Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion y Capeli
Chapel Records


Google


Capel Rehoboth, Taliesin

Ardreth Corau

 

Rehoboth Chapel, Taliesin

Pew Rents

Rhoddwyd llyfr cyfrif i'r Eisteddleoedd ar fenthyg i ni, drwy garedigrwydd yr aelodau. Mae'r llyfr yn cofnodi taliadau'r aelodau ar gyfer eu corau yn y capel. Cychwynnir y cofnodion yn 1894 a dod i ben yn 1975.

Mae'r llyfr hefyd yn gynnwys y rheolau ar gyfer gosod y corau ar l ail-adeiladu'r capel yn 1900.

Adysgrifiwyd sawl blwyddyn enghreifftiol.

 

The account book recording the payments for 'Pew Rents' in Rehoboth Chapel, Taliesin, was kindly lent to the project by the Chapel. The book records the payments made by members of the Chapel for their use of their seat in the chapel. The records start in 1894 and end in 1975.

The book also records the rules for allocating pews that were adopted after the rebuilding of the chapel in 1900.

A few sample years have been transcribed.


Rheolau gosod y corau

a basiwyd mewn pwyllgor rheolaidd yn Medi y flwyddyn 1900, wedi ail-adeiladu y Capel

(The rules for allocating seats)
List of Pew Rents for the year ended 31st December 1894

1.John Jones Pantcoch6-8
2.Mary Anne Jones Taliesin6-8
3.Jenkin Jones Gelly5-4
4.Evan Lloyd Trerddol6-8
5.John Davies Taliesin4-0
6.Thomas Thomas Taliesin5-4
7.John Jones Royal Oak6-8
8.John Lewis Gwendi4-0
9.Mrs Phillips P.C.5-4
10Richard Owen Taliesin4-0
11William Pugh Carrier Taliesin3-0
12Mrs Davies Cefngwaeriog3-0
13Richard Evans Taliesin4-0
14James Jones Schoolmaster5-4
15John Carrington Taliesin6-8
16John Evans Wenffrwd6-8
17Thomas Thomas Neuadd5-4
18Anne Stephens Taliesin4-0
19John Morris Penwern3-0
20David Thomas Taliesin3-0
21Elizabeth Lloyd Taliesin4-0
22Catherine Jones Taliesin5-4
23David Davies Taliesin6-8
24Anne Jane Felix Taliesin5-4
25Jane Jones Taliesin3-0
26Edward Lloyd Taliesin4-0
27Kate Jones Taliesin6-8
28Edward Thomas Taliesin5-4
29Evan Jenkins Taliesin4-0
30John Weaver Tynwern5-4
31John Davies Doleugwyn6-8
32Thomas Jones Taliesin6-8
33Richard Jenkins Henhafod6-8
Gallery Eisteddleoedd
1.Thomas Griffiths Llwynwallter8-0
2.John Richards Taliesin9-0
3.Thomas D Owen Trerddol6-0
4.Morgan Jones Ynysfach6-0
5.Anne Pritchard Trerddol6-6
6.Margaret Jenkins Cerrigcaranau6-0
7.David Evans Henhafod2-0
8.Elizabeth James Taliesin6-6
9.Catherine Williams Taliesin6-0
10David James Taliesin6-6
11Rowland Rowland Troedrhywfedwen5-0
12Margaret Evans6-0
13Richard Jenkins Henhafod6-0
14Mary Morris Taliesin6-0
15Richard Jones Taliesin8-0
16Thomas Thomas Neuadd9-0

Cyfrif Arian Eisteddleodd wedi Ail-Adeiladu y Capel 1899 & 1900, am y flwyddyn 1901

Llyfr Richard Owen
1.Anne Jenkins Cerrigcyranau4-3
2.W I Jenkins eto4-3
3.T I Thomas Neuadd4-6
4.John Morris Penywern4-6
5.Lewis Davies4-0
6.Richard Owen4-0
7.James Thomas Glancletwr4-0
8.Mrs William James Tanybryn4-0
9.Mrs Davies Cefngweiriog4-0
10Anne Edwards4-0
11Anne Stephens4-0
12Mary Weaver4-0
13John Howel 
Llyfr Morgan Jones
20Jane Thomas2-6
21Elizabeth Jane Roberts1-9
22David James Penycae2-6
23Rees Jones 
24Jane Jones2-6
25Richard Davies1-9
26Anne Richards2-6
27Anne Pritchard1-9
28Richard Jenkins Henhafod2-6
29David Thomas Lodge Park1-9
30Jane Thomas Lletylwydin2-6
31Morgan Jones Ynysfach1-9
32Anne Pugh1-9
Llyfr Jenkin Jones Gelli
33John Jones Penycae4-9
34Mr Julian2-6
35Thomas Thomas Neuadd House1-9
36Jenkin Jones gelli2-6
37Kate Jones1-9
38Evan Lloyd2-6
39John Evans Wenffrwd1-9
40James Jones2-6
41Richard Jones1-9
42Mary Anne Jones2-6
43  
44Jane Ellen Richards2-6
45  
46John Davies2-6
Llyfr David Rees Lloyd
51Elizabeth James Penycae2-0
52William Evans2-0
53Edward Humphreys2-0
54Evan Morgan2-0
55John Carrington2-0
56Hugh Pugh2-0
57David Davies2-0
58Edward Thomas2-0
59A J Felix2-0
60Evan Jenkins2-0
61J Jones Royal Oak3-3
62William Pugh3-3
63Edward Lloyd3-1½
64John Davies3-1½

Cyfrif Ardreth Eisteddleodd Rehoboth am y flwyddyn 1936

Derbyniwyd gan Mr Joseph rees a Arthur J Edwards
1.Mr Jenkins Cerrigcaranau12-6
2.Gwag 
3Mrs Thomas Neuaddyrynys13-0
4Mr D W Morris Penywern13-0
5.} Mr Richard Lewis
} Mrs M J Jones Penycae
4-0
6.Mrs Williams Tynywern4-0
7.Miss Thomas Glanclettwr8-0
8.} Mr Davies The Hall
} Mrs Williams Cynull Villa
4-0
2-6
9.Mr William Pugh Manchester House2-0
10Mr Chambers Morris 
11Mrs a Miss Roberts Wesley Terrace4-0
12Miss Annie Evans Wesley Terrace4-0
13-20Gwag 
21} Mr Stephens Oak Villa
} Mrs Rees Llysteg
7-0
2-0
22Mr Griffiths Cefnerglodd5-0
23Miss Lizzie James Pencae7-0
24-26Gwag
27} Miss Thomas Beach House
} Mrs Rees Jones Bungalow
 
3-6
28Mr Davies a Miss Griffiths4-0
29Mrs Martha Evans Tynllwyn3-6
30Mr Mason Bryntirion10-0
31Mr David Thomas Epworth Villa7-0
32Gwag 
33Gwag 
34Rev Thomas Jenkins10-0
35Miss C Thomas Neuadd House7-0
36Mr Joseph Rees Arosfa5-0
37Mrs Dunster2-6
38Mr Rees Jones Tanrallt10-0
39Mr Roberts Sea View5-0
40Mr Jones Dovey View10-0
41Mr Richard Jones Pantcoch7-0
42Mr Williams Brynymor2-0
43Gwag 
44Mr C Evans Troedyrhiw10-0
45Mrs Owen Islwyn 
46Gwag 
47Mr John Lumley2-6
48Gwag 
49Gwag 
54Mr J Jones Pentrebach8-0
55Mr Dennis Hughes8-0
56Gwag 
57Mrs E Henry Jones2-0
58Mrs William West8-0
59Gwag 
60Gwag 
61Mr Arthur Edwards13-0
62Mr Thomas Brynarian View13-0
63Mr Edward Lloyd Menai Bridge12-6
64Gwag 
Eglwys Rehoboth Taliesin, Cyfrif yr Eisteddleoedd

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]