Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion Deddf y Tlodion
Poor Law records


GoogleGoruchwylwyr y Tlodion, 1848-1868

Overseers of the Poor, 1848-1868

Mae llyfr cyfrifon Goruchwylwyr y Tlodion yn y plwyf am 1848-1868 yn cynnwys llofnodion y Goruchwylwyr ac warden yr eglwys. Dyma rhestr ohonynt. Mae'n ddiddorol gweld mai un merch oedd yn eu plith nhw, ac bod ychydig ohonynt wedi llofnodi gyda 'x', felly sut a wnaethant gwybod beth oedd yn y cyfrifon?

Mae detholiadau o'r cyfrifon ar gael hefyd.

The Account Book of the Overseers of the Poor in the parish for 1848-1868 contains the signatures of the Overseers and the Churchwarden. Here is a list of them. It's interesting to see that one woman was amongst their number, and that several signed with an 'x', which makes you wonder how they knew what was in the accounts!

Extracts from the accounts are also available.


Date Overseer Overseer Churchwarden
Sept 1848 Elizabeth Jones Hugh Jones Richard James
March 1849 Hugh Jones   Owen Owens
Sept 1849 Thomas Davies David Roberts Richard Morgan
March 1850 Thomas Davies David Roberts Richard Morgan
Sept 1850 Thomas Roberts William Thomas  
March 1851 William Thomas Thomas Roberts (x)
Sept 1851 William Evans    
March 1852 William Evans (x)   David Roberts
Sept 1852 Jenkin Jenkins   Thomas Davies
March 1853 Jenkin Jenkins   Thomas Davies
Sept 1853 Evan Jones   Thomas Davies
March 1854 Edward Thomas (x)   Thomas Davies
Sept 1854 Richard Griffiths Lewis Jones Thomas Roberts
March 1855 Richard Griffiths Lewis Jones Thomas Roberts
Sept 1855 Owen Owens   Thomas Roberts
March 1856 Owen Owens   Thomas Roberts
Sept 1856 David Owens Thomas Evan (x) Thomas Roberts
March 1857 David Owens Thomas Evan (x) Thomas Roberts
Sept 1857 John Jones James Jones David Owen
March 1858 John James Jones David Owen
Sept 1858 John Jones David Roderick (x) David Owen
March 1859 John Jones David Roderick (x) David Owen
Sept 1859 John Jones Richard Evans David Owen
March 1860 John Jones Richard Evans David Owen
Sept 1860 Jenkin Jenkins Elizabeth Jones (x) John Jones
March 1861 Jenkin Jenkins Elizabeth Jones John Jones
Sept 1861 Thomas Davies Richard Jones  
March 1862 Thomas Davies Richard Jones  
Sept 1862 Thomas Jones Thomas Thomas Richard Jones
March 1863 Thomas Jones Thomas Thomas Richard Jones
Sept 1863 William Thomas Owen Owens Richard Jones
March 1864 William Thomas Owen Owens Richard Jones
Sept 1864 Davies Owen Owen Owen Owen Owens
March 1865 Davies Owen Owen Owen Owen Owens
Sept 1865 Richard Griffiths Richard Jones (x) Owen Owens
March 1866 Richard Griffiths Richard Jones (x) Owen Owens
Sept 1866 John Jones Richard Jenkins Owen Owens
March 1867 John Jones Richard Jenkins Owen Owen
Sept 1867 Thomas Griffiths (x) James Jones Henry C Fryer
March 1868 Thomas Griffiths (x) James Jones Henry C Fryer

LLGC/NLW, MS 20688 D

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]