Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion Deddf y Tlodion
Poor Law records


GoogleLlyfr Gorchmynion Cymorth Plwyf 1913-1920

Parish Relief Order Book 1913-1920

Aberystwyth Union

Mae'r llyfr yn cynnwys cofnodion ar gyfer yr holl Undeb i 1913-1920. Dyma manylion plwyf Llangynfelyn i 1918.

The book contains records for the whole Union for 1913-1920. Here are the details for Llangynfelin for 1918.


Name Amount in money and in kind
Quarter ending March 31st 1918
Anne Morgan 5-6
Edith Evans 10-0
Elizabeth Roberts 10-0 Cod Liver Oil 2-3
Elizabeth Roberts 4-0
Mary Anne Richards 5-0
May Morris 4-0
Sidney Edwards 5-0
Margaret E Williams 8-0
Margaret Evans 3-0
Elizabeth Jones 10-0 and Pair of boots 13-9
Elizabeth Roberts 5-0 and 3-6 in kind
Ruth Williams 3/- weekly for nursing for 4 weeks
Quarter ending June 31st 1918
Anne Morgan 8/9 in kind
Edith Evans 5/6
Elizabeth Roberts 10/-
Elizabeth Roberts 10/- and pair of boots
Mary A Richards 5/-
Mary Morris 5/-
Sidney Edwards 4/-
M E Williams 5/-
Margaret Evans 8/-
Elizabeth Jones 3/-
Ruth Williams 10/- and 3 pairs of boots 32/6
Elizabeth Rogers Boots 24/6
Elizabeth Roberts stopped
Margaret Evans stopped
September Quarter 1918
Anne Morgan 5/6
Edith Evans 10/-
Elizabeth Roberts 10/-
Mary A Richards 5/-
Mary Morris 4/-
Sidney Edwards 5/-
Margaret E Williams 8/-
Elizabeth Jones 10/-
Margaret E Williams 2 prs boots 26/-
Richard Thomas Nurse 10/-, Burial expenses 106/3
December Quarter 1918
Anne Morgan 5/6
Edith Evans 10/-
Elizabeth Roberts 10/-
M A Richards 5/-
M Morris 4/-
Sidney Edwards 5/-
M E Williams 8/-
Elizabeth Jones 10/-
Elizabeth Jones 8/-
Anne Morgan 7/-
Elizabeth Jones 10/- and 2 pairs boots 36/-


Archifdy Ceredigion/Ceredigion Archives, Cardiganshire Board of Guardians, CBG1169
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]