Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


GoogleTrosedd a Chosb

Crime and Punishment

Gweinyddwyd yn lleol gan y bonedd, drwy'r Cwrt Bach a'r Llys Cwarter, ac ar raddfa mwy drwy'r Llys Sirol a'r Sesiwn Fawr, fe rhoddodd y gyfraith grym dros bywydau pobl werin y plwyf. Manylion bywydau llawer ohonynt sydd yng nghofnodion y llysoedd.

Administered locally by the gentry, through the Petty Sessions and Quarter Sessions, and more widely through the County Court and the Great Sessions, the law gave the authorities control over the lives of the people of the parish. Many details of the lives of individuals are in the court records.

Ar y tudalen hwn...

On this page...


 

Cofnodion cyfreithiol ar y safle

Legal records on the site

Gweler hefyd See also

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]