Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search


Google


Hanes a chofnodion

 

History & records

Mae cofnodion sy'n berthnasol i hanes y plwyf mewn llawer lefydd. Rydym wedi paratoi rhestr o'r rhain y gwyddom amdanynt.

Hwn yw'r man cychwyn i chi ddod o hyd i'r dogfennau sydd ar y wefan. Ychwanegir ddogfennau o bryd i'w gilydd, felly, os ydych chi'n ail-ymweld â'r safle, edrychwch ar y rhestr o'r newidiadau ac ychwanegiadau diweddaraf.

Casglir y cofnodion ar sail naill ai math neu destun. Maent wedi cael eu croesgyfeirio hefyd mewn sawl ffordd, felly y mae'n bosib mynd at ddogfen o sawl cyfeiriad.

 

Records relating to the history of the parish are stored in many places. We have prepared a list of those we know about.

This page is the starting point for finding the records we have available on this site. New items are added from time to time, so if you are re-visiting the site, please check the list of recent additions and changes.

The records have been grouped mainly by either type or subject. They have also been cross-referenced in various ways so that you can get to a particular record from several directions.


 

Cofnodion ar y safle

 

Records on the site

Prif fathau o gofnodion

Cofnodion yn ôl testun Gweler hefyd:

 

Major record types

Records by subject See also:


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]