Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents


GoogleRhestr o enwau rhai o'r bechgyn a'r merched o blwyf Llangynfelyn, Sir Aberteifi, a fu'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yn ystod yr Ail Ryfel Byd (1939-45).

List of names of some of the men and women of the parish who served in the Armed Forces during the Second World War (1939-45)

Ball; Arthur Reginald, Smithfield Place, Taliesin.
Baxter; Idris L., Tre'r-ddl.
Beechey; Griffith, Tre'r-ddl.
Beechey; Lewis, Dolblodau, Tre'r-ddl.
Beechey; Miss Mabel, Tre'r-ddl.
Bonner; Miss Ivy.
Davies; Evan James, Pencae, Taliesin.
Davies; E.L. ???
Davies; Miss Glenys E., North Road, Tre'r-ddl.
Davies; Tommy (Chase), Dolau Bach, Tre'r-ddl.
Davies; T.L. ???
Edwards; David J.P., Stryd y Capel, Taliesin.
Edwards; Miss Marjorie, - ditto -
Edwards; Miss Gwen(nie), Tre'r-ddl.
Edwards; Tom J., Terrace Row, Taliesin.
Edwards; William James, Tre'r-ddl.
Evans; Richard Ernest, Hendrefelen, Ystrad Meurig (gynt o Dolau Bach, Tre'r-ddl).
Evans; Thomas David, Stryd y Capel, Taliesin.
Evans; Thomas Lloyd, Pencae, Taliesin.
Griffin; Miss Anne, Gwynfryn, Taliesin.
Hughes; Miss Glenys ???
Hughes; G.J. (gr Eleanor Hughes, gynt o Dolenydd).
Humphreys; Cynfelin, New Terrace, Taliesin.
Jones; Aelfryn G., Llwynwallter, Taliesin.
Jones; David Olifer, eto.
Jones; Miss Gladys, eto.
Jones; James Llewelyn, Pencae Villa, Taliesin.
Jones; Peter James, Tre'r-ddl.
Jones; Richard J. Cynfelyn, Dyfi Villa, Taliesin.
Jones; Miss Sarah Mary, New Terrace, Taliesin.
Lewis; W. Tudor, Dolenydd, Ynyslas.
Magee; Reginald, Pencae, Taliesin.
Morris; J. Gwilym, Taliesin.
Morris; Llewelyn, Dolegwyn, Tre'r-ddl.
Owen; Gwilym, Craig-y-don, Taliesin.
Phillips; Jackie H., Tre'r-ddl.
Pinder; Mrs. Hilaire, Gwynfryn, Taliesin.
Pugh; Miss Edith, Glenhelig Villa, Taliesin.
Pugh; Meurig, Ynyslas.
Reed; Llewelyn J.O., Gwyndy, Taliesin.
Roberts; John Richard, Islwyn, Taliesin.
Roberts; D.H. (Bertie), Goitre, Taliesin.
Stephens; Miss Ann Sophia, Fuchesgoch, Taliesin.
Thomas; Miss Catherine, Tre'r-ddl.
Thomas; John Cynfelyn, eto.
Thorne; Mrs. Anna, Llonio, Goitre, Taliesin.
Vousden; Eddie, Wesley Terrace, Taliesin.
White; Jack, Pencae, Taliesin.
White; W.L. ???
Williams; David Ifor, Frondirion, Taliesin.
Williams; Haydn, eto.
Williams; John James, eto.
Williams; Richard Stanley, Tynywern, Tre'r-ddl.
Williams; William Edgar, Frondirion, Taliesin.
Wynne; Miss Gwyneth, Pencae, Taliesin.
??? Dick, A.F.C.C., Somme Lines, H.Q. Co., Catterick Camp.
??? Griff, 6th R.W.F., Rye.
 
Rhestr gan y diweddar / List by the late:
Arthur Pugh
Taliesin, 6 Penmorfa,
Ffordd y Gogledd,
Aberystwyth.
21 Ionawr, 1986.
 
 
LlGC/NLW, Arthur Pugh papers, box 14
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]