Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


Erthyglau ymchwil

Research articles

Er bod cyhoeddi trawsgrifiadau dogfennau gwreiddiol yw prif bwrpas y wefan, yn hytrach nag adrodd hanes y plwyf, credwn fod lle am erthyglau am Langynfelyn. Daw nifer o'r erthyglau o gylchgronau, ond cyhoeddir y gweddill yma am y tro cyntaf. Ym mhob achos, arhosir yr hawlfraint gyda'r awdur gwreiddiol.

Dymar'r erthyglau sydd ar gael hyd yn hyn:

Although the main purpose of this site is to publish transcripts of original documents, rather than telling the story of the history of the parish, we feel that there is a place for articles about Llangynfelyn. Some of these are articles from journals and magazines, others are unpublished (until now). In all cases the copyright of these articles remains with the original author.

These articles are currently available.
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]