Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mynegai i Crwydriaid
Index to Strays


Google

[Prif tudalen cyfrifiad 1881 / Census 1881 main page]

Cyfrifiad 1881 - Crwydriaid

Census 1881 - Strays.

Diolch i waith anghredadwy Eglwys yr LDS, mae'r holl Cyfrifiad 1881 ar gael ar CD-ROM (ac sydd bellach ar gael ar eu gwefan), ac felly mae'n bosib i ni chwilio'r holl wlad am 'grwydriaid' - pobl a gafodd eu geni yn y plwyf ond sydd wedi symud i ffŵrdd adeg y cyfrifiad. Mae'r tudalen hwn yn seiliedig ar gynhwysion y CD-ROM.

Gwnaethpwyd y chwiliad ar sail 'man geni' a fyddai'n 'Llangynfelyn, Cardiganshire' mewn byd perffaith. Yn anffodus, nid yw hwn yn fyd perffaith. Defnyddiwyd nifer fawr o enwau llefydd a sillafiad, a adysgrifiwyd popeth dwywaith o leiaf gan pobl nad oedd yn gyfarwydd â'r ardal. Rydym wedi chwilio am amrywiaeth o enwau a sillafiad, ond mae'n debyg bod sawl heb eu darganfod.

Trefn y rhestr yw cyfeiriad: tref/plwyf o fewn sir. Mae'r rhestr yn cynnwys manylion sylfaenol y person, a'r penteulu hefyd. Os oes eisiau arnoch am fwy o'r manylion, edrychwch ar y CD-ROM neu'r wefan.

D.S. Yn adran Lloegr mae'r enwau 'ardaloedd' yn cyfeirio at ddisg yr LDS gyda'r enwau arno.

Dywedais fy mod i'n siwr fy mod i wedi colli nifer o bobl, felly diolch i David Rowlands am ddod o hyd i sawl un ohonyn nhw!

Thanks to the incredible work done by the LDS in transcribing the whole of the 1881 Census onto CD-ROM (which is now also available on their website), it is possible to easily search the entire country for 'strays' - people born in the parish but not living there at the time of the Census. The contents of this page are based on this CD.

The search was based on the 'place of birth', which, in an ideal world, would be given as "Llangynfelyn, Cardiganshire". This is not an ideal world. Many different place names and spellings were used, and the entries have been transcribed at least twice to get on the CD by people unfamiliar with the area. We have searched for a variety of place names and spellings, but have probably missed some.

The list is in order of address, town/parish within county. Our list contains the basic details of the individuals, plus those of the head of household. If you need more information about the rest of the household, please refer to the LDS CD-ROM or website.

Note: In the England section the 'area' names refer to the LDS disk that the full entry is on.

I said earlier that I was sure I'd missed some - thanks to David Rowlands for finding a few more!


Caerfyrddin / Carmarthenshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Joint Counties Asylum, Carmarthen E M (male) M 39 Inmate Mason(Lunatic)  
  E W (female) W 47 Inmate Housekeeper (Lunatic)  
Private House, Llandebie, Carm David Morgan U 27 Lodger (Head) Stone cutter and local Wesleyan Methodist Preacher  

Caernarfon / Caernarvonshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Police Station, Conway,Caerns Hugh Davies Williams M 49 Head Inspector of Police  
12 Salem Terrace, Denio, Caerns Elizabeth Jones W 66 Head Retired Farmers Wife  
28 Bank Quay, Llanbeblig, Carns Simon Hughes M 70 Head Foreman in TimberYard  
5 Constantine Terr, Llanbeblig, Caerns John Evans U 26 Boarder Ironmongers Asst. Sarah Jones, 67, Lodging House Keeper, Nant, Henllan, Denb
Mostyn Street (Gadlys House), Llandudno, Carns Richard Morgan U 27 Boarder Wesleyan Minister Sydney Williams, 73, Annuitant
11 Lock Up Street, Llanllechid, Carns Joseph Jones U 53 Head Blacksmith  
2 Gerlan, Llanllyfni, Caerns David Thomas M 31 Head Labourer  
  John Thomas   5 Son Scholar  
  Mary Thomas   2 Dau    
4 Saw Mill Terr., Ynyscynhaiarn, Caerns Margaret Arnold M 41 Wife   Robert Arnold, 44, Painter, Machynlleth

Ceredigion / Cardiganshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Cemetery Lodge, Aberystwith, Cards Evan James M 67 Head Cemetery Keeper  
Cemetery Lodge, Aberystwyth, Cards Jane Jones U 24 Serv Domestic Servant Griffith Williams, 62, Timber Merchant, Llanengan, Carns
7 Crynfryn Bldgs, Aberystwuth, Cards Anne Morgan M 38 Wife   Lewis Morgan, 48, Ostler, Llanbadarn
5 George St, Aberystwith Charles Williams U 18 Boarder Student Anne Jones, 42, Mariners Wife, Aberystwyth
9 Grays Inn Lane, Aberystwith Anne Williams M 40 Wife   William Williams, 37, Railway Guard, Newtown, Montg
  John Williams   13 Son Bookseller at Railway bookstall  
1 Great Darkgate St, Aberystwith Catherine Thomas W 44 Head Annuitant  
14 Great Darkgate St, Aberystwyth Mary Morgan W 67 Head Grocer  
8 Little Darkgate St, Aberystwith Anne Davies M 70 Wife   John Davies, 48, Butcher,Llanfihangel
Little Darkgate St, Aberystwith Margretta Jones U 16 Serv General Servant Elizabeth Jones, 63,Shop keeper, Llanbadarn, Cards
Marine Terr, Aberystwyth, Cards Jane Jones U 25 Serv General Servant Domestic Catherine Ann Morgan, Widow 76, Llandrillo, Caern
Marine Terrace, Aberystwyth Catherine Ann Thomas U 25 Serv Housemaid Domestic Servant John Evans, 63, Warehouseman, Llanilar Cards
Marine Terrace, Aberystwyth, Cards Mary Richards M 59 Wife   Thomas Richards, 58, master Mariner, Borth Cards
10 Marine Terr, Aberystwith Elizabeth Jones M 55 Wife   Richard Jones, 55, Merchant, Llanfihangel Geneu’r Glyn
Belle View Royal Hotel, 21 & 22 Marine Terr, Aberystwith Susan Pritchard U 27 Serv General Servant (Dom) Edward Hamer, 44, Hotel Proprietor, Llanidloes
  Margaret Jones U 18 Serv General Servant (Dom)  
3 Mill St, Aberystwyth, Cards Sarah Davies   19 Serv Domestic Servant Anne Griffiths, 32, Mariners Wife, Aberystwyth Cards
8 Mill St, Aberystwyth, Cards Morgan Evans M 49 Head Sawyer  
17 Mill St, Aberystwyth, Cards Thomas D Hopkins   10mo Son   Ann Hopkins, 50, Charwoman, Llanfihangel, Cards
59 Moor St, Aberystwith Richard Hughes M 33 Head Carpenter  
  Elizabeth Hughes M 31 Wife    
  John W Hughes   2 Son    
North Gate Street, Aberystwyth, Cards Elizabeth Morgans   12 Dau Scholar David Morgans, 48, Police Sergeant, Penbryn Cards
North Gate Street, Aberystwyth, Cards John Owen M 54 Head Joiner  
North Parade, Aberystwyth, Cards Eliza Griffiths M 46 Wife   John Griffiths, 50, Shoemaker, Tanybwlch
37 Pier St, Aberystwith Elizabeth Rees M 53 Wife   John Rees, 63, Draper, Llanarth
Penparke, Aberystwith Thomas Jones M 57 Head Shoemaker (b. Tre'rddol, also Wife Magdalen from Llanbadarn Fawr
Pepparka, Aberystwith Bonner Jones M 40 Head Shoemaker (b. Treddol, also Wife Ellen from Cilgran
Railway Terrace, Aberystwyth, Cards Elizabeth Hughes M 41 Wife   John D Hughes, 40, General Clerk, Machynlleth Montg
15 Rheidol Place, Aberystwith Mary Enos F 50 Wife (Head) Mariner's wife (b. Treddol, also son and dau.
5 St Michaels Place, Aberystwyth John Jones M 53 Head Sea captain  
5 Union St, Aberystwith Jane Hall W 68 Head Annuitant  
Victoria Terr, Aberystwith Richard Felix M 40 Head Joiner & Lodging House Keeper  
Rhydnanterin, Blaenporth, Cards Margaret Davies M 31 Wife Constables Wife Lewis Davies, 33, Police Constable, Llanwenog
Chapel St, Caron Ys Clawdd, Cards Jane Jones M 30 Wife   John Jones, 29, Police Officer, Llanfihangel, Cards
  John W Jones   4 Son Scholar  
Lletemddu, Caron Ys Clawdd, Cards Elizabeth Williams M 41 Wife (Head) Farmer’s Wife  
Gwarcwmucha, Ceulanymaesmawr, Cards Sarah Beachy U 17 Serv General Servant (Dom) Ebenezer Jones, 26, Farmer
Pantymoelyn, CeulanyMaesmawr, Cards John Morgan M 43 Head Leadminer  
Penpompren Mill, Ceulan y Maesmawr John Morgan U 29 Son Corn Miller Elizabeth Morgan, 69, Corn Miller, Llanfihangel Geneu’r Glyn
  Jane Morgan U 32 Dau Corn Millers Dau  
Black Lion, Talybont, Cards Catherine Davies M 66 Wife   Evan Davies, 67, Farmer & Innkeeper,Llanfihangel
  Elizabeth Delahoyde M 27 Dau    
Talybont, Ceulan y Maesmawr Catherine Jones M 36 Wife   Thomas Jones, 34, Copper Miner, Llanilar
  David Morgan Jones   10 Son Scholar  
  Elizabeth Jones   8 Dau Scholar  
Talybont, Ceulan y Maesmawr David Morgan M 36 Head Blacksmith  
  Anne Morgan M 34 Wife    
Talybont, Ceulan y Maesmawr Sarah M Morgan   2 Dau   Richard R Morgan, 26, Wool Spinner, Llanfihangel Geneu’r Glyn
Talybont, Ceulan y Maesmawr Richard Morgan M 35 Son in law Carrier Thomas Thomas, 77, Carrier, Scybor y Coed
  Mary Morgan M 30 Dau Carriers Wife  
Talybont, Ceulan y Maesmawr Thomas Jones U 18 Son Lead Ore Dresser Anne Jones, 42, Blacksmiths Widow, Pontrhydfendigaid, Cards
  Ellen C Jones U 15 Dau General Servant (Dom)  
Talybont, Ceulan y Maesmawr, Cards Elizabeth Davies U 40 Serv General Servant (Dom)(Imbecile) Humphrey Morris, 75, Formerly Wool Mfr, Pennal, Mer
  Mary Morris M 72 Wife    
Talybont, Cynnill Mawr, Cards Evan Felix W 75 Head Retired Lead Miner  
Talybont, Ceulan y Maesmawr Eliza Parry M 67 Wife   John Parry, 68, Formerly Lead Miner, Llanbadarnfawr
Talybont, Ceulan y Maesmawr Sarah Williams M 37 Wife   David Williams, 40, Grocer, Llanfihangel, Brec
Talybont, Ceulan y Maesmawr Margaret Rees M 45 Wife   Hugh Rees, 55, Lead Miner, Sgyborycoed
Talybont, Ceulan y Maesmawr Jane James M 35 Wife Shoemakers Wife Richard James, 37, Shoemaker, Llanfihangel Geneu’r Glyn
Talybont, Ceulanymaesmawr, Cards Anne Davies M 45 Wife(Head) Colliers Wife  
  Mary Davies U 19 Dau Dressmaker  
Talybont, Ceulan y maesmawr Elizabeth Jones M 48 Wife Weavers Wife William R Jones, 50, Woolen Weaver, Ceulanymaesmawr
Tanyrallt, Ceulan y Maesmawr Evan James M 49 Head Farmer of 23 acres  
2 Gilwern, Clarach, Cards William Daniel W 45 Head Gamekeeper  
  David Daniel U 19 Son Labourer  
  Mary Anne Daniel U 16 Dau Housekeeper  
  Sarah Daniel   14 Dau Scholar  
  Elizabeth Daniel   10 Dau Scholar  
3 Gilwern, Clarach, Cards David Evans M 25 Head Waggoner  
Manuwch, Clarach, Cards David Rowlands U 19 Serv Farm Servant (Indoor) Edward Morgan, 59, Farmer, Llanfihangel
1 Porthangel, Clarach,Cards Morgan Griffiths M 49 Head Labourer  
Quarry, Clarach,Cards Richard Morgans M 35 Head Labourer (b. Taliesin, also Wife Jane + 5 children from Llangorwen)
3 Cambridge Place, Cyfoeth y Brenin, Cards Evan Jones M 47 Head Stonemason  
Diana House, Cyfoeth y Brenin, Cards Margaret Davies M 42 Wife Master Mariners Wife Jenkin Davies, 48, Master Mariner, Llansainffraid
  David James Davies U 13 Son Scholar  
  Owen Jenkin Davies U 11 Son Scholar  
  Mary Eleanor Davies U 9 Dau Scholar  
Gloster House, Cyfoeth y Brenin, Cards David Thomas U 24 Visitor Scholar  
London House, Cyfoeth y Brenin, Cards Margaret Evans U 17 Serv Domestic Servant Abraham Lloyd Lewis, 58, Draper Grocer and Ironmonger Postmaster, Penybont, Cards
1 Ocean Wave, Cyfoeth y Brenin, Cards Mary Lewis M 36 Wife(Head)    
2 White Lion Lane, Cyfoeth y Brenin, Cards John M Jones M 50 Head Gamekeeper out of Employ  
  Morris Jones U 16 Son Lead Miner  
Club House, Cynnill Mawr, Cards Lydia James M 42 Wife   John James, 45, Lead Miner, Llanfihangel
  Jane Lewis James U 14 Dau    
Glanfred, Cynnill Mawr, Cards Abraham James M 60 Head Farmer of 295 acres  
  Anne James M 59 Wife    
  Rosina Mary James U 21 Dau Farmers dau  
  Abraham J W James U 23 Son Farmers Son  
Odinfach. Cynnill Mawr, Cards Mary J Thomas U 28 Dau General Servant (Dom) Margaret Thomas, 52, Farmer, Llanfihangel
  Anne Oliver W 46 Sis Lodger  
  Thomas Oliver U 13 Nephew Lodger  
  Abraham L Oliver U 10 Nephew Lodger  
Penpompren, Cynnill Mawr, Cards John Jones U 12 Son Scholar Thomas Jones, 50, Stone Engraver, Eglwysfach
  Thomas Jones U 7 Son Scholar  
  Catherine Jones U 5 Dau Scholar  
  Hannah Jones U 1 Dau    
Cynnill Mawr, Cards Jane Williams M 53 Wife   David Williams, 56, Farmer, Llanbadarn
  Mary Williams U 27 Dau    
  Evan J Williams U 23 Son Farmers Son  
  Joseph Williams U 20 Son Farmers Son  
  Elizabeth J Williams U 15 Dau Scholar  
  Isaac Williams U 17 Son Ag Lab  
  Thomas Williams U 50 Serv Ag lab  
Cynnill Mawr, Cards Elizabeth Williams U 12 Dau Scholar Anne Williams, 40, Llanbadarn
  Elizabeth Rees U 19 Dau Laundress  
  Mary Rees U 15 Dau Scholar  
Llwynglas Bach, Henllys, Cards David Owen M 30 Head Lead Miner  
Staylittle, Henllys, Cards Jane Humphreys U 34 Sister Wool Weaver (Cloth) Lewis Humphreys, 55, Ag Labourer, Llanfihangel, Cards
Tymawr, Henllys, Cards Richard Rees M 43 Head Waggoner  
  Elizabeth Rees U 19 Dau Laundress  
  Mary Rees U 15 Dau Scholar  
Tynygwndwn, Henllys, Cards John Thomas M 52 Head Farmer of 12 acres  
St Davids College, Lampeter pont Stephen, Cards David James U 23   Undergraduate  
24 Alban Square, Llanddewi Aberarth, Cards Anne Morgans M 53 Wife Annuitants Wife Thomas Morgans, 55, Annuitant, Cilcenin, Cards
Alban Square 27, Llanddewi Aberarth, Cards John Evans M 53 Head Shoemaker  
Rock St No 8, Llanddewi Aberarth Sara Evans M 52 Wife   William Evans, 52, Hawker, Machynlleth Montg
Closycraig, Llanfihangel y Croyddyn Upper, Cards John Vincent U 35 Lodger Lead Ore Dresser John Jones, 67, Auctioneer, Llanfi’l Croy’n Cards
New Row 2, Llanfihangel y Croyddyn Upper, Cards Thomas Davies M 50 Head Lead Mine Carpenter  
  John Davies U 23 Son Joiner  
  Thomas Davies U 21 Son Lead Miner  
Pencwm, Llangwyryfon,Cards Jenkin M James M 46 Head Farmer of 130 acres  
Glanllyn Hall, Llanilar, Cards Catharine Thomas M 50 Wife Retired Henry Thomas, 58, Retired, Llanilar
Dolypandy, Melindwr, Cards Cathrine Pierce M 48 Wife (Head) Coal Miners Wife  
Maesbangor, Melindwr, Cards Eliza Trevethan U 28 Dau Farmers Dau Margaretta E Trevethan, 40, Farmer, Llanychaiarn Cards
Tyngwndwn, Parcel Canol, Cards Francis Williams M 40 Head Lead Miner  
Tynant, Rhostie, Cards Mary Evans M 51 Wife   John Evans, 53, Farmer, Trefirig, Cards
Bwlcheinion, Scybor y coed, Cards David James U 17 Serv Farm Servant (Indoor) Morgan Edwards, 49, Farmer, Scyborycoed
  Winifred Evans U 18 Serv Domestic Servant  
Caerberllan, Scybor y Coed, Cards Elizabeth Morris   3 G’dau   Edwin Morris, 53, Gamekeeper, Bitterley Salop
Eglwysfach, Sgubor y Coed, Cards Isaac Edwards M 55 Head Labourer  
Eglwysfach, Scybor y Coed, Cards Isaac Owen M 37 Head Miner  
Eglwysfach, Scubor y Coed David Williams M 46 Head Labourer  
Felinynewydd, Scybor y Coed, Cards Elizabeth Jones U 16 Dau Scholar David Jones, 49, Labourer, London
  David Jones U 13 Son Scholar  
Llwyngwyn, Scybor y Coed David Jones M 51 Head Farmer of 63 acres  
  Mary A Jones U 16 Dau    
Maesteg, Scybor y Coed Jane Jenkins W 79 Mother Formerly Farmers Wife David Jenkins, 56, Retired Farmer, Eglwysfach
Neuaddlwyd, Scybor y Coed, Cards Isaac Jones U 19 Son Farmers Son David Jones, 71,Farmer, Tryfildy, Brec
Penprys, Scybor y coed, Cards Mary Griffiths M 62 Wife   John Griffiths,60, Shepherd Farmer, Scyborycoed
2 Rose Cottage, Scybor y Coed, Cards James Jones M 29 Head Coal Miner  
  Mary Jones U 32 Sister Servant (unemployed)  
Cottages Taiffordd Fawr, Scybor y Coed, Cards Owen Humphreys   11 Grandson Scholar Elizabeth Jones, 72, Elerch
Tynycornel, Scybor y Coed William Richards   10 Son Scholar Thomas Richards, 37, General Labourer, Elerch
  David Richards   4 Son    
Tynygarth, Scybor y Coed Morgan Jones M 72 Head Farmer of 156 acres incl sheepwalk  
  Anne Jones M 62 Wife    
Wainbwll, Scybor y Coed Jane Rowlands M 44 Wife   John Rowlands, 44, Game keeper, Machynlleth
Ynysfach, Scybor y Coed Morgan Jones U 54 Head Farmer of 90 acres  
  John Lewis U 17 Servant Farm Servant (indoor)  
Cefnmeirig, Trefeirig,Cards Margaret Hughes M 45 Wife   David Hughes, Shoemaker, Llanbadarn Fawr
  Anne Hughes U 19 Dau Labouring in Lead Mine ditto
Cefnmeirig,Trefeirig,Cards Hugh Hughes M 56 Head Labourer  
  Jane Hughes U 17 Dau    
Salem, Trefeirig, Cards Mary Jenkins M 52 Wife   John Jenkins, 60, Lead Miner, Llanilar
Tyrbank, Tyr y Mynach, Cards Elizabeth Evans M 45 Wife   David Evans, 40, Lead Miner, Elerch
Llanbadarn Fawr, Uchayndre, Cards William Evans M 48 Head Rail Engine Driver  
Gilfach, Vainor Lower, cards Richard Hughes M 69 Head General Labourer  
Gogerddan Cottages, Vainor Lower, Cards David Thomas M 29 Head Stone Cutter  
  John Thomas U 18 Lodger Lead Miner  
Llanbadarn Road 6, Vainor Lower, Cards Susannah Edwards U 17 Serv General Servant Evan Edwards, 30, Commercial Traveller Grocery, Llandefeilog, Carms
Workhouse, Vainor Lower, Cards Mary Jones U 42 Serv Cook (Domestic)  
Llwynddewi, Vaenor Upper, Cards Ellen Emanuel M 45 Wife   Thomas Emanuel, 43, Shoemaker, Denbigh
Fronfraith, Vainor Upper, Cards Margaret Jones U 32 Serv Cook John G W Bonsall, 63, J P for Cardiganshire, Llanwrin
  Margaret Morgan U 26 Serv Housemaid  
Waingai, Vaenor Upper, Cards John R Jenkins   2 Stepson   John Jenkins, 54, Ag Lab, Llanilar

Dinbych / Denbighshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Coed Poeth, Bersham, Denb Sarah Nixon M 29 Wife   John Nixon, 33, Coal Miner, Tonstall Staffs
The Manse, Llandrillo Yn Rhos, Denb John H Griffiths M 39 Head Calvinistic Methodist Minister  
7 Garth Ucha, Llangollen, Denb Mary E Jones U 14 Serv Servant John Jones, 51, Labourer Forgeman (Iron), Llantysilio, Denb

Fflint / Flintshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
35 Bridge St, Mold, Flint Elizabeth Foulkes   75 Boarder   Mary A Grindley, 41, Lodging House Keeper
Broncoed Cottage, Mold, Flint Mary Parrsonage M 34 Wife   Thomas Parrsonage, 34, Coal Miner, Mynyddisa, Flint
  David Arthur U 25 Lodger Tailor  
5 Gladstone St, Mold, Flint Margaret Felix U 28 Boarder Cert. Teacher Ellis Jones, 39, Maltster, Llanfyllin, Montg

Meirionydd / Merionethshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Gwyndy, Ffestiniog, Mer Elizabeth A Egerton U 21 Boarder Assistant Mistress Mary Jones, 46, Housekeeper,Llanfrothen
Penbryn, Ffestiniog, Mer Thomas Edwards M 64 Head Postmaster (Civ Serv)  
Bryneglwys, Llanfair, Mer Owen Jones M 35 Head Rector of Llanfair  
Osmond Terrace, Llanfihangel y Traethau, Mer Mary A Gough M 21 Wife   Thomas Gough, 23, Stone Mason, Llanbeblic, Caerns
  William Jones U 22 Boarder Slate Quarry Man  
  John Jones U 19 Boarder Slate Quarry Man  
1 Castell Delyn, Llangelynin, Mer Elizabeth Roberts M 34 Wife   William Roberts, 41, Farm Servant, Llancelynin, Mer
Pennal Village, Pennal, Mer Cathrine Davies M 24 Wife   Evan Davies, 24, General Labourer, Towyn Mer
Pennal Village, Pennal, Mer Ann Owen M 49 Wife   Evan Owen, 51, General Labourer, Machynlleth Montg
Bryn Awel, Talyllyn,Mer Sarah Carrington U 16 Serv General Servant John Griffiths, Wesleyan Minister of Shiloh, Corris
Brynedwin 3, Talyllyn, Mer Sarah Lloyd U 14 Serv General servant Edward Rolands, 48, Butcher & Grocer, Talyllyn
Dolffanog, Talyllyn, Mer Elizabeth Richards U 27 Serv General Serv Domestic Hugh Griffiths, 40, Farmer of 206 acres, Talyllyn
57 Garneddwen Terr, Talyllyn, Mer Margaret Hughes M 33 Wife   Hugh Hughes, 38, Slate Quarrier, Llanwrin
58 Garneddwen Terr, Talyllyn, Montg Mary Jones M 46 Wife   Thomas Jones, 45, Slate Quarrier, Llanfachreth, Mer
61 Garneddwen Terr, Talyllyn, Mer Elizabeth Jones M 36 Wife   John Jones, 36, Slate Quarrier, Llanllechied, Caerns
  Richard Jones U 14 Son Slate Quarrier  
Glan y Don, Talyllyn, Mer John Arthur U 30 Head Tailor  
  Margaret Arthur U 19 Sister Housekeeper  
  Enoch L Egerton U 17 Boarder Tailor  
Llwyn Celyn, Talyllyn, Mer Anne Ellis M 28 Wife   Daniel Ellis, 34, Slate Quarrier, Machynlleth
1 & 2 Penygarreg St, Trawsfynydd, Mer David Thomas M 28 Son in Law Lead Miner Lewis Davies, 50, Tailor and Draper
Tanrallt Hut, Trawsfynydd, Mer Maria Thomas M 51 Wife   David Thomas, 50, Lead Miner, Llanbadarnfawr, Cards
  Enoch Thomas U 22 Son Lead Miner  
  John Thomas U 21 Son Engine Driver  
  Evan Thomas U 19 Son Engine Driver  
  Thomas Thomas U 12 Son Rail Nipper  
  Richard Thomas U 16 Son Rock Cutter  
  Morris Thomas U 10 Son Helping Mother  
  Isaac Davies U 39 Lodger Lead Miner  
  (+ 14 other Lodgers!)          
1 Athelstan Row, Towyn, Mer Thomas Roberts U 54 Head Carrier  
Bwlch, Towyn, Mer David Jones M 25 Head Farmer of 8 acres  
  Thomas Jones U 22 Visitor Ag Lab  
Dovey Terrace, Towyn, Mer Catherine Owen M 40 Wife   Griffith Owen, 47, Ship Carpenter, Aberdovey Mer
Erwfaethlon, Towyn, Mer Elizabeth Lewis U 19 Serv Farm Servant (Domestic) Richard Jones, 34, Farmer of 210 acres, Pennal, Mer
Gwalia, Towyn, Mer Jane Owen M 43 Wife   Hugh Owen, 49, Butcher, Llanegrin
Parcel Mill, Towyn, Mer Margaret davies M 42 Wife   Hugh Davies, 40, Corn Miller, Pennal Mer
Penhelig Uchaf Farm, Towyn, Mer Sophia James   13 Serv Farmers Serv (Indoor) Mary Davies, 62, Farmer, Towyn Mer
Penhelig Rd, Towyn, Mer Lewis Jones M 32 Head Stonemason  
Porthgwyn, Towyn, Mer Mary Daniel U 16 Serv General Servant Thomas W Stealey, 33, Grocer, Aberayron, Cards
Reform Inn, Towyn, Mer John Mason M 39 Son-in-Law(Head) Ag Lab  
  Richard Mason   7 Son Scholar  
  Hugh Mason   2 Son    
Talgarth Lodge, Towyn, Mer Jane Latham M 30 Wife Dressmaker Edwin Latham, 32, Gardener, Crewe, Cheshire
  Mary J Latham   10 Dau Scholar  
Tyddyn y Pandy Farm, Towyn, Mer. Ellen J Davies U 14 Serv General Servant John Lloyd, 30, Farmer, Llanaber, Mer
Trefryon, Tyllwyn Hen Farm, Towyn, Mer David Thomas M 47 Serv Farm servant Daniel Hughes, 42, Farmer, Llanbrynmair
71 Well Rd, Towyn, Mer Sarah Andrews W 36 Head Private Boarding House  
Ysguborwen Farm, Towyn, Mer Sarah J Williams U 14 Serv General servant Morris Jones, 46, Farmer, Llanfihangel y Pennant, Mer

Morgannwg / Glamorgan

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
3 Blackberry Place, Aberdare, Glam David Hughes U 36 Son Coal Miner Ann Hughes, 82, Aberystwyth Cards
  John Hughes M 46 Boarder Coal Miner  
4 Blackberry Pl, Aberdare, Glam Richard Hughes M 44 Head Coal Miner  
37 Lewis Street, Aberdare, Glam David Evans M 57 Head Butcher  
16 Field St, Bedwellty, Glam Dorothy Williams W 77 Head    
  David Williams U 39 Son Coal Miner  
  Mary Williams U 37 Dau    
Pentrebach Rd, Eglwysilan, Glam David Rogers M 62 Head Watchmaker  
Bedlinog Huts, Gelligaer, Glam Ann Davies M 51 Wife   John Davies, 59, Coal Miner, Cagerian (Cards)
  David Davies U 27 Son Coal Miner  
3 Masons Court, Gelligaer, Glam Thomas Jones M 46 Head Sinker(Coal Miner)  
14 Union St, Gelligaer, Glam Margaret Jones M 56 Wife   Richard Jones, 66, Carpenter at Iron Works
6 Victoria Street, Gelligaer,Glamorgan William Davies M 59 Head Coal Miner  
14 Victoria St, Gelligaer, Glamorgan David W davies M 50 Head Coal Miner  
Blaenafan, Glyncorrwg, Glam Richard Owen U 25 Boarder Sinker Richard Oliver, 37, Sinker, Cardigan
Gilfach Goch, Llantrisant, Glam William A Lloyd M 21 Head Coal Miner  
Penygraig, Llantrisant, Glam Evan Thomas U 27 Lodger Carpenter Evan Jenkins, 35, Colliery Labourer, Tynycae Glam
  David Thomas U 25 Lodger Coal Miner  
7 Phillips Row, Llantrisant, Glam David Hughes M 32 Head Mason  
  John Lewis M 35 Boarder Mason  
Williamstown, Llantrisant, Glamorgan Harriet Allbrock M 26 Wife   William Allbrock, 25, Coal Miner, Hereford
33 Mount Pleasant Terr, Llanwonno, Glam Thomas Edwards M 29 Head Mason  
42 Gwernllwyn Fach, Merthyr Tydfil, Glam Mary Ann Williams M 28 Wife   David Williams, 26, Puddler, Tondu Glam
165 Longtown, Merthyr Tydfil, Glam John Roberts M 59 Head Coal Miner  
51 Tramroad Te, Merthyr Tydfil, Glam William Jones M 35 Head Commercial Traveller Tea  
Tylecoch, Priscerwyn, Glam David Morris M 49 Lodger (Head) Local Wesleyan preacher (Itin)  
38 Trafalgar Terr, Swansea Town, Glam Everet Whitney Jones M 41 Head Mfr of Plaster, Cement and Bricks  
10 Bwllfa Rd, Ystradyfodwg, Glam Jane Lewis M 40 Wife   Edward Lewis, 45,, Fireman in Coal Mine, Seballyn Salop
  Thomas Edward Lewis U 17 Son Clerk  
  David Robert Lewis U 15 Son Ostler Groom  
  Richard Lewis   13 Son Messenger  
  Mary Jane Lewis   11 Dau Scholar  
  William Whitlock Lewis   8 Son Scholar  
  Frances Maria Lewis   7 Dau Scholar  
  Hugh James Lewis   4 Son Scholar  
10 Chapel St, Ystradyfodwg, Glam John Jones U 22 Boarder Coal Miner Robert Evans, 34, Coal Miner, Dinas Mer
114 High St, Ystradyfodwg, Glam Gwen Lloyd M 59 Wife   John Lloyd, 59, Coal Miner, Cilken Flint
  Mary Lloyd U 28 Dau Dressmaker  
  Jonathan R Lloyd U 22 Son Coal Miner  
  Elizabeth Lloyd U 20 Dau Domestic General Servant  
  Barbara Lloyd U 17 Dau Pupil Teacher  
184 High St, Ystradyfodwg, Glam Evan Felix M 59 Head Butcher  
9 Hills Row, Ystradyfodwg, Glam Evan Morgans U 21 Son Coal Miner John Morgans, 51, Coal Miner, Ysgiborgoed
  Mary Morgans U 19 Dau Domestic Servant  
  Thomas James U 17 Boarder Coal Ripper  
3 Incline Row, Ystradyfodwg, Glam Susanah Davies M 36 Wife   Daniel Davies, 32, Timberman in Coal Mine, Tregaron, Cards
  Ann Davies U 11 Dau    
  Margaret Jane Davies   8 Dau    
6 Incline Row, Ystradyfodwg, Glam Jonathan Rogers U 20 Son Labourer Margaret Rogers, 53, Mother (Head), Borth Cards
  David Rogers U 18 Son Tailor  
  Mary Rogers U 10 Dau Scholar  
64 Lake St, Ystradyfodwg, Glam William Davies M 42 Boarder Coal Miner John Williams, 29, Coal Miner, Taybont Cards
10 Maindy Rd, Ystradyfodwg, Glam Richard Price U 19 Boarder Coal Miner John Rees, 34, Coal Miner, Briton Ferry
Back Miskin Rd Under, Ystradyfodwg, Glam Evan Evans M 51 Head Labourer Coal Mine  
Burchers Shop 12 & 13 Penygraig Rd, Ystradyfodwg, Glam John Thomas M 35 Head Carpenter  
60 Penygraig Rd, Ystradyfodwg, Glam Anne Roberts M 50 Wife   John Roberts, 58, Coal Miner, Denbigh
  Mary Roberts U 25 Dau    
  Mary Hughes W 78 Mother in Law Annuitant  
  Sarah Roberts U 7 Daur Scholar  
  Hugh Roberts U 22 Son Coal Miner  
  John D Roberts U 13 Son Scholar  
  Evan Davies U 18 Boarder Coal Miner  
  John Hughes U 24 Boarder Coal Miner  
48 Rhys Street, Ystradyfodwg, Glam Abraham Jones M 26 Head Coalminer  
87 Trafalgar Terr, Ystradyfodwg, Glam Thomas Richards M 70 Head Coal Miner  
13 Windsor St, Ystradyfodwg, Glam Ethel Llewelyn M 27 Wife   William Llewelyn, 25, Coal Miner, Penygarn Cards

Mynwy / Monmouthshire

158 Mount Pleasant, Bedwellty. Mon Mary Williams W 64 Head    
Pitta Bach No 2, Bedwellty, Mon Mary Lewis M 65 Wife   John Lewis, 76, Contractor, Rhymney, Mon
Pitta Bach No 14, Bedwellty, Mon Jane Davies M 60 Wife   John Davies, 65, Labourer Coal Mine, Tregaron, Cards
Crane St, Trevethin, Mon John Louie Egerton U 24 Serv Drapers Assistant William Rd Williams, 26, General Draper, Brecon

Trefaldwyn / Montgomeryshire

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household
Rectory, Cemmes, Montg Ellen Daniel U 22 Serv Cook, Domestic Serv William Richards, 51, Rector of Cemmes,Llanbadarnfawr
Derwenlas Village, Isygarreg, Montg Margaret E. Richards 2 Dau   Lewis Richards, 25 , Machynlleth, Slate Miner
Derwenlas Village, Isygarreg, Montg Elizabeth Richards W 52 Serv(Head)    
  Richard W Richards   12 Son Scholar  
Clegyr Nant, Llanbrynmair, Montg Thomas Richards M 42 Head Farmer of 140 acres  
Pandy, Llanbrynmair, Montg Elizabeth A Howell M 25 Wife   Abraham Howell, 38, General merchant, Llanbynmair, Montg
School House, Llidiartywaen,Llandinam, Montg Mary J Roberts U 16 Dau Dressmaker David Roberts, 52, Schoolmaster, Ruthin, Denb
  Richard A Roberts   14 Son Scholar  
Caersus, Llanwnog, Montg Catherine Davies U 21 Serv General Servant Domestic Morris Williams, 36, Railway Auditor, Llanwrin Montg
Esgair Lwyd, Llanwrin, Montg Mary Jenkins M 40 Wife   Thomas Jenkins, 41, Farmer, Goginan Cards
  John O Jenkins   10 Son    
  David Evans W 74 Visitor Former Ship Captain  
Glanfechan, Llanwrin, Montg Lewis Lewis U 31 Head Farmer of 200 acres, emplg 1 Serv  
  Elizabeth Jones W 29 Sister Farmers Sister  
Hendreseifion, Llanwrin, Montg Mary Jerman M 27 Dau Farmers Wife Anne Lewis,55, Farmer,Llanbadarn
Ceniarth Hall, Uwchygarreg, Machynlleth David Gilbertson M 67 Head    
Doll Glyndwr Yard, Machynlleth, Montg Elizabeth Parry M 33 Wife   Richard Parry, 35, Railway Guard, Tregynon
Maengwyn St, Machynlleth, Montg Catherine Lloyd M 49 Wife   Humphrey Lloyd, 51, Postboy (Coach), Barmouth, Mer
  Humphrey Lloyd U 20 Son Student  
  Ellen Lloyd U 16 Dau Dressmaker  
Maengwyn St, Machynlleth, Montg Elizabeth Evans M 29 Wife   John Evans, 28, Ostler, Llanwnog
Maengwyn St, Machynlleth, Montg John Griffiths U 28 Lodger Joiner Robert Jones, 57, Mason, Machynlleth
Maengwyn St, Bank Place, Machynlleth, Montg Elizabeth Morris U 19 Serv General Servant (Domestic) Anne Owen,32, Wesleyan Ministers Wife, Llandilo
Penrallt St, Machynlleth, Montg Mary Margaret Morris U 14 Serv General Servant Owen Parry, 56, Grocer, Llansilin
2 Poplar Terr, Machynlleth, Montg Ann Williams W 61 Head    
  John Williams U 27 Son Railway Fireman(M)  
  Evan Williams U 25 Son Railway Engine Driver  
  Edward Williams U 23 Son Railway Fireman  
  David Williams U 20 Son Carpenter  
3 Poplar Terr, Machynlleth, Montg John Morgans M 43 Head Joiner  
  Mary Morgans M 44 Wife    
  Thomas Morgans U 18 Son Joiner  
  John Morgans   15 Son Scholar  
  William Morgans   14 Son Scholar  
  Elizabeth Ellen Morgans   11 Dau Scholar  
  Mary Morgans   5 Dau Scholar  
Pwll Lan, Machynlleth, Montg Mary Ellen Vaughan U 16 Dau Unemployed Woollen Weaver William Vaughan, 50, Linsey Woolsey Weaver, Llanrhystid
Broad St, Newtown, Montg Elizabeth Phillips M 65 Wife   John Phillips, 70, Bookseller (Dom), Newtown Montg
Sheaf Street, Newtown, Montg William Jones M 67 Head General Labourer  
Cildyfnog, Penegoes, Montg Elizabeth Jones U 13 Serv General Servant Thomas Jones, 40, Farmer, Penegoes, Montg
Gwartew, Trefeglwys, Montg Jane Lewis U 11 Boarder Scholar Richard Brunt, 74, General Labourer, Trefeglwys MontgLloegr / England

Address Name Mar? Age Reln.to head Occupation Head of household

London Middlesex

           
41 Well St, Hackney, London, Middlesex Evan JONES M 49 Head Vicar  
112 Bromswich House, Hackney, London, Middlesex Jane LEWIS M 49 Wife   Thomas LEWIS,55, Builders Employ 10 Men, Llanfihangll, Cardigan, Wales
1 Leinster Sq, Paddington, London, Middlesex Eliza DAVIES U 34 Serv Cook (Dom Serv) Alfred MARKWICK, 58, Physican L.R.C.P. Edin Royal F.R.C.P, Worthing, Sussex, England
60, 61, 62, 62A High St, Shoreditch, London, Middlesex Thomas DAVIS U 22 Serv Drapers Assistant Charles COLLINS, 66, Drapers Assistant, Kentish Town, Middlesex, England
245 Whitechapel Road, Whitechapel, London, Middlesex, England Elizabeth JONES M 30 Wife   Roland JONES, 27, Dairyman, Machynlleth, Wales
2 North Street, Clerkenwell, London, Middlesex Elizabeth WATTS M 41 Wife   James WATTS, 36, Police Constable, St Dogwells, Pembroke, Wales
High St Pump Square, Hanwell, Middlesex Ann PRICE M 28 Wife   Thomas PRICE, 26, Gas Stoker, Bewdley, Worcester, England
9 Ranelagh Grove, St George Hanover Square, London, Middlesex Margaret MORGANS M 42 Wife   John MORGANS, 42, Post Office Employee, Llanbadanfach, Cardigan, Wales
1 Hannibal Rd, Mile End Old Town, London, Middlesex Jane THOMAS U 24 Serv Domestic Servant John REES, 35, Dairyman Cow Keeper, Penrika Bow, Cardigan, Wales

Surrey

           
6 Trinity Bdgs, Southwark St George Martyr, Surrey William JONES M 44 Head Carpenter  
Peabody Square H Block Blackfriars Rd, Southwark St George Martyr, Surrey Mary A. BENJAMIN M 20 Wife   John BENJAMIN,25 , Dairyman, Tyncowan, Cardigan, Wales
Crown St 4 Crown Yard, Sutton, Surrey Evellina STEVENS 4 Dau   William J. STEVENS, 26, Carpenter, Combligh, Devon, England

Kent

           
29 Harefield Rd, Deptford St Paul, Kent Margaret DAVIES U 17 Serv General Servant (Dom) Margaret HALL, Wid, 48, Annuitant, Liverpool
45 Southbrooke Rd, Lee, Kent Mary OWEN U 31 Serv Ladys Maid Griffith JONES, 29, Master Pursuit M A Science (Oxon), Pontypridd, Glamorgan, Wales

Shropshire and Cheshire

           
Wootton Mill, Onibury, Shropshire John EDWARDS M 61 Head Miller & Farmer Of 20 Acres  
125 Abbey Foregate Marwell House, Shrewsbury Holy Cross, Shropshire Jane JONES U 27 Serv Housemaid Thomas M. HOW, 55, Alderman Solicitor Banker, Shrewsbury, Shropshire
1 Taylor Street Mitchells Court, Dukinfield, Cheshire David MORGAN M 33 Head Coal Miner  
  Eliza MORGAN M 28 Wife    
  Mary E. MORGAN 9 Dau Scholar  
  Harriet W. MORGAN 8 Dau Scholar  
New Street, Wem, Shropshire Margaret BOND U 24 Serv Cook Domestic Servant Robert N. BARLOW, 37, Commission Agent (Ale & Porter), Wrexham, Denbigh, Wales
33 Eastgate Row North Church Club,Chester St Oswald, Cheshire David Lewis FELIX U 33 Boarder Chemist Assistant Mary WARBURTON, Wid, 61, Anston, Derby, England
63 Tarvin Rd, Great Boughton, Cheshire John FOULKES M 52 Head Plasterer  
Forton Villa, Montford, Shropshire John H. PHILLIPS U 19 Son   John PHILLIPS, 43, Relieving Officer Registrar of Births & Death, Pontesbury, Shropshire, England

Lancashire

           
35 Arthur St, Eccleston In Prescot, Lancashire David EVANS M 35 Boarder Copper Man (Llangovilla, Wales?). John BOTT, 38, Bricksetter, Cheshire, England
  Rachel EVANS M 35 Boarder Wife (Llangovilla, Wales?)
2 Nelson St, Manchester, Lancashire William JONES M 36 Head School Attendance Officer  
Langlands Croxteth Rd, Toxteth Park, Lancashire Mary EDWARDS U 31 Serv Cook Lloyd O. WILLIAMS, 35, Clothing Manufacturer (Dealer), Liverpool, Lancashire, England
75 Abbot St, Everton, Lancashire John Lloyd GRIFFITHS U 15 Son   Thos. GRIFFITHS, 51, Painter, Manchester
92 Welcomb St, Hulme, Lancashire Elizabeth HUGHES M 45 Wife   John HUGHES, 46, Carpenter and Joiner, Talybont, Cardigan, Wales
Palantine Rd (Broome House), Didsbury, Lancashire Catherine JONES U 30 Serv Cook Domestic James HALLIDAY, 59, Banker, Scotland
290 Lpool St, Salford, Lancashire Thomas JONES U 23 Boarder Warehouseman Elizabeth WATKINSON, Wid, 50, Annuitant, Kinnerton, Flint, Wales
63 Harrowby St, Toxteth Park, Lancashire John EVANS M 50 Head Drapers Assistant  
53 Wentworth St, Everton, Lancashire Mary L. WILLIAMS M 37 Wife   John WILLIAMS, 34, Cotton Porter,Northop, Flint, Wales
  John FELIX U 32 Brother in law Joiner  

Yorkshire

           
Oxford Road,Gomersal, York Kate ARTHUR U 23 Serv General Servant (Dom) Thomas A. MIDDLEBROOK, 28, Woollen Manufacturer, Birstall, York, England
Bewerley, York Evan OWEN M 60 Head Lead Miner  
  Owen OWENS M 55 Boarder Lead Miner  
Bewerley, York John THOMAS U 28 Lodger Lead Miner John DUNN, 58, Mining Engine Driver (Stationary), Greenhowhill, York, England
Bewerley, York Thomas THOMAS U 23 Lodger Carter John HAWKIN, 38, Farmer 12 Acres + Lead Miner , Lofthouse, York, England
Bewerley, York William WILLIAMS M 32 Head Lead Miner  
  Susannah Mary WILLIAMS 9 Dau Scholar  
  Charles William WILLIAMS 9 Son Scholar  
  James WILLIAMS 8 Son Scholar  
Ingram Grange, Welbury, York Emily THOMAS U 13 Visitor Scholar William GARNETT, Wid, 55, Farmer, Pickhill, York, England
Summer Terrace, High & Low Bishopside, York David WILLIAMS M 30 Head Lead Mining Engineer  
  Jane WILLIAMS M 30 Wife    
  David A. WILLIAMS 10 Son Scholar  
  Mary WILLIAMS 7 Dau Scholar  

Dorset

           
Castle Hill House Castle Hill,Buckland Newton, Dorset Margaret HOLFORD M 38 Wife   Thos. HOLFORD, 47, J.P. & I.L. Cardiganshire,Rusholme, Lancashire, England
Bay View Cottage, Weymouth, Dorset John Wm. OWEN U 22 Visitor 2nd Class Officer Inland Revenue (Excise) George J. JOLLIFFE, 36, Civil Service Division Officer Of Inland Revenue Excise Branch, Stepney, Middlesex, England
 
   


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]