlwydd oed "Ac ni ddileaf eu henwau hwynt allan o lyfr y bywyd"

5/3 ER SERCHUS GOF am David Morgan, Taliesin, hunodd Gorph'af 17 1913 yn 69 mlwydd oed "Yn llawen mewn gobaith; yn ddioddefgar mewn cystudd; yn dyfal-barhau mewn gweddi" Hefyd Sarah Morgan, hunodd Awst 5 1917 yn 71 mlwydd oed Eto Mary Peaton, hunodd Tachwedd 6 1917 yn 78 mlwydd oed "Gwyn eu byd y rhai pur o galon, ganwys hwn a welant Dduw"

5/4 ER SERCHUS GOF am Richard Humphreys, anwyl fab Edward a Jane Humphreys, Taliesin, hunodd Ionawr 13 1914 yn 17 mlwydd oed "Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd, / Sy'n myn'd o blith y byw; / Eu henwau'n perarogli sydd, / Au hn, mor dawel yw!" "Uwchlaw pobloes a chlwy"

5/5 ER SERCHUS COF [sic] am Edward Humphreys, 3 New Terrace Taliesin, a hunodd Ionawr 31 1948 yn 79 mlwydd oed Hefyd am ei annwyl briod Jane Humphreys, a hunodd Awst 27 1958 yn 88 mlwydd oed "Gwyn eu byd"

5/6 IN LOVING MEMORY of Bridget Anne Edwards, beloved daughter of Isaac and Bridget Griffiths, Dolenydd Ynyslas, died December 28 1924 aged 56 years "Rest in peace"

5/7 ER SERCHUS GOF am John Griffiths, Tymawr, Ynyslas, hunodd Mawrth 13 1915 yn 63 mlwydd oed "Y mae gan hynny orphwysfa etto yn ol i bobl Duw" Hefyd am Catherine Griffith, annwyl briod yr uchod, hunodd Ebrill 15 1927 yn 78 mlwydd oed "Hyd oni wawrio y dydd" "Duw, cariad yw"

5/8 ER SERCHUS GOF am Edward Evans, Goitre, hunodd Ebrill 20th 1930 yn 46 mlwydd oed "Hyd oni wawrio y dydd" Hefyd am ei briod annwyl, Mary Jane Evans, hunodd Hydref 25 1968 "Hedd Perffaith Hedd" Hefyd eu merch Jane Mabel Evans, 1918-1995 "Yr hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth"

5/9 ER SERCHUS GOF am Anne, annwyl briod John Evans, hunodd Medi 30 1930 yn 53 mlwydd oed Hefyd am John Evans, hunodd Chwef. 7 1948 yn 70 mlwydd oed "Yn anghof ni chaiff fod" Hefyd ei merch Jane Elizabeth, hunodd Ionawr 23 1932 yn 21 mlwydd oed Hefyd am ei wyres Anne Elizabeth, hunodd Chwefror 5 1937 yn 15 mis oed [three panels obscurred by brambles]

5/10 ER COF ANNWYL am Alun, Margaret a Phyllis, plant Miriam a John Roberts, Islwyn, Pencae, Taliesin "Yr arglwydd yw fy mugail"

6/1 ER SERCHUS GOF am Thomas Beechey, Tre'rddol, hunodd Mehefin 8. 1907, yn 77 mlwydd oed "Gwyliwch gan hynny am na wyddoch pa awr a daw eich Arglwydd" Er sechus gof am Ann, anwyl briod Thomas Beechey, hunodd Rhagfyr 23. 1920, yn 79 mlwydd oed "Hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth"

6/2 ER SERCHUS GOF am Thomas David Jones, Taliesin, hunodd Mawrth 29 1924 yn 38 mlwydd oed Hefyd am ei annwyl briod, Mary Ann Jones, hunodd Chwef. 12 1922 yn 39 mlwydd oed, ac a claddwyn yn Trealaw "Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd"

6/3 IN LOVING MEMORY of Margaret, wife of John Jones, Carlton Vale, Kilburn, London, who died August 14 1908 aged 64 years "He giveth his blessed sleep" Er cof am John Jones, Ochr Tregaron, hunodd Rhagfyr 8 1943 yn 96 oed "Digonaist fi a hir ddydd Iau"

6/4 ER COF am Richard Thomas, annwyl blentyn Thomas ac Ellen Owen, Tanllan, Tre'rddol, bu farw Hydref 13 1913 yn 2 fis oed

6/5 IN LOVING MEMORY of Thomas Edwards, Rock House, Tre-ddol, born Nov. 8th 1865, passed away Sept. 24th 1945 "Rest in peace" Also Hannah Edwards ei annwyl briod, born Feb. 26th 1863, died July 10th 1948 "Rest united"

6/6 ER SERCHUS GOF am Jane Edwards, anwyl briod Isaac Edwards, Taliesin, hunodd Ebrill 13 1910 yn 65 mlwydd oed "Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw" Hefyd am Isaac Edwards, hunodd Mawrth 25 1916 yn 70 mlwydd oed "Byddwch chwithau barod"

6/7 IN MEMORY of John Jones, formerly of the Cardiganshire Constabulary, who entred into rest on Feb'ry 6th 1913 in his 64th year "To live in the hearts of those who love us, is not to die" Also of Jane Jones, wife of the above, who departed this life Dec. 4th 1925, in her 78th year "Eu hun mor dawel yw"

6/8 IN LOVING MEMORY of Jimima Davies, died Nov. 3 1926 Also Chase William Davies, died Dec. 12 1938

6/9 ER SERCHUS GOF am Enoch Griffiths, Dolenydd, hunodd Ionawr 23 1929, yn 76 mlwydd oed "Dros brydnawn yr erys wylofain, ac erbyn y bore y bydd corfoledd" Hefyd ei frawd Richard Griffiths Y.H., Tanybryn, hunodd Ionawr 16 1931 yn 76 mlwydd oed "Ceisiwch yr arglwydd"

6/10 ER SERCHUS GOF am Richard Griffiths, Y.H., Tanybryn, hunodd Ionawr 16 1931 yn 76 mlwydd oed "Ceisiwch yr arglwydd" Hefyd am ei annwyl wraig Sarah Ann Griffiths, Ty Mawr Mochno, a fu farw Mawrth 5 1944 yn 73 mlwydd oed "Gwyn fydd y pur o galon"

6/11 ER SERCHUS GOF am David Morgans, Gogerddan Cottage, Ynyslas, blaenor yn Eglwys Soar Borth, hunodd Hydref 9 1936 yn 81 mlwydd oed Hefyd am ei briod, Mary Morgans, hunodd Tachwedd 11 1925 yn 76 mlwydd oed Hefyd em eu dau fab, John, hunodd Mai 16 1924 yn 37 mlwydd oed Morgan, collodd ei fywyd ar y mor tra mewn gwasanaeth ar y llong Penvearn, Mawrth 1 1917 yn 27 mlwydd oed "Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig"

7/1 ER SERCHUS GOF am [interpolated, annwyl briod Arthur Pugh.] Hannah Pugh, Rhyd-yr-onnen, Towyn, yr hon a fu farw Chwef. 23, 1937, yn 43 mlwydd oed "Yr hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth" "Os ydwyf wael fy llun a'm lliw, / Os nad yw mriw'n gwellhau, / Af at y meddyg nawr ei fri, / Sy'n gadarn i iachau"

7/2 IN LOVING MEMORY of William Jones, Cadogan House, Aberystwyth, who died Feb. 20 1925 aged 66 years "The Lord gave, and the Lord hath taken away" In loving memory of John, beloved son of William & Eliza'th Jones, Cadogan Bath St, Aberystwyth, born Nov. 8 1895, died August 10 1908 "Thy will be done" Also of Elizabeth Jones, wife of William Jones, Cadogan, died Jan. 26 1941 aged 75 years "R.I.P." Also of Margaret, wife of W. R. Evans and beloved daughter of W. & E. Jones, Cadogan, Aberystwyth, died Feb. 5 1923 aged 29 years Also of Ivor Jones Evans, their only child, died June 13 1922 aged 2 years

7/3 ER COF ANNWYL am Richard Lewis, mab Thomas a Hannah Edwards, Llundain, hunodd Mawrth 16 1907 yn 16 mlwydd oed "Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw"

7/4 ER SERCHUS GOF am Margaret Edwards, Clettwr Villa, Taliesin, hunodd Tachwedd 9 1920 yn 85 mlwydd oed "Digonaf ef a hir ddyddiau a dangosaf iddo fy iachawdwriaeth" Hefyd am Catherine Jones, annwyl briod John Jones, Smithfield Place, Taliesin, hunodd Gorphenaf 17 1924 yn 65 mlwydd oed "Hyd oni wawrio y dydd"

7/5 ER SERCHUS GOF am Elizabeth Lloyd, anwyl briod John Lloyd, Wesley Terrace, Tre'rddol, hunodd Hydref 31 1908 yn 67 mlwydd oed Hefyd am John Lloyd, hunodd Mehefin 21 1909 yn 68 mlwydd oed "Gwyn eu byd y rhai pur o galon: canys hwy a weland Dduw" Hefyd am eu mab David Lloyd, hunodd Mawrth 16 1937 yn 69 mlwydd oed Hefyd am eu merch Elizabeth Lloyd, hunodd Mawrth 1 1942 yn 69 mlwydd oed "Yng ngohal Duw"

7/6 IN LOVING MEMORY of Hugh Rowland Jones of Golders Green, London, who died Sept. 11 1926 aged 55 years Also of his wife Mary Margaret, who died July 7 1934 aged 58 years Also of their son Hugh Parker, who died March 8 1912 aged 3 years "Blessed are the pure in heart: for they shall see God"

7/7 ER SERCHUS GOF am Ellen, anwyl briod Morris Roberts, Senghennydd, gynt o Goitre, hunodd Rhag. 27 1914, yn 34 mlwydd oed "Wele y mae y barnwr yn sefyll" Hefyd Morris Roberts, hunodd Ebrill 11 1965, yn 84 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd"

7/8 "Duw a digon" ER SERCHUS GOF am Anne Elizabeth, anwyl ferch David E. a Mary Isaac, Penygraig, Tre'rddol, hunodd Mawrth 5 1916 yn 19 mlwydd oed "Ni bu farw'r llangces, ond cysgu y mae hi" Hefyd am eu mhab anwyl Richard Jenkin, yr hwn a syrthiodd yn yr rhyfel mawr yn Ffrainc, Medi 18 1918 yn 19 mlwydd oed "Ennillodd gymeriad y gwron, / Dros ryddid bu farw yn ei waed" Hefyd yr uchod Mary Isaac, hunodd Mai 11 1945 yn 79 mlwydd oed "Yr hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth" Hefyd yr uchod David E. Isaac, hunodd Mawrth 4 1950 yn 79 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd" Er cof am Catherine Winifred Isaac, 1900-1993 "Gorffwys mewn hedd" A pottery bouquet: "A token of respect and deepest sympathy from the teachers and scholars of the Sunday School"

7/9 ER SERCHUS GOF am Albert Pierce Wood. Ganed Tach. 23 1921, hunodd Meh. 5 1924 Catherine Williams. Ganed Hyd. 1855, hunodd Meh. 19 1924 David John Wood. Ganed Rhag. 12 1894, hunodd Hyd. 1 1950 Hefyd ei briod Catherine Wood. Hunodd Medi 29 1956 yn 62 mlwydd oed "A'u hun mor dawel yw"

8/1 TO THE MEMORY of the Rev. Griffith Roderick, who was vicar of this parish for 17 years, born February 7th 1858, entered into rest January 29th 1905 Also of Mary, wife of the above Griffith Roderick, born September 1st 1845, entered into rest July 13th 1903 "R. I. P."

8/2 ER SERCHUS GOF am Richard Jones, Glanmorfa, hunodd Hydref 16 1902, yn 71 mlwydd oed "Byw i mi yw Crist, a marw yw elw" Hefyd am Margaret Pritchard, hunodd Rhagfyr 31 1923, yn 75 mlwydd oed "..." [sunk into the ground]

8/3 ER SERCHUS GOF am Gwilym Arthur Hughes, annwyl briod Catherine Hughes, Clettwr, Treddol, a fu farw Ionawr 27 1950 yn 73 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd" Hefyd yr uchod Catherine Hughes, a fu farw Medi 28 1956 yn 73 mlwydd oed

8/4 IN LOVING MEMORY of John Rees, Halfway Inn, Tre'rddol, died Feb. 19 1910 aged 51 years "Rest in peace" Also to his beloved wife Jane Rees, died Nov. 13 1950 aged 92 years "Paece perfect peace"

8/5 ER SERCHUS GOF am David Roberts, York House, Tre'rddol, hunodd Mawrth 13 1918 yn 64 mlwydd oed "Canys ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn odidog ragorol" Hefyd ei annwyl briod Elizabeth Jane, hunodd Ebrill 28 1933 yn 73 mlwydd oed "Hedd perffaith hedd"

8/6 A blank concrete cross

9/1 ER SERCHUS GOF am John Davies, anwyl fab Thomas ac Elizabeth Davies, Tre'rddol, hunodd Ebrill 28ain 1900, yn 24 mlwydd oed "Ni chaiff y pridd a'r pryfed tlawd / Ond malu nghnawd a'i buro, / Nes del fy enaid llon ryw ddydd / I'w wisgo'r newydd eto"

9/2 ER SERCHUS GOF am Elizabeth, annwyl briod Thomas Davies, Tre'rddol, hunodd Hydref 4 1902 yn 66 mlwydd oed "Byw i mi yw Crist, a marw sydd elw"

9/3 [Stone hidden by a yew tree]

9/4 SACRED TO THE MEMORY of the Reverend Evan Jones, for 30 years incumbent of the Metropolitan Welch Church, London, died at Llandrindod Wells, July 13th 1902 aged 70 years "Requiescat in pace"

9/5 IN LOVING MEMORY of Mary Anne, the beloved wife of Thomas D. Roberts, Smithy Cottage, Tre'rddol, died July 18 1932 aged 52 years "Until the day breaks" Also the above Thomas David Roberts, died July 5 1940 aged 60 years

9/6 "In peace" IN LOVING MEMORY of William Basil Jones of Gwynfryn, co. Cardigan, 118th Bishop of St Davids, 1874-1897, eldest son of William Tilsley Jones, esq're (also of Gwynfryn), born 2nd January 1822, died 14 January 1897 Also Anne Loxdale Jones, widow of the above mentioned William Basil Jones, born 19th June 1848, died 15th March 1905 Also of Flight Officer William Basil Loxdale Jones, RN, their only son, born 16th February 1890, died 7th January 1918, while on active service with No. 6 Wing R.N.A.S. on flight patrol near Italy In loving memory of John Alfred Griffin of Gwynfryn, curate of Holy Trinity, Gainsborough, rector of Woodwalton, Hunts, and of Henstead, Suffolk, born Jan. 3rd 1871, passed over April 16th 1937 Also of his widow, Gwladys Mary Loxdale Griffin, ne Jones, born July 4th 1889, died April 18th 1977

9/7 IN LOVING MEMORY of Catherine Emily Jones, daughter of William Tilsley Jones of Gwynfryn, born 12th April 1833, died 6th December 1921

9/8 ER SERCHUS GOF am Elizabeth, annwyl briod David James Evans, Cymmerau, Glandyfi, hunodd Rhag. 1 1937 yn 62 ml. oed "A Duw y sych ymaith bob deigr oddiwrth ei llygaid hwynt" Hefyd yr uchod David James Evans, hunodd Hyd. 15 1960 yn 82 ml. oed

9/9 ER SERCHUS GOF am David Isaac, Brynderw, Taliesin, a hunodd Medi 17eg 1938 yn 74 mlwydd oed Hefyd am ei annwyl chwaer Catherine Roberts, a hunodd Rhagfyr 4ydd 1939 yn 63 mlwydd oed "A'u hn, mor dawel yw"

9/10 IN LOVING MEMORY of Walter Nevill, who fell asleep August 2 1925 Also of Amelia Phoebe Nevill, died April 18 1957 aged 81 years

10/1 IN LOVING MEMORY of John Thomas, beloved son of Wm. T. and Elizabeth Hopkins, 78 Church St., Shoreditch, London, died Sep. 3 1899, aged 2 months "Thy will be done" Also of Elizabeth, beloved wife of W. T. Hopkins, died August 9th 1921 aged 53 years "Rest in peace" And of William Thomas Hopkins, died Oct. 12 1956, aged 85 years. Buried at Abney Park Cemetery, London Ifor Tregoning Hopkins, beloved son of W. T. & Elizabeth Hopkins, died May 8 1937, interred at Abney Park Cemetery, London In loving memory of Mary Rees, 1874-1968 "Gone but not forgotten"

10/2 IN LOVING MEMORY of John Jones, Penpompren, died April 25 1901, aged 72 years "For the end of that man is peace" In loving memory of Jane, beloved wife of John Jones, Penpompren, died March 31 1897, aged 71 years "The memory of the just is blessed" Also of John Jones, beloved son of John and Jane Jones, Penpompren, died January 15 1911, aged 57 years Also of their beloved daughter Margaret Jones, died April 12 1920, aged 67 years "She is not dead but sleepeth" Also of Mary Owens, died April 2 1932, aged 81 years Also of Sarah Jones, died March 7 1953, aged 88 years "Blessed are the pure in heart"

10/3 IN LOVING MEMORY of Richard Joel, master mariner, who departed this life March 27 1897, aged 74 years "A light is from our household gone / A voice we loved is still; / A place is vacant on our hearth / Which never can be filled" In loving memory of Jane, beloved wife of the late Richard Joel, master mariner, died Sept. 30 1913, aged 90 years "She hath done what she could" Er c"f annwyl am Margaret Pierce, Rock House, yr hon hunodd Chwefror 8fed 1938, yn 84 mlwydd oed

10/4 ER SERCHUS GOF am Richard Isaac, Taliesin, hunodd Gorph. 12 1901 yn 40 oed Hefyd ei ferch, Maggie, hunodd Medi 10 1915 yn 25 oed "Gwywa y gwelltyn syrth y blodeuyn / ond gair ein Duw ni a saif byth" Hefyd ei briod Anne Ellen, hunodd Mai 21 1948 yn 86 oed "Hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth"

10/5 ER SERCHUS GOF am John Morris Davies, Eltham House, Tre'rddol, yr hwn a hunodd yn yr Iesu Ebrill 30ain 1919 yn 67 mlwydd oed "Efe oedd wr fyddlawn ac ofni Duw" Hefyd am Mary Davies, ei annwyl briod, yr hon a hunodd yn yr Iesu Mehefin 30 1936, yn 86 mlwydd oed "Hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth"

11/1 IN LOVING MEMORY of Lewis Thomas, The Mill, Tre'rddol, who died Oct. 5 1904 aged 83 years "Here we have no continuing city" Also of his beloved wife Jane Thomas, who died Feb. 9 1903 aged 80 years "Our citizenship is in heaven" "God is love" Also of John Thomas, The Mill, Tre'rddol, dho died Jan. 11 1922 aged 69 years "Rest in peace" Also of Hugh, beloved son of Lewis and Jane Thomas, who died May 12 1895 aged 35 years "God hath called us to peace"

11/2 ER SERCHUS GOF am Edward Thomas, Ty'nllwyn, yr hwn a hunodd Mai 27ain 1900 yn 94 mlwydd oed "Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn"

11/3 ER SERCHUS GOF am Richard Thomas, Ty'nllwyn, yr hwn a hunodd Gorphennaf 24ain 1893 yn 57 mlwydd oed "Ni frysia'r hwn a gredo"

11/4 ER SERCHUS GOF am Sophia, anwyl briod Edward Thomas, Arhosfa, Taliesin, hunodd Awst 22 1912 yn 82 mlwydd oed "Canys byw i mi yn Crist a marw sydd elw"

11/5 ER SERCHUS GOF am Ann Davies, annwyl briod Thomas Davies, Glenaton, Borth, hunodd Mawrth 20 1921, yn 64 mlwydd oed "Ni wrthododd Duw ei bobl yr hwn a adnabu efe o'r blaen" Hefyd am Thomas Davies, annwyl briod yr uchod, hunodd Ebrill 27 1933, yn 78 mlwydd oed "Gwyn ei byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd" ER SERCHUS GOF am Mary Emily, annwyl briod Thomas Griffiths, Port Talbot, hunodd Mai 21 1935, yn 46 mlwydd oed "Nac wylwch: nid marw o honi: eithr cysgu y mae"

11/6 ER CARIADUS GOF am Mary Rees, Taliesin, yr hon a fu farw Rhagfyr 2fed 1894, yn 74 mlwydd oed "Bydd ffyddlon hyd angau, ac mi a roddaf i ti goron y bywyd" "[sunk into the ground]...wch yr arglwydd"

11/7 ER SERCHUS GOF am Anne Rees, Taliesin, hunodd 20 Gorph. 1903, yn 80 mlwydd oed "Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder"

11/8 ER SERCHUS GOF am William Thomas, Ty'nywern, Tre'ddol, hunodd Chwef. 19 1897 yn 78 ml. oed Hefyd Jane, ei anwyl briod, hunodd Mai 22 1897, yn 86 ml. oed "Gwerthfawr y'ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei saint ef"

11/9 ER SERCHUS GOF am fy anwyl briod William Morgans James, 106 Grove Vale, Dulwich, Llundain, hunodd Medi 21 1913, yn 38 mlwydd oed "Gwyliwch gan hynny: am na wyddoch pa awr a daw eich arglwydd"

11/10 ER SERCHUS GOF am William James, gynt o Llanbrynmair, anwyl briod Mary James, Taliesin, hunodd yn yr Iesu, Medi 7 1901, yn 64 mlwydd oed "Yna y llewyrcha y rhai cyfiawn fel yr haul yn nheyrnas eu tad" "Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd sy'n myn'd o blith y byw; Eu henwau'n perarogli sydd. A'u hn mor dawel yw!" Hefyd am ei anwyl briod Mary, hunodd yn yr Iesu, Mawrth 24 1911, yn 60 mlwydd oed "Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn"

11/11 ER SERCHUS GOF am John H. Morris, 47 Denmark Hill (Llundain), yr hwn a hunodd yn yr Iesu, Awst 11eg 1902, yn 47 mlwydd oed "Efe oedd wr fyddlawn ac ofni Duw" Also in loving memory of Jane, wife of Staff Sergt Michael B. O'Halloran, died 21 March 1939, aged 82 years Also in loving memory of Sergt William O'Halloran, died Contalmaison, France, 1 July 1916, aged 29 years "R.I.P."

11/12 IN LOVING MEMORY of William Thomas, Glandovey, who died Dec. 27 1916, aged 71 years "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith" Also of Mary Jane Thomas, beloved wife of the above, died Feb. 6 1934, aged 75 years "Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all"

12/1 IN LOVING MEMORY of my husband Frederick Brittan, M.D., F.R.S.C., who died Feb. 15 1891, and of our three little boys, Frederick William, died Aug. 27 1883, Frederick Richard, died March 12 1887, Frederick Lionel, died Jan. 27 1891

12/2 "Rest happy dead. Sleep your weariness away. Ye shall be wak'd at break of day from your cold bed" IN LOVING REMEMBRANCE of Mary Drew Thomas, late of Clifton, Bristol ... [sunk into the ground]

12/3 IN MEMORY of Edith Weaver, 1873-1958 "At rest"

12/4 IN LOVING MEMORY of Annie, beloved wife of Thomas Davies of Taliesin, who died April 3 1948, aged 78 years Also of Alec their grandson, who lost his life at sea whilst serving his country, March 1945

12/5 IN LOVING MEMORY of Thomas William Davies, died Sep. 17 1908, aged 38 years In loving memory of John Weaver, who died April 11 1897, aged 74 years

12/6 IN LOVING MEMORY of William Jones, Llannerch, Tre'rddol, who died August 5th 1893, aged 72 years "Day by day we all do miss him / Tongue would fail his loss to tell / But in heaven we hope to meet him / Evermore with him to dwell"

12/7 IN LOVING MEMORY of Annie Jones, widow of William Jones, Llannerch, Tre'rdd"l, who died January 23rd 1902, aged 80 years "Nor night nor death nor parting sounds, / Can reach that healthful shore, / But peace and joy and endless life, / With Christ for evermore"

12/8 ER SERCHUS GOF am William Thomas, Frongoch, Tre'rddol, bu farw Mai 8 1894, yn 84 ml. oed "Mi a wn fy mhrynwr yn fyw" Hefyd John Lewis, mab John a Jane Thomas, Tre'rddol, hunodd Tach. 9 1898, yn 6 ml. oed "Mae myrdd o i'enctyd yn y nef, yn berlau yn ei goron ef" Er serchus gof am Elizabeth, priod William Thomas, bu farw Ion. 13 1892, yn 72 ml. oed "Bydd ffyddlon hyd angau a mi, a roddaf i ti goron y bywyd" Hefyd Elizabeth Jane, merch Edward a Mary Anne Griffiths, Tre'rddol, bu farw Ion. 13 1892, yn 9 mis oed "Gadewch, blant bychain ddyfod attaf fi" Hefyd Thomas Ellis eu mab, hunodd Mai 4 1900, yn 2 fl. oed [Burial register, no's 249-250. 18 Jan. 1892. Elizabeth Thomas, Trerddol (Frongoch), 72 years. Elizabeth Jane Griffiths, Trerddol, 9 months. Preacher allowed to say few words. Both in same coffin, grand-mother & grandchild]

12/9 ER SERCHUS GOF am Mary Thomas, annwyl ferch John a Jane Thomas, Tre'rddol, hunodd Awst 14 1918, yn 32 mlwydd oed "Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr arglwydd"

12/10 ER SERCHUS GOF am John Thomas, Villa Frongoch, hunodd Mawrth 22 1926, yn 76 mlwydd oed "Hyd oni wawrio y dydd" Hefyd am Jane Thomas, priod yr uchod, hunodd Gorffennaf 22 1937, yn 83 mlwydd oed "Hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth"

12/11 IN LOVING MEMORY of Margaret, widow of Thomas Holford of Castle Hill, Dorsetshire, daughter of Pryse Pryse of Gogerddan, born June 2nd 1841, died November 26th 1924

12/12 IN LOVING MEMORY of Margarretta Jane Fryer of Lodge Park, who departed this life November 17th 1887, aged 74 years "God is love"

12/13 ER SERCHUS GOF am Abraham mab Abraham ac Elizabeth Isaac, Taliesin, yr hwn a gymerwyd at ei Dduw Hydref y 26ain 1891, yn 16 mlwydd oed "Byddwch barod : canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn" - Crist

12/14 ER SERCHUS GOF am Elizabeth, anwyl briod Abraham Isaac, Taliesin, yr hon a fu farw Mehefin 21ain 1897, yn 63 mlwydd oed "Cyfyd o'r gweryd er gorwedd - yn ln / Ail unir ei sylwedd, / Fe'i gelwir mewn gorfoledd, / I wlad br, / o waelod bedd."

12/15 ER COF ANWYL am Jane Williams, Culross Street, Llundain, (gynt Taliesin) ganedd Mai 24 1856, bu farw Ebrill 13 1917 Huno y mae "hyd oni wawrio y dydd a chilio o'r cysgodau"

12/16 ER SERCHUS GOF am John Morgans, Taliesin, yr hwn a fu farw Rhagfyr 15fed 1892, yn 68 mlwydd oed "Da yw i mi fy nghystuddio: cyn fy nghystuddio, yr oeddwn yn cyfeiliorni" "Y cyfiawn a obeithia pan fyddo yn marw"

12/17 ER SERCHUS GOF am Mary, anwyl briod John Morgans, Taliesin, hunodd Ionawr 16 1900, yn 73 mlwydd oed "Am hynny byddwch chwithau barod: canys yn yr awr ni thybioch y daw mab y dyn"

12/18 [obscured by brambles, weeding needed]

12/19 IN LOVING MEMORY of my dear husband John L. Davies, Stoneleigh, Llancynfelin, who passed away July 10 1930 in his 66 year "Blessed are the pure in heart" Also of Elizabeth, beloved wife of the above, entered into rest Jan. 29 1945, aged 82 years "Peace perfect peace"Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]