Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


Map y Safle

 

Site Map

Dyma rhestr o bob tudalen (bron) sydd ar y wefan. Ar hyn o bryd mae 351 tudalen ar y safle (heb y rhain yn yr Oriel), ond rydym wedi hepgor sawl o‘r tudalenau manwl o‘r rhestr.

Nid oes unrhyw trefniant arbennig ar y rhestr, ar wahân i'r adrannau. Gallech arlwyo i unrhyw adran yn syth o'r cofnod dan 'Is-adrannau yr adran hanes' neu defnyddio'r rhestr 'tynnu-i-lawr' ar ben y tudalen.

 

Here is a list of (almost) every page on the website. At the moment there are 351 pages on the site (excluding those in the Gallery), but we have excluded some detailed pages from this list.

The list is not in any particular order, apart from the sections. You can navigate to any section straight from the link under 'Sub-sections of the history section' or use the 'pull-down' at the top of the page.
 Gwybodaeth cyffredinol
 
General information
 
 
Cadwynau a ffynhonnau defnyddiol A Brief Introduction to the Parish
Dolenau i wefanau defnyddiol eraill, a llyfryddiaeth.  Location and landscape of the parish; the 1991 Census; spelling of place-names; a description from 1840.
Chwilio'r safle Acknowledgements
Sut i ddarganfod pethau ar y safle  People who have helped us
Chwilio'r safle Common surnames
Sut i ddarganfod pethau ar y safle  Analysis of the frequencies of the most common surnames in Wales.
Cyfenwau cyffredin Copyright and privacy
Dadansoddiad o fynychder cyfenwau mwyaf cyffredin Cymru   The site policy on copyright and privacy.
Cynfelyn Sant Explanation of terms
Bywgraffiad mabsant plwyf Llangynfelyn.  Imperial measurements, the old money.
Diarhebion Highlights of the site
Nifer o hen ddiarhebion Cymreig   A selection of our favourite pages.
Diolchiadau History & records
Y pobl sy wedi rhoi cymorth i ni   Introduction and index to the part of the site concentrating on the history of the parish.
Esboniad o dermau Information for Visitors
Dulliau mesur imperialaidd, yr hen arian.  Information for visitors, things to see and do. Accommodation and food.
Gwybodaeth i Ymwelwyr Latest changes
Gwybodaeth i ymwelwyr, beth i'w gweld, beth i'w gwneud. Llety a bwyd.  History of changes to the site
Hanes a chofnodion List of sources
Cyflwyniad a mynegai i adran y safle sy'n canolbwyntio ar hanes y plwyf.   Summary list of sources available on the site.
Hawlfraint a phrifatrwydd Proverbs
Polisi y safle ar hawlfraint a phrifatrwydd   Some old Welsh proverbs.
Newidiadau diweddaraf Saint Cynfelyn
Hanes newidiadau i'r wefan   Biography of the patron saint of the parish of Llangynfelyn.
Nodiadau technegol Search the site
Nodiadau technegol ar ddatblygiad y safle   How to find things on the site.
Rhestr o ffynhonnau Search the site
Rhestr y ffynhonnau sydd ar gael ar y safle.  How to find things on the site.
Uchafbwyntiau y safle Technical notes
Detholiad o ein hoff tudalennau.  Technical notes on the development of the site
Y plwyf mewn gair The authors
Lleoliad a thirlun y plwyf: Cyfrifiad 1991; sillafu enwau lleoedd; disgrifiad o 1840   The site authors and how to contact them.
Yr awduron Useful links and sources
Awduron y safle a sut i gysylltu nhw   Links to other useful websites, and bibliography.Is-adrannau adran hanes
 


Sub-sections of the History section
Bedd Taliesin Antiquities
Straeon a'r ffeithiau ynglyn â Bedd Taliesin   Documents about pre-historic remains in the parish.
Cludiant a ffyrdd Cemeteries
Mynegai i ddogfennau ynglyn a chludiant a'r ffyrdd  Index to the parish cemeteries; memorial stone transcriptions on the site; understanding welsh inscriptions.
Cofnodion Cynghorau Censuses
Mynegai i dyfyniadau o gofnodion yr amrywiol Cyngorhorau am y plwyf sydd ar y safle.  What is the census? Totals 1801-1991; Index of the Llangynfelyn censuses available on the site.
Cofnodion Deddf y Tlodion Chapel records
Dogfennau ynglyn a deddf y tlodion a'r tloty  Index of documents relating to the chapels in the parish.
Cofnodion y capeli Council Minutes
Mynegai i ddogfennau ynglyn chapeli'r plwyf  Index of extracts from the minutes of the various Councils about the parish which are on the site.
Cofrestrau'r Plwyf Crime and punishment
Nodiadau ar gynhwysion cofrestrau'r plwyf; mynegai i'r cofrestrau ar gael ar y wefan  Documents connected to the law, crime and punishment.
Crwydriaid Descriptions and directories
Pobl sydd wedi ymadael a'r plwyf   Descriptions of the parish and directory entries.
Cyfrifiadau Gallery
Beth yw'r cyfrifiad? Cyfansymiau 1801-1991; Mynegai i'r cyfrifiadau Llangynfelyn ar gael ar y wefan.  Gallery of pictures of the parish.
Cymudiad y Degwm Leases, deeds and conveyances
Dogfennau ynglyn a cymudiad y degwm   Leases, deeds, conveyances and other documents concerning houses and land.
Disgrifiadau a chyfeirlyfrau Lists of Electors
Disgrifiadau'r plwyf a chofnodion mewn cyfeirlyfrau   Lists of electors, free-holders and jurors which are available on this site.
Dogfennau amrywiol Maps
Rhestr o ddogfennau amrywiol sy'n methu a ffitio i mewn unrhywle arall  Notes and list of the maps of the parish and county available on the site.
Enwogion y plwyf Mining
Bywgraffiad sawl trigolion gynt y plwyf.  Documents about the mining industry.
Erthyglau ymchwil Miscellaneous documents
Rhestr o erthyglau ar y safle ynglyn â hanes y plwyf.   List of miscellaneous documents that don't fit in anywhere else.
Ewyllysiau Newspapers and periodicals
Mynegai i'r ewyllysiau a rhestrenni ar y wefan.  List of the newspapers and periodicals on the site
Hynafiaethau Parish Registers
Dogfennau ynglyn ag olion cyn-hanesyddol yn y plwyf.  Notes on the contents of the Llangynfelyn parish registers; list of the registers available on the site.
Llangynfelyn -Adran trethi ar eiddo a phrisiadau Parish notables
Manylion a rhestri o drethi ar dir ac eiddo a phrisiadau ystâdau.  Biography of some former residents of the parish.
Mapiau Poor Law records
Nodiadau a rhestr i fapiau'r plwyf a'r sir sydd ar gael ar y wefan.  Documents about the Poor Law and workhouse.
Mwyngloddiaeth Property taxes and valuations
Dogfennau ynglyn a'r diwydiant mwyngloddiaeth.  Details and lists of taxes on land and property and estate valuations.
Mynwentydd Research articles
Mynegai i fynwentydd y plwyf; adysgrifiadau y cerrig goffa ar y wefan  List of articles on the site about the history of the parish
Newyddiaduron a chyfnodolion Schools
Rhestr o'r newyddiaduron a chyfnodolion ar y safle   Notes on the various parish schools.
Oriel Strays
Oriel o luniau o'r plwyf.  People who have left the parish.
Prydlesau, gweithredoedd a throsglwyddebau Taliesin's grave
Prydlesau, gweithredoedd, trosglwyddebau a dogfennau eraill ynglyn â tai a thir.  Stories and the facts about the grave of Taliesin, greatest of poets.
Rhestrau Etholwyr Tithe Commutation
Rhestrau etholwyr, rhydd-ddeiliaid a rheithwyr sydd ar gael ar y safle hwn.  Documents about tithe commutation.
Trosedd a chosb Transport and roads
Dogfennau â chysylltiad a'r gyfraith, trosedd a chosb.  Index to documents about transport and roads
Ysgolion Wills
Nodiadau ar ysgolion gwahanol y plwyf.  Index to the Wills and Inventories available on the site.
Cofnodion mewn bodolaeth Documents in chronological order
Y llefydd y mae cofnodion am y plwyf ynddynt   List of the main documents on the site in chronological order.
Dogfennau yn nhrefn amser Records in existence
Rhestr y prif ddogfennau ar y safle yn nhrefn amser   Places where records about the parish exist

Addysg
 
Education
Adroddiadau Arolygwyr Addysg Anfield Road school, Liverpool, record books.
  Extracts from the Anfield Road, Liverpool, school record books, who were evacuated to Taliesin
Adroddiadau Swyddog Meddygol i Ysgolion County School Scholarship Exam 1922
Adroddiadau blynyddol y Swyddog Meddygol i Ysgolion 
Cardiganshire - Arholiad Ysgoloriaethau i'r Ysgol Sir 1922 Education Committee Minutes, 1908-9
 
Cofnodion Pwyllgor Addysg 1908-9 Education Committee Minutes, 1922-3
 
Cofnodion Pwyllgor Addysg 1922-3 Education Inspectors' Reports
 
Cyfrifiad Ysgol 1877 List of schoolmasters
Cyfrifiad o bob plentyn yn y plwyf yn 1877   Parish schoolmasters 1871-1959.
Llyfr cofnodion yr ysgol Reports of the Schools Medical Officer
Detholiad o lyfrau cofnodion yr ysgol. Annual reports of the Schools Medical Officer.
Llyfr cofnodion ysgol Anfield Road, Lerpwl School Census 1877
Detholiad o lyfrau cofnodion Anfield Road Lerpwll, a ddatnwywyd i Daliesin  Census of every child in the parish in 1877.
Rhestr ysgolfeistri School record books.
Ysgolfeistri'r plwyf, 1871-1959.  Extracts from the school record books.
Y Llyfrau Gleision The Blue Books
Dyfyniadau ynghylch addysg yn y plwyf o'r Llyfrau Gleision.   Extracts about education in the parish from the 'Blue Books'.
Ysgol Sul Tre'rddol Ysgol Llangynfelyn 1876-1976
Athrawon a phresenoldeb yn yr ysgol Sul, Capel Soar, Tre'rddol   Book (in Welsh) published to celebrate the school centenary.

Dogfennau Amrywiol
 
Miscellaneous documents
Anfoneb, Free Trade Hall, 1897 Auction of Frongoch, 1882
Anfoneb am sawl math o hadau  Hysbyseb am arwerthiant Frongoch, Tre'rddol, 1882. Advertisement for an auction of Frongoch, Tre'rddol, 1882
Arwerthiant Frongoch 1882 Auction of Lodge Park, 1930
Hysbyseb am arwerthiant Frongoch, Tre'rddol, 1882. Advertisement for an auction of Frongoch, Tre'rddol, 1882  Advertisement for an auction of the Lodge Park estate, 1930
Arwerthiant Lodge Park 1930 Auction of Pantglas, 1896
Hysbyseb am arwerthiant ystâd Lodge Park 1930.  Advertisement for an auction of Pantglas and Tynywern, 1896
Arwerthiawnt Pantglas 1896 Cardigan Militia
Hysbyseb am arwerthiant Pantglas a Thynywern, 1896.  Cardigan Militia Enrolment List 1827.
Capel Soar - Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol 1953-4 Chief Rent Rolls
Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol Capel Soar, Tre'r Ddl, 1953-4  Several chief rent rolls for the manor of Geneu'r Glyn, 1714-1813
Cardiau Angladd Contributors to the Comforts Fund, 1941
Cardiau angladd ar gyfer trigolion y plwyf.  List of people who contributed to the Comfort Fund for the Troops, 1941.
Cofnodydd Bugail y Sir Contributors to the Comforts Fund, 1943
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o gofnodydd William Hughes, Bugail y Sir 1940-41   List of people who contributed to the Comfort Fund for the Troops, 1943.
Comisiwn Frenhinol ar Dir yng Nghymru a Mynwy 1894 County Shepherd's Log
Tystiolaeth i'r Comiswn gan trigolion y plwyf   Extracts about the parish from the Logbook of William Hughes, County Shepherd, 1940-41
Cyfraniadau i'r Eisteddfod 1937 Endowments of the Living, 1907
Pobl o Langynfelyn a roddodd arian i'r Eisteddfod Genedlaethol, 1937  Details of the endowments of the curacy.
Cyfrannwyr i'r Cronfa Cysur 1941 Funeral Cards
Rhestr o bobl a gyfranodd i Gronfa Cysur i'r Filwyr 1941  Funeral cards for some of the inhabitants of the parish.
Cyfrannwyr i'r Cronfa Cysur 1943 George Eyre Evans - Cardiganshire: A Personal Survey of some of its Antiquities...
Rhestr o bobl a gyfranodd i Gronfa Cysur i'r Filwyr 1943  Extract from Cardiganshire: A Personal Survey of some of its Antiquities, Chapels, Churches, Fonts, Plate, and Registers.
Defnyddwyr elorgerbyd y plwyf Gold Hoard found in Llangynfelyn
Rhestr o bobl a ddefnydiodd yr elorgerbyd 1898-1929  Report of gold coins found in Llangynfelyn
Detholiad o filiau History of the Post in Taliesin
Nifer o filiau o'r 19eg canrif am dillad, gwaith a.y.y.b.  Letter from W T Jones, about the history of the Post in Taliesin, 1853.
George Eyre Evans - Cardiganshire: A Personal Survey of some of its Antiquities... Inhabitants in the war 1939-45
Dyfyniad o Cardiganshire: A Personal Survey of some of its Antiquities, Chapels, Churches, Fonts, Plate, and Registers.  Names of some from the parish who served in World War 2.
Gold Hoard found in Llangynfelyn Invoice from Free Trade Hall, 1897
Report of gold coins found in Llangynfelyn  Invoice for several types of seed
Gwaddolion y bywoliaeth 1907 Letter from Jeremiah Jones, harpist
Manylion gwaddolion y guradiaeth.  Letter from Jeremiah Jones, harpist, Borth to Gwynfryn asking for help.
Hanes y Post yn Nhaliesin Llangynfelyn- "Caligan" gan Y Parch Evan Isaac
Llythyr oddi wrth W T Jones, ynglyn a hanes y Post yn Nhaliesin, 1853 (A Welsh-language short story)
Hawliau mawnfa ar Gors Fochno, 1823 Llangynfelyn- "Coelion Cymru-Hen Wrach Cors Fochno" gan Y Parch Evan Isaac
Hysbyseb gan y comisynwyr am hawliau mawnfa ar y Gors.  Extracts from a book on Welsh beliefs.
Llangynfelyn- "Caligan" gan Y Parch Evan Isaac Llangynfelyn- "Coelion Cymru" gan Y Parch Evan Isaac
Stori fer oddi allan 'Yr Hen Gyrnol a Brasluniau Eraill' gan y Parch Evan Isaac, Taliesin.   Extracts from a book on Welsh beliefs.
Llangynfelyn- "Coelion Cymru-Hen Wrach Cors Fochno" gan Y Parch Evan Isaac Llangynfelyn- "Fy Ngwyliau" gan D R Evans
Dyfyniad oddi allan 'Coelion Cymru' gan y Parch Evan Isaac, Taliesin  Article about Tre-taliesin from 'Cymru’r Plant'.
Llangynfelyn- "Coelion Cymru" gan Y Parch Evan Isaac Llangynfelyn- "Yr Hen Gyrnol" gan Y Parch Evan Isaac
Dyfyniadau oddi allan 'Coelion Cymru' gan y Parch Evan Isaac, Taliesin  (A Welsh-language short story)
Llangynfelyn- "Fy Ngwyliau" gan D R Evans Marriage settlement of Hugh Griffith and Susanna Lloyd, Llangynfelyn, 1724
Erthygl ar Dre-taliesin mewn ffurf llythyr oddi wrth 'Cymru’r Plant' 
Llangynfelyn- "Yr Hen Gyrnol" gan Y Parch Evan Isaac Marriage settlement of John Jones and Catherine his wife,Llangynfelyn, 1705
Stori fer oddi allan 'Yr Hen Gyrnol a Brasluniau Eraill' gan y Parch Evan Isaac, Taliesin. 
Llythr oddi wrth Jeremiah Jones, telynwr Residents 1754-1762
Llythr oddi wrth Jeremiah Jones, telynwr, Y Borth, i Gwynfryn yn gofyn am gymorth  Lists of residents 1754-1762.
Marriage settlement of Hugh Griffith and Susanna Lloyd, Llangynfelyn, 1724 Royal Commission on Land in England and Wales, 1894
  Evidence to the commission by inhabitants of the parish.
Marriage settlement of John Jones and Catherine his wife,Llangynfelyn, 1705 Selection of bills
  Several 19th century bills for clothing, work etc.
Milisia Sir Aberteifi Soar - Cultural society
Rhestr ymrestriad Milisia Sir Aberteifi, 1827. Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol Capel Soar, Tre'r Ddl, 1953-4
Preswylyddion 1754-1762 Some Taliesin rents in 1949
Rhestrau preswylyddion ('resiants') 1754-1762   Rents collected on some properties in Taliesin in 1949.
Pwyllgor yr elorgerbyd Some property sales
Cofnodion pwyllgor elorgerbyd y plwyf 1897-1929   Details of some land and property sales in the 19th century.
Rhestri Rhenti'r arglwydd Subscriptions to the Eisteddfod 1937
Sawl rhestri rhenti'r arglwydd i Faenor Geneu'r Glyn 1714-1813  List of people from Llangynfelyn subscribing to the National Eisteddfod 1937
Sawl arwerthiant eiddo The British Kymry - Introduction
Manylion arwerthiant tir ac eiddo o'r 19eg canrif. Extracts from 'The British Kymry' by Rev. Richard Williams Morgan 1857
Sawl rhentiau Taliesin yn 1949 The British Kymry - the Druidic Religion of Britain
Rhentiau a gasglwyd ar sawl tai yn Nhaliesin yn 1949. Extract from 'The British Kymry' by Rev. Richard Williams Morgan 1857
The British Kymry - Introduction The War Memorial
Extracts from 'The British Kymry' by Rev. Richard Williams Morgan 1857  Names of those who served 1914-19 and those who died 1939-45.
The British Kymry - the Druidic Religion of Britain The hearse committee.
Extract from 'The British Kymry' by Rev. Richard Williams Morgan 1857  Records of the parish hearse committee, 1897-1929.
Thomas Thomas Thomas Thomas
Hysbyseb 'yn Eisiau' am Thomas Thomas, Tre'rddol, am ddwyn £50, a dianc o garchar Aberteifi,1800   'Wanted' advertisment for Thomas Thomas, Tre'rddol, for stealing £50 and escaping from Cardigan Jail, 1800
Trigolion a oedd yn y rhyfel 1939-45 Turbary rights on Cors Fochno, 1823
Enwau rhai o'r blwyf a fu'n gwasanaethu yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Announcement by the commissioners about turbary rights on the Bog.
Y Coflech Rhyfel Users of the parish hearse.
Enwau y trigolion a gwasananaethodd 1914-19 a'r rhain a fu farw 1939-45.  List of people who used the hearse 1898-1929.
'Friends in Fur and Feathers' - Short stories by 'Gwynfryn' 'Friends in Fur and Feathers' - Short stories by 'Gwynfryn'
Casgliad hyfryd o straeon byrion am anifeiliaid gan Dorothea Jones ('Gwynfryn').  A delightful collection of short stories about animals by Dorothea Jones ('Gwynfryn')

Bedd Taliesin
 
Taliesin's Grave
Bedd Taliesin - Pamffled gan Amgueddfa Tre'r Ddol Meditations on the grave of Taliesin.
Pamffled ar Fedd Taliesin gan R J Thomas 1968   Article on Taliesin's grave from 'Cymru'r Plant'
Myfyrdodau ar Fedd Taliesin Taliesin, chief of poets
Erthygl ar Fedd Taliesin o 'Cymru'r Plant'  Articles about Taliesin the poet
Taliesin, Ben Beirdd Taliesin's Grave - Pamphlet by Tre'rddol Museum
Erthyglau ynglyn â Thaliesin, Ben Beirdd  Pamphlet about Taliesin's Grave by R J Thomas 1968

Cofnodion y Capeli
 
Chapel Records
Aelodau Rehoboth 1859 Baptisms Aberystwyth Wesleyan Circuit 1815-1837
Rhestr aelodaeth capel Rehoboth, Taliesin, 1859 
Aelodau Rehoboth 1859 Baptisms by Azariah Shadrach
Rhestr aelodaeth capel Rehoboth, Taliesin, 1859  Transcript of the personal baptism register of Rev Azariah Shadrach from 1810-1821.
Aelodau Rehoboth 1859 Centenary of Capel Soar
Rhestr aelodaeth capel Rehoboth, Taliesin, 1859  Article (in Welsh) about the centenary of Capel Soar
Bedyddiadau Cylchdaith Aberystwyth y Wesleaid, 1815-1837 Rehoboth Baptisms
 Baptism register of Rehoboth chapel(CM), Taliesin
Bedyddiadau gan Azariah Shadrach Rehoboth members, 1859
Adysgrifiad cofrestr bedyddiau bersonol y Parch Azariah Shadrach rhwng 1810 a 1821 Membership list of Rehoboth chapel, Taliesin, for 1859
Bedyddiau Rehoboth Rehoboth members, 1859
Rhestr bedydd Capel Rehoboth (MC), Taliesin Membership list of Rehoboth chapel, Taliesin, for 1859
Canmlwyddiant Capel Soar Rehoboth members, 1859
Erthygl o'r Cymro am ganmlwyddiant Capel Soar  Membership list of Rehoboth chapel, Taliesin, for 1859
Capel Soar - Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol 1953-4 Rehoboth, report and members, 1949
Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol Capel Soar, Tre'r Ddl, 1953-4  Annual report and list of members of Rehoboth, 1949.
Capel Soar - aelodau Soar - Cultural society
Aelodau dosbarthiadau Capel Soar, 1871  Rhaglen y Gymdeithas Ddiwylliadol Capel Soar, Tre'r Ddl, 1953-4
Capel Soar - ymddiriedolwyr Soar chapel - members
Ymddiriedolwyr Capel Soar, 1895   Members of classes in Soar Chapel, 1871.
Rehoboth, adroddiad ac aelodau 1949 Soar chapel - trustees
Adroddiad blynyddol a rhestr aelodau, Rehoboth, 1949  Trustees of Soar Chapel, 1895.
Ysgol Sul Tre'rddol Tre'rddol Sunday school
Athrawon a phresenoldeb yn yr ysgol Sul, Capel Soar, Tre'rddol   Teachers and attendance in the Sunday school, Soar, Tre'rddol.

Cludiant
 
Transport
Cofnodion Comisynwyr Tir Caedig County Bridges 1878
Cofnodion Comisynwyr Tir Caedig Genau'r Glyn   Report on the state of the County bridges, 1878
Cofnodion Ymddiriedolwyr y Turpeg County Council: Roads
Cofnodion Ymddiriedolwyr y Turpeg  Extracts from the minutes of the old County Council regarding the roads in the parish
Cyngor Sir: Ffyrdd Minutes of the Enclosure Commissioners
Dyfyniadau o gofnodion yr hen Gyngor Sir am y ffyrdd yn y plwyf  Records of the Genau'r Glyn Ebclosure Commissioners
Pontydd y Sir, 1878 Minutes of the Turnpike Trustees
Adroddiad ar safon pontydd y Sir, 1878   Minutes of the Turnpike Trustees

Cofrestrau'r plwyf
 
Parish registers
Cofrestr Bedyddiadau Baptisms Register 1813-1820
 
Cofrestr Bedyddiadau Baptisms Register 1821-1830
 
Cofrestr Bedyddiadau Baptisms Register 1831-1840
 
Cofrestr Bedyddiadau Baptisms Register 1841-1850
 
Cofrestr Bedyddiadau Baptisms Register 1851-1861
 
Cofrestr Claddedigaethau - nodau Burials Register - notes
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1813-1820
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1821-1830
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1831-1840
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1841-1850
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1851-1860
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1861-1870
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1871-1880
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1881-1890
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1891-1900
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1901-1910
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1911-1920
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1921-1930
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1931-1940
 
Cofrestr Claddedigaethau Burials Register 1941-1949
 
Cofrestr Priodasau Marriages Register 1813-1837
 
Cofrestr Priodasau Marriages Register 1837-1880
 
Hanes cofrestrau plwyfol The history of Parish Registers
Erthygl (yn Saesneg) ar hanes cofrestrau plwyfol yng nghffredinol, a Llangynfelyn yn arbennig.  Article on the history of parish registers in general, and Llangynfelyn in particular.

Crwydriaid
 
Strays
Crwydriaid amrywiol From the British Isles to Oregon
Cofnodion amrywiol o bob math o bobl sy wedi symud o'r plwyf  Article about a number of people from the area who went to Oregon.
Crwydriaid yng Nghyfrifiad 1881 Miscellaneous strays
Pobl a ganwyd yn y plwyf ond sy wedi symud i ffwrdd adeg y Cyfrifiad 1881  Various records of all sorts of people who have moved from the parish.
From the British Isles to Oregon Our readers' ancestors
Erthygl am nifer o bobl o'r ardal a aeth i Oregon  People who have moved from the parish.
Hynafiad ein darllenwyr Strays in the 1881 Census
Pobl sy wedi symud o'r plwyf  People born in the parish who have moved away at the time of the 1881 Census.

Cyfnodolion a Phapurau Newydd
 
Newspapers and Periodicals
Aberystwyth Observer Aberystwyth Observer
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o'r Aberystwyth Observer   Extracts about the parish from the Aberystwyth Observer
Around Taliesin - Reminiscences of the 1860s and 1870s Advert for a job, 1853
Erthygl o'r Cambrian News yn 1928 o atgofion Taliesin gan G Parry Jenkins   Advert in the Times from someone seeking work.
Arwerthiant stad Ynyslas 1879 Around Taliesin - Reminiscences of the 1860s and 1870s
Hysbyseb arwerthiant stad Ynyslas, The Times, 1879   Article from the Cambrian News in 1928 containing reminiscences by G Parry Jenkins.
Dyfyniadau amrywiol o'r Times Jubili Capel Soar 1870
Nodiadau mn o'r Times, Llundain am y plwyf   Article about the Jubilee of Soar Chapel in 1870 from the 'Eurgrawn Wesleyaidd'
Hysbyseb am swydd Lloffion Llangynfelyn
Hysbyseb yn Y 'Times' yn gofyn am swydd   The first local newspaper in the area
Jubili Capel Soar 1870 Miscellaneous extracts from the Times
Erthygl am ddathliadau jubili Capel Soar yn 1870 o'r Eurgrawn Wesleyaidd   Small notes from the Times, London, about the parish.
Lloffion Llangynfelyn Morality in Wales - An Awkward Episode in Welsh Courtships
Papur bro cyntaf yr ardal   Report from the Cambrian News about a very interesting court case.
Morality in Wales - An Awkward Episode in Welsh Courtships Morality in Wales - An Awkward Episode in Welsh Courtships
Adroddiad o'r Cambrian News am achos llys diddorol iawn   Report from the Illustrated Police News about a very interesting court case.
Morality in Wales - An Awkward Episode in Welsh Courtships Sale of the Ynyslas estate, 1879
Adroddiad o'r Illustrated Police News am achos llys diddorol iawn   Advert for the sale of the Ynyslas estate, The Times, 1879.
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News   Extracts about the parish from the Cambrian News
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1871-2  Extracts about the parish from the Cambrian News 1871-2
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1873  Extracts about the parish from the Cambrian News 1873
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1874  Extracts about the parish from the Cambrian News 1874
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1877  Extracts about the parish from the Cambrian News 1877
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1901  Extracts about the parish from the Cambrian News 1901
The Cambrian News The Cambrian News
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Cambrian News 1938  Extracts about the parish from the Cambrian News 1938
The London Gazette The London Gazette
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r 'London Gazette'   Extracts about the parish from the 'London Gazette'
The Times The Times
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Times (Llundain)   Extracts about the parish from the Times (London)
The Welshman The Welshman
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r 'Welshman'   Extracts about the parish from the 'Welshman'
Trem ar hanes yr achos Wesleyaidd Trem ar hanes yr achos Wesleyaidd
Erthygl o 1871 am hanes yr achos Wesleyaidd yn Nhre'rddol.   Article from 1871 about the history of the Wesleyan cause in Tre'rddol'
Yr Eurgrawn Wesleyaidd - amrywiadau Yr Eurgrawn Wesleyaidd - amrywiadau
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o'r Eurgrawn Wesleyaidd   Extracts about the parish from the 'Eurgrawn Wesleyaidd'
Yr Eurgrawn Wesleyaidd Yr Eurgrawn Wesleyaidd
Dyfyniadau ynghylch y plwyf allan o'r Eurgrawn Wesleyaidd   Extracts about the parish from the 'Eurgrawn Wesleyaidd'

Cyfrifiadau
 
Censuses
Cyfrifiad 1841, Llangynfelyn, Ceredigion Rhan 1 2001 Census statistics
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1841 
Cyfrifiad 1841, Llangynfelyn, Ceredigion Rhan 2 Census 1841, Llangynfelyn, Ceredigion, Introduction
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1841  Transcript of the Census, 1841
Cyfrifiad 1841, Llangynfelyn, Ceredigion Rhan 3 Census 1841, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1841
Cyfrifiad 1841, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1841, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1841  Transcript of the Census, 1841
Cyfrifiad 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1841, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 3
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1851   Transcript of the Census, 1841
Cyfrifiad 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Introduction
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1851   Transcript of the Census, 1851
Cyfrifiad 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1851  Transcript of the Census, 1851
Cyfrifiad 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 3 Census 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1851
Cyfrifiad 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1851, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 3
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1851
Cyfrifiad 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Introduction
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1861   Transcript of the Census, 1861
Cyfrifiad 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1861   Transcript of the Census, 1861
Cyfrifiad 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1861, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1871   Transcript of the Census, 1861
Cyfrifiad 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1871
Cyfrifiad 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1871
Cyfrifiad 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1871, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1871
Cyfrifiad 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Introduction
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1881   Transcript of the Census, 1881
Cyfrifiad 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1881   Transcript of the Census, 1881
Cyfrifiad 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1881, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1891   Transcript of the Census, 1881
Cyfrifiad 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Introduction
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1891   Transcript of the Census, 1891
Cyfrifiad 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1891   Transcript of the Census, 1891
Cyfrifiad 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad Census 1891, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1891
Cyfrifiad 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 1 Census 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Cyflwyniad
Adysgrifiad y Cyfrifiad   Transcript of the Census, 1901
Cyfrifiad 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Rhan 2 Census 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 1
Adysgrifiad y Cyfrifiad 1901  Transcript of the Census, 1901
Ystadegau'r Cyfrifiad 2001 Census 1901, Llangynfelyn, Ceredigion, Part 2
  Transcript of the Census, 1901

Cofnodion y Cynghorau
 
Council Minutes
Adroddiadau Swyddog Meddygol i Ysgolion County Council: Care of Children
Adroddiadau blynyddol y Swyddog Meddygol i Ysgolion Extracts from the minutes of the old County Council regarding the care of children
Cyngor Sir: Ffyrdd County Council: Health and Housing
Dyfyniadau o gofnodion yr hen Gyngor Sir am y ffyrdd yn y plwyf Extracts from the minutes of the old County Council regarding public health and housing
Cyngor Sir: Gofal Plant County Council: Roads
Dyfyniadau o gofnodion yr hen Gyngor Sir am gofal plant Extracts from the minutes of the old County Council regarding the roads in the parish
Cyngor Sir: Iechyd ac Anheddu Reports of the Schools Medical Officer
Dyfyniadau o gofnodion yr hen Gyngor Sir am iechyd cyhoeddus ac enheddu Annual reports of the Schools Medical Officer.

Cofnodion y Degwm
 
Tithe records
Gohebiaeth ynghyd a'r Degwm Auction of the tithes, 1798
Sawl llythr at Gomisynwyr y Degwm, 1844 Advertisement for an auction of the tithes of Llangynfelyn and other parishes, 1798
Mapiau dosraniad y Degwm 1844 Correspondence about the Tithes.
Y map wedi'u tynnu ar gyfer dosraniad y Degwm. Several letters to the Tithe Commissioners, 1844
Ocsiwn y degymau 1798 Tithe apportionment maps 1844
Hysbyseb am ocsiwn degymau Llangynfelyn a phlwyfi eraill  Map drawn up for the Tithe apportionment..
Rhestr y Degwm 1844 - Crynodeb Tithe list 1844 - Preamble
Crynodeb swyddogol y tirfeddianwyr a oedd ar y rhestr   Preamble to the Tithe list
Rhestr y Degwm 1844 - Rhaglith Tithe list 1844 - Summary
Rhaglith i Restr y Degwm   The official summary of the landowners on the tithe list
Rhestr y Degwm Tithe list 1844
Rhestr y Degwm 1844 Rhan 1  Tithe list 1844 Part 1
Rhestr y Degwm Tithe list 1844
Rhestr y Degwm 1844 Rhan 2  Tithe list 1844 Part 2
Rhestr y Degwm Tithe list 1844
Rhestr y Degwm 1844 Rhan 3  Tithe list 1844 Part 3
Rhestr y Degwm Tithe list 1844
Rhestr y Degwm 1844 Rhan 4  Tithe list 1844 Part 4

Disgrifiadau a chyfeirlyfrau
 
Descriptions and Directories
A Cardiganshire Walk - In the Presence of the Poets A Cardiganshire Walk - In the Presence of the Poets
Erthygl o'r Times 1954   Article from the Times, 1954
A Gentleman's Tour through Monmouthshire and Wales, 1774 A Gentleman's Tour through Monmouthshire and Wales, 1774
Dyfyniad am yr ardal o ddyddiadur teithiwr   Extract about the area from a traveller's diary
A Tour in North Wales, T J Masleni, 1826 A Tour in North Wales, T J Masleni, 1826
Dyfyniad am yr ardal o ddyddiadur teithiwr   Extract about the area from a traveller's diary
A pedestrian tour through Wales A pedestrian tour through Wales
Croesi'r Dyfi yn 1796   Crossing the Dyfi in 1796.
Arweinlyfrau topograffaidd Cymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol
Arweinlyfrau topograffaidd i'r plwyf gan Carlisle a Lewis, 1811,1833 a 1840   Extract about the parish from a Welsh encyclopaedia, 1875.
Cyfeirlyfr Kelly 1895 Gerald of Wales
Gwybodaeth am y plwyf o gyfeirlyfr Kelly, 1895   A description of the area by Gerald of Wales, 1188
Cyfeirlyfr Kelly 1914 Kelly's directory, 1895
Gwybodaeth am y plwyf o gyfeirlyfr Kelly, 1914   Information about the parish from Kelly's Directory for 1895
Cyfeirlyfr Kelly 1920 Kelly's directory, 1914
Gwybodaeth am y plwyf o gyfeirlyfr Kelly, 1920   Information about the parish from Kelly's Directory for 1914
Cymru: yn Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol Kelly's directory, 1920
Dyfyniad am y plwyf o gwyddoniadur Cymraeg, 1875   Information about the parish from Kelly's Directory for 1920
Disgrifiad Gerallt Cymro Meyrick's Cardiganshire
Disgrifiad yr ardal gan Gerallt Cymro, 1188  Extracts from 'History of Cardiganshire' by Thomas Rush Meyrick, 1810.
Meyrick's Cardiganshire Topographical guides
Dyfyniadau o 'History of Cardiganshire' gan Thomas Rush Meyrick, 1810.   Topographical guides to the parish by Carlisle and Lewis from 1811, 1833 and 1840.

Prisiadau a threthi tir
 
Property taxes and valuations
Adbryniant treth ar dir, 1799 Finance Act Valuation 1910
Tystysgrif o adbyniant treth ar dir Pryse Pryse   Transcript of the valuation of the entire parish, 1910 - the 'Lloyd George Domesday'.
Asesiad Ardreth 1844 Hearth Tax 1670
Llyfr asesiad ardreth i'r tlodion 1844.  Hearth Tax Transcript 1670
Prisiad Arglwyddiaeth Geneu'r Glyn Land Tax 1798
Prisiad arglwyddiaeth Genau'r Glyn, cyn 1862   List of people who paid the Land Tax 1798
Prisiad tir Gogerddan 1805 Land Tax 1812
Disgrifiad a phrisiad y tir sy'n perthyn i ystad Gogerddan, 1805.  List of people who paid the Land Tax 1812
Prisiad tir Gwynfryn 1897 Rate assessment 1844
Prisiad y tir sy'n perthyn i ystad Gwynfryn, 1897.  Poor rate assesment book 1844
Prisiad y Deddf Cyllid 1910 Redemption of Land tax 1799
Adysgrifiad prisiad y plwyf oll 1910 - 'Domesday Lloyd George'   Certificate of redemption of Land tax for Pryse Pryse.
Treth ar Aelwydydd 1670 Valuation of Gogerddan lands, 1805
Adysgrifiad Treth ar Aelwydydd 1670.  Description and valuation of the Gogerddan lands, 1805.
Treth ar Dir 1798 Valuation of Gwynfryn lands, 1897
Rhestr o bobl a daliodd y Treth ar Dir 1798.  Valuation of the Gwynfryn estate for probate, 1897.
Treth ar Dir 1812 Valuation of the Lordship of Genau'r Glyn
Rhestr o bobl a daliodd y Treth ar Dir 1812.  Valuation of the Lorship of Genau'r Glyn, pre 1862.

Enwogion y Plwyf
 
Parish Notables
Burke's Landed Gentry 1871 - Jones of Gwynfryn Burke's Landed Gentry 1871 - Jones of Gwynfryn
Burke's Landed Gentry 1871 - Jones of Gwynfryn Burke's Landed Gentry 1871 - Jones of Gwynfryn
Deio ap Ieuan Ddu Deio ap Ieuan Ddu
Nodiadau am bywyd a gwaith y bardd Deio ap Ieuan Ddu, a ganwyd yn y plwyf yn y pumthegfed canrif.  Notes about the life and work of the poet Deio ap Ieuan Ddu, who was born in the parish in the fifteenth century.
Griffith Parry Jenkins - Seryddwr-Astronomer Griffith Parry Jenkins - Seryddwr-Astronomer
 
Margaret Morris, 1776-1885 Margaret Morris, 1776-1885
Erthyglau am Margaret Morris   Articles about Margaret Morris
Memoirs of Oxford - Meyrick Memoirs of Oxford - Meyrick
Cofion am Basil Jones gan F Meyrick   Memories of Basil Jones by F Meyrick
South Wales Squires: Bishop William Basil Jones South Wales Squires: Bishop William Basil Jones
Erthygl am Esgob Jones o South Wales Squires gan H M Vaughan  Article about Bishop Jones from South Wales Squires by H M Vaughan
William Basil Jones - D.N.B. William Basil Jones - D.N.B.
Erthygl am Bishop Jones   Article about Bishop Jones from the D.N.B.
William Basil Jones - Welsh Political and Educational Leaders in the Victorian Era William Basil Jones - Welsh Political and Educational Leaders in the Victorian Era
Erthygl am Bishop Jones   Article about Bishop Jones

Rhestrau Etholwyr
 
Electoral Rolls
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1835-6
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1848-9
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1856-7
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1860-61
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1865-6
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1874-5
 
Cofrestr Etholwyr Electoral Roll 1896
 
Cofrestr rhydd ddeiliaid 1816 Jurors 1884
  List of people eligible to serve as jurors.
Cofrestr rhydd ddeiliaid List of freeholders 1760
 
Rheithwyr 1884 List of freeholders 1816
Rhestr o bobl a fu'n gymwys i wasanaethu fel rheithwyr 

Ewyllysiau
 
Wills
Inventory of Elizabeth Rees, 1709 Inventory of Elizabeth Rees, 1709
 
Inventory of Margaret Jones of Penmorfa, (died 1851) Inventory of Margaret Jones of Penmorfa, (died 1851)
 
Will and inventory of Evan Richard, 1714 Will and inventory of Evan Richard, 1714
 
Will and inventory of Morgan Jenkins, 1715 Will and inventory of Morgan Jenkins, 1715
 
Will and inventory of Richard John Griffith Evan, 1726 Will and inventory of Richard John Griffith Evan, 1726
 
Will etc. of James John, Gwedd ynys, 1707 Will etc. of James John, Gwedd ynys, 1707
 
Will of Annie Mary Selvin, Marsh View, 1949 Will of Annie Mary Selvin, Marsh View, 1949
 
Will of Hugh Lloyd, Dol-clettwr, 1693 Will of Hugh Lloyd, Dol-clettwr, 1693
 
Will of Jane Elizabeth Davies, Penpompren, 1896 Will of Jane Elizabeth Davies, Penpompren, 1896
 
Will of Lewis Lloyd, Dol-clettwr, 1691 Will of Lewis Lloyd, Dol-clettwr, 1691
 
Will of Mary Jones, Pencae, 1918 Will of Mary Jones, Pencae, 1918
 
Will of Mary Pritchard of Tre'r-ddôl, 1888 Will of Mary Pritchard of Tre'r-ddôl, 1888
 
Will of Mary Richards of Rock House, 1918 Will of Mary Richards of Rock House, 1918
 
Will of Thomas Jones, Gwarcwmbach, 1899 Will of Thomas Jones, Gwarcwmbach, 1899
 
Will of William Thomas, Frongoch, 1894 Will of William Thomas, Frongoch, 1894
 
Will of William Thomas, Tre'rddol, 1849 Will of William Thomas, Tre'rddol, 1849
 

Hynafiaethau
 
Antiquities
Archaeologia Cambrensis 1847 Archaeologia Cambrensis 1847
Adroddiad am daith i Fedd Taliesin yn ystod cyfarfod blynyddol y gymdeithas, 1847  Report of a journey to Bedd Taliesin during the association AGM in 1847.
Archaeologia Cambrensis 1873 Archaeologia Cambrensis 1873
Nodyn ar 'Cylch Derwyddol' ger Taliesin.   Note on a 'Druidic circle' near Taliesin.
Bedd Taliesin - Pamffled gan Amgueddfa Tre'r Ddol Meditations on the grave of Taliesin.
Pamffled ar Fedd Taliesin gan R J Thomas 1968   Article on Taliesin's grave from 'Cymru'r Plant'
Myfyrdodau ar Fedd Taliesin Taliesin, chief of poets
Erthygl ar Fedd Taliesin o 'Cymru'r Plant'  Articles about Taliesin the poet
Taliesin, Ben Beirdd Taliesin's Grave - Pamphlet by Tre'rddol Museum
Erthyglau ynglyn â Thaliesin, Ben Beirdd  Pamphlet about Taliesin's Grave by R J Thomas 1968
Y Llwybr Canoloesol The Mediaeval Trackway
Gwybodaeth am y llwybr canoloesol a ddarganfuwyd yn 2004   Information about the mediaeval trackway discovered in 2004.

Mapiau
 
Maps
 
 
Aberystwyth Guide, 1928 1947
Rhanfapiau allan o deithlyfr i'r ardal.  Extracts of 1 inch OS map for Llangynfelyn from 1947
Admiralty Chart, 2nm to 1inch, 1939 2", 1913
Rhanfapiau o siart Morlys   Extracts of half-inch OS map for Llangynfelyn from 1913
Bartholomew's Map, 2 miles to the inch, 1919 Aberystwyth Guide, 1928
Rhanfapiau o fap Bartholomew hanner-modfedd, 1919  Extracts of a map in a guidebook to the area.
Bartholomew's Map, 4 miles to the inch, 1919 Admiralty Chart, 2nm to 1inch, 1939
Rhanfapiau o fap Bartholomew chwarter-modfedd, 1913  Extracts from Admiralty chart.
Inglis contour road map, 1911 Aerial photographs
Map sy'n dangos y ffordd o Aberystwyth i Ddolgellau, ar sail uchder yr heol.  Aerial photographs of the parish.
Lluniau o'r awyr Bartholomew's Map, 2 miles to the inch, 1919
Lluniau o'r plwyf o'r awyr.  Extracts from the 1919 half-inch Bartholomew's map.
Map 1882, 1:2500 Bartholomew's Map, 4 miles to the inch, 1919
  Extracts from the 1913 quarter-inch Bartholomew's map.
Map Archer, 1840 Inglis contour road map, 1911
Map o Sir Aberteifi gan John Archer, tua 1840, tua 5.5 filltir i'r fodfedd   The road from Aberystwyth to Dolgellau, based on the height of the road.
Map Charles Smith, 1808 List of place names
Map o Gymru gan Charles Smith, Llundain , 1804-8, tua 5.5 milltir i'r fodfedd   List of every name on the 6-inch map of 1885.
Map Cole & Roper, 1809 Map 1882, 1:2500
Map o Sir Aberteifi gan Cole a Roper, 1809, tua 5.5 filltir i'r fodfedd  
Map Creighton a Walker, 1833 Map Archer, 1840
Map o Geredigion gan Creighton a Walker, tua 1833, tua 5.5 filltir i'r fodfedd   Map of Cardiganshire by John Archer, c. 1840, about 5.5 miles to the inch
Map G & J Cary, 1829 Map Charles Smith, 1808
Map o Langynfelyn, 1829, 2 filltir i'r fodfedd   Map of Wales by Charles Smith, London, 1804-8, about 5.5 miles to the inch
Map John Seller, 1701 Map Cole & Roper, 1809
Map o Geredigion gan John Seller, 1701, tua 8 filltir i'r fodfedd   Map of Cardiganshire by Cole and Roper, 1809, about 5.5 miles to the inch
Map John Seller, 1701 Map Creighton a Walker, 1833
Map o Geredigion gan John Seller, cyhoeddwyd gan Grose yn 1787, tua 8 filltir i'r fodfedd   Map of Ceredigion by Creighton and Walker, c.1833, about 5.5 miles to the inch
Map O.S. 1 Map G & J Cary, 1829
Rhanfapiau o O.S. hanner fodfedd i Llangynfelyn 1913.  Map of Llangynfelyn in 1829, 2 miles to the inch
Map O.S. 1", 1919 Map John Seller, 1701
Rhanfapiau o O.S. 1 modfedd i Llangynfelyn 1947.  Map of Ceredigion by John Seller,1701, about 8 miles to the inch
Map O.S. 1", 1922 Map John Seller, 1701
Rhanfapiau o O.S. 1 modfedd i Llangynfelyn 1922.  Map of Ceredigion by John Seller,published by Grose in 1787, about 8 miles to the inch
Map O.S. 1", 7th Series, 1948 Map O.S. 1", 1922
Rhanfapiau o seithfed gyfres O.S. 1 modfedd i Llangynfelyn.  Extracts of 1 inch OS map for Llangynfelyn from 1922
Map O.S. 1", Hen Gyfres Map O.S. 1", 7th Series, 1948
Rhanfapiau o gyfres cyntaf yr O.S. 1 modfedd i Llangynfelyn 1837.  Extracts of the seventh series 1 inch OS map for Llangynfelyn
Map O.S. 1", War Revision 1940 Map O.S. 1", War Revision 1940
Rhanfapiau o O.S. 1 modfedd i Llangynfelyn - Dywigiad rhyfel 1940.  Extracts of the 1 inch OS map for Llangynfelyn - War revision 1940
Map R H Laurie, 1827 Map R H Laurie, 1827
Map ffordd o Gaerloyw i Aberystwyth   Road map from Gloucester to Aberystwyth, 1827
Map Reid, 1820 Map Reid, 1820
Map o Geredigion gan Reid, tua 1820, tua 14 filltir i'r fodfedd   Map of Ceredigion by Reid, c.1820, about 14 miles to the inch
Map Thomas Kitchin, 1864 Map Thomas Kitchin, 1864
Map o Sir Aberteifi 1764   Map of Cardiganshire 1764
Map o "Cymru Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol", 1875 Map o "Cymru Hanesyddol, Parthedegol a Bywgraphyddol", 1875
Map o Geredigion yn yr iaith Gymraeg, tua 1875, tua 4.5 filltir i'r fodfedd   Map of Ceredigion in Welsh, c.1875, about 4.5 miles to the inch
Mapiau OS 6 modfedd Mapiau o Britannia Depicta, 1720
Map y plwyf i gyd gan yr OS yn 1885 ar raddfa 6 modfedd = 1 milltir.  Map of Ceredigion and road maps from Britannia Depicta by John Owen and Emanual Bowen, 1720.
Mapiau o Britannia Depicta, 1720 Motoring and Hiking map, W and A K Johnston
Map o Geredigion a mapiau ffordd o Britannia Depicta gan John Owen a Emanual Bowen, 1720.  Map for motorists and walkers by W and A K Johnston, Edinburgh, from the 1920s, 3 miles to the inch..
Motoring and Hiking map, W and A K Johnston O.S. 1" MapOld Series
Map i fodurwyr a cherddwyr gan W ac A K Johnston, Caeredin, o'r 1920au, 3 milltir i'r modfedd.  Extracts of the first series 1 inch OS map for Llangynfelyn 1837
O.S. Map 1882, 1:2500 O.S. Map 1882, 1:2500
 
Rhestr o enwau lleoedd OS 6 inch maps
Rhestr o bob enw ar y map 6-modfedd, 1885.  Map of the whole parish by the OS in 1885 at a scale of 6 inches = 1 mile.
Soil Survey map, c. 1969 Soil Survey map, c. 1969
Map sy'n dangos y mathau gwahanol o bridd yn y plwyf.  Map showing the different soil types in the parish

Mwyngloddiaeth
 
Mining
Absalom Francis - History of the Cardiganshire Mines, 1874 Absalom Francis - History of the Cardiganshire Mines, 1874
Dyfyniad am y mwyngloddiau yn Llangynfelyn   Extract about the mines in Llangynfelyn.
Adroddiad ar Fwynglawdd Taliesin 1854 Bryn-yr-Arian mine
Adroddiad ar gyflwr Mwynglawdd Taliesin 1854  Records about Bryn yr Arian mine, 1849
Adroddiadau ar Fwynglawdd Taliesin 1857 Dolclettwr and Llain-hir Mines Co.
Adroddiadau ar gyflwr Mwynglawdd Taliesin 1857  Letter from the company to W B Jones, 1887.
Dolclettwr and Llain-hir Mines Co. Pwll Roman lead mine, day book 1855
Llythyr oddi wrth y cwmni i W B Jones, 1887 Extract from the day book of Pwll Roman mine, Taliesin. Wages and employees Jan 1855.
Mwynglawdd Bryn yr Arian Report on Taliesin Mine, 1854
Cofnodion ynglyn mwynglawdd Bryn yr Arian, 1849  Report on the state of Taliesin Mine, 1854.
Mwynglawdd plwm Pwll Roman, llyfr dyddiol 1855 Reports on Taliesin Mine, 1857
Dyfyniadau o lyfr dyddiol Mwynglawdd Pwll Roman, Taliesin. Cyflogau a rhestr gweithwyr Ionawr 1855.  Reports on the state of Taliesin Mine, 1857.

Mynwentydd
 
Cemeteries
Cofebion ym Mynwent yr Hen Gapel, Tre'rddol Consecration of cemetery extension, 1938
Adysgrifiad a ffotograffau o'r cerrig coffa ym mynwent yr Hen Gapel  Report of the consecration of the cemetery extension, 1938.
Cofebion yn y Hen Fynwent, Llangynfelyn Inscriptions in the New Cemetery, Llangynfelyn
Trawsgrifiad o'r cerrig coffa yn yr hen fynwent  Transcription of the memorial stones in the new cemetery.
Cofebion yn y Mynwent Newydd, Llangynfelyn Inscriptions in the Old Cemetery, Llangynfelyn
Adysgrifiad o'r cerrig coffa yn y mynwent newydd  Transcription of the memorial stones in the old cemetery.
Cysegru estyniad i'r mynwent 1938 Inscriptions in the Old Chapel Cemetery, Tre'rddol
Adroddiad o 'Y Cyfaill Eglwysig' am gysegriad estyniad i'r mynwent, 1938  Transcription and photographs of the memorial stones in the Old Chapel cemetery.

Prydlesau a gweithredoedd ayyb
 
Leases and deeds, etc.
Prydles i 'Hafan' Taliesin, 1828 Conveyance of land in Taliesin, 1880
Prydles copi i 'Hafan' Taliesin, 1828. Conveyance of a number of houses in Taliesin from Morris Davies to W B Jones in 1880, including a map of the houses.
Prydlesau Gogerddan 1850-64 Gogerddan leases 1850-64
Prydlesau sawl fermydd, eiddo Gogerddan, 1850-1864.  Leases of several farms, the property of Gogerddan, 1850-64
Trosglwyddeb tir yn Nhaliesin, 1880 Lease for 'Hafan' Taliesin 1828
Trosglwyddeb o sawl tai yn Nhaliesin o Morris Davies i W B Jones yn 1880, yn cynnwys map o'r tai  Copy lease for 'Hafan' Taliesin, 1828.

Deddf y Tlodion
 
Poor Law
Asesiad Ardreth 1844 Aberystwyth Workhouse Recipes, 1884
Llyfr asesiad ardreth i'r tlodion 1844.  Recipes used in the Aberystwyth workhouse.
Cofnodion Awdurdod Glanweithdra Gwledig 1872-1882 Aberystwyth Workhouse: Diet of the residents, 1884
Cyfeiriadau at Langynfelyn yn llyfr cofnodion y Rural Sanitary Authority  Diet of the Aberystwyth workhouse residents 1884.
Cofrestr brechiadau 1854 Aberystwyth workhouse, register of births
Genedigaethau wedi'i cofnodi gan y swyddog brechu - 1854   Llangynfelyn entries in the workhouse birth register
Cofrestr brechiadau 1880 List of Paupers March 1884
Genedigaethau wedi'i cofnodi gan y swyddog brechu 1880  Poor Law accounts and list of paupers, March 1884.
Cyfrifon Deddf y Tlodion Lunatics in the asylum
Cyfrifon Deddf y Tlodion a rhestr y tlodion mis Mawrth 1880  List of lunatics sent to the asylum
Goruchwylwyr y Tlodion Minutes, Rural Sanitary Authority 1872-1882
Rhestr Goruchwylwyr y Tlodion i Langynfelyn 1848-1868   References to Llangynfelyn in the minute book of the Rural Sanitary Authority
Lloerigion yn y gwallgofdy Overseers of the Poor Account Book, 1848-1868
Rhestr o lloerigion a anfonwyd i'r gwallgofdy   Extracts from the accounts for 1848-1868
Llyfr Cyfrifon Goruchwylwyr y Tlodion Overseers of the Poor, 1848-1868
Detholiad o'r gyfrifon am 1848-1868   List of Overseers of the Poor for Llangynfelyn 1848-1868
Parish Relief Order Book 1913-1920 Parish Relief Order Book 1913-1920
Parish Relief Order Book 1913-1920: entries for Llangynfelyn, 1918 Parish Relief Order Book 1913-1920: entries for Llangynfelyn, 1918
Rhestr y Tlodion Poor Law accounts March 1880
Cyfrifon Deddf y Tlodion a rhestr y tlodion mis Mawrth 1884  Poor Law accounts and list of paupers, March 1880.
Seddi yn yr Eglwys Rate assessment 1844
Disgrifiad newidiadau yn y seddi yn yr eglwys yn 1845.   Poor rate assesment book 1844
Tloty Aberystwyth Reseitiau 1884 Seating in the Church, 1845
Reseitiau a ddefnyddwyd yn tloty Aberystwyth  Changes in the seating in the church in 1845
Tloty Aberystwyth, Cofrestr genedigaethau Vaccination register 1854
Cofnodion am Langynfelyn yng nghofrestr genedigaethau y tloty   Births recorded by the vaccination officer - 1854.
Tloty Aberystwyth: Ymborth y preswylwyr 1884 Vaccination register 1880
Ymborth preswylwyr tloty Aberystwyth 1884  Births recorded by the vaccination officer 1880.

Trosedd a chosb
 
Crime and punishment
Bwydlen Carchar Aberteifi 1850 Cardigan Gaol diet 1850
Bwydlen swyddogol i garcharorion, Aberteifi 1850.  Official menu for prisoners, Cardigan Gaol 1850
Llys Chwarter Sir Aberteifi Cardiganshire Great Sessions
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o Lyfr Gorchmynion Llys Chwarter  Extracts about the parish from the records of the Great Session.
Llys Chwarter Sir Aberteifi Cardiganshire Quarter Sessions
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o Lyfr Gorchmynion Llys Chwarter, 1840-50.  Extracts about the parish from the Quarter Session Order Book
Sesiwn Fawr Sir Aberteifi Cardiganshire Quarter Sessions
Dyfyniadau ynghylch y plwyf o gofnodion y Sesiwn Fawr.   Extracts about the parish from the Quarter Session Order Book, 1840-50

Papurau ymchwil
 
Research papers
From the British Isles to Oregon From the British Isles to Oregon
Erthygl am nifer o bobl o'r ardal a aeth i Oregon  Article about a number of people from the area who went to Oregon.
Hetwyr Llangynfelyn - erthygl gan Gwyn Jenkins Hetwyr Llangynfelyn - erthygl gan Gwyn Jenkins
Erthygl ar hanes y hetwyr Llangynfelyn gan Gwyn Jenkins   Article (in welsh) on the Llangynfelyn hatmakers by Gwyn Jenkins.
The Enclosure and Drainage of Cors Fochno (Borth Bog) 1813-47 The Enclosure and Drainage of Cors Fochno (Borth Bog) 1813-47
Erthygl ar Gors Fochno gan Richard Moore-Colyer  Article about Borth Bog by Richard Moore-Colyer.
The Hatmakers of Llangynfelyn - Article by Gwyn Jenkins The Hatmakers of Llangynfelyn - Article by Gwyn Jenkins
Erthygl (yn saesneg) ar hanes y hetwyr Llangynfelyn gan Gwyn Jenkins   Article on the Llangynfelyn hatmakers by Gwyn Jenkins.

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]