Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion y Capeli
Chapel Records


Google


[Bedyddiadau yn yr eglwys / Church baptisms]

Bedyddiadau gan Azariah Shadrach (Annibynwr) 1810-1821

Baptisms by Azariah Shadrach, (Independent) 1811-1821

Bu Azariah Shadrach yn weinidog Capel Bethel, Talybont o 1806 tan 1822, ac wedyn gweinidog Capel Sion, Aberystwyth. Ei Gofrestr Bedyddiadau 1806-1837 sydd bellach yn yr Archifdy Gwladol: mae'r cofnodion isod sy'n perthyn i Langynfelyn wedi'i adysgrifio o'r copi microffilm yn LlGC. Er bod y Cofrestr yn mynd hyd at 1837, nid oes cofnodion Llangynfelyn ar ôl 1821.

Mae'n debyg bod y cofnodion wedi gafodd eu ysgrifennu mewn grwpiau, o nodiadau, yn hytrach nag ar bryd y bedydd. Mae sawl allan o'r drefn gywir, ac mae sawl wedi'i dyblygu yn ôl pob tebyg.

  Azariah Shadrach was Minister of Bethel, Talybont (Independent) from 1806 to 1822, and subsequently of Capel Sion, Aberystwyth. His Register of Baptisms 1806-1837 is in the PRO: the following entries for Llangynfelyn have been transcribed from the microfilm copy in NLW. Although the register continues to 1837, there are no Llangynfelyn entries after 1821.

It appears that the entries were written down in groups, probably from notes, rather than at the time of the baptism. Some are out of order, and there seem to be some duplicates.

Date Baptised  
9 Dec 1810 Margaret, the daughter of John Davies, Nantyllain, and Jane his wife, was baptized by Azariah Shadrach.
4 June 1811 Evan, the son of Jenkin and Vrina Edwards of Gelly.
2 Sept 1812 Margret, the daughter of John and Jane Davies, Nantyllain
25 Feb 1813 Richard, the son of Jenkin and Vrina Edwards of Gelly
4 May 1813 Elizabeth, the daughter of Rhees Rhees and Mary his wife of Cwmsglaig
17 June 1813 Elizabeth, the daughter of Evan Felix and Mary his wife of Nantyllain
26 Dec 1814 Mary, the daughter of John Davies and Mary his wife of Nantyllain
18 Feb 1814 Edward son of Evan and Mary Felix, of Nantyllain
3 Nov 1815 Jane, the daughter of Stephen Owens and Jane his wife of Tafarnfach
27 Nov 1816 Jane, the daughter of David Davies and Elizabeth his wife of Troedrhiwfedwen
26 Jan 1816 Mary, the daughter of Evan Felix and Mary his wife, of Nantyllain
5 Feb 1817 John, the son of Morgan James and Elizabeth his wife, of Nantyllain
20 July 1817 Catherine, the daughter of John Davies and Jane his wife of Nantyllain
1 July 1818 Anne, the daughter of Evan Felix and Mary his wife, of Nantyllain
3 April 1818 Margret, the daughter of Jenkin Edwards and Vrina his wife, of Gelly
17 April 1818 Mary, daughter of Thomas Jones and Welsley(?) his wife of Nantyllain
5 Dec 1818 Jane, the daughter of Stephen Owen and Jane his wife of Tre'rddol
6 Aug 1819 Thomas, the son of William Jones and Anne his wife of Tafarnfach
29 Aug 1819 - the dau of - and - of Nantyllain
16 Aug 1819 Elizabeth, the daughter of Thomas William and Elizabeth his wife of Tafarnfach
19 Feb 1819 Elizabeth, the daughter of David Davies and Elizabeth his wife of Troedrhiwfedwen
7 Feb 1820 Sarah, the daughter of Hugh Jones and Sarah his wife of Commins Tre'rddol
1 Dec 1820 David, the son of Thomas James and Wesley(?) his wife of Nantyllain
26 Jan 1821 Margaret, the daughter of Evan Felix and Mary his wife of Nantyllain
(LlGC/NLW NPR Reel 9, RG4/3420

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]