Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion Deddf y Tlodion
Poor Law records


GoogleCofrestr cenedigaethau y tloty

Workhouse birth register

Aberystwyth Union workhouse

Register of births, 1883-1916

Dim ond dau gofnod am Langynfelyn sydd yn y cofrestr:

There are only two entries relating to Llangynfelyn in the register:


Date of BirthSexParents or motherParishWhen & where baptizedIn what name baptizedRemarks
13 Oct 1897MaleElizabeth OwensLlancynfelin-Thomas Arnold OwensSinglewoman, illegitimate
7 Aug 1908MaleMargaret E JenkinsLlancynfelin6 Nov 1908, workhouseGwilym Llewelyn JenkinsSinglewoman, illegitimate

Archifdy Ceredigion/Ceredigion Archives, Cardiganshire Board of Guardians
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]