Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Cofnodion Deddf y Tlodion
Poor Law records


GoogleCofrestr brechu

Vaccination register

Yr oedd gan Bwrdd y Gwarcheidwaid nifer o gyfrifoldebau am iechyd cyhoeddus. Er sicrhau bod pob plant yn cael eu brechu, tynnodd y Swyddog Brechu manylion genedigaethau allan o'r Cofrestr Genedigaethau, ac anfonodd hysbysiad i'r rhieni a rhoddodd manylion o'r hyn a oedd yn ofynnol. Cofnodwyd popeth mewn cofrestr.

Mae pob rhestr yn cynnwys manylion rhan yr Undeb: mae Llangynfelyn yn ardal Geneu'r Glyn. Mae'r cofrestrau am 1879-1930 ar gael yn Archifdy Ceredigion. Fel enghraifft, rydym wedi adysgrifio'r cofnodion i Langynfelyn am 1880. Nid yw'r plwyf yn cael ei gynnwys yn y cofnod, felly mae'n bosib bod sawl wedi'i hepgor.

Rydym wedi adysgrifio'r cofrestr i 1854 hefyd.

The Poor Law Guardians had a number of public health responsibilities. To ensure that all children were vaccinated, the Vaccination Officer extracted details from the birth registers, and sent a notice to all parents giving details of the requirements. This was recorded in a register.

Each vaccination register covers a part of the Union: Llangynfelyn is in the Geneu'r Glyn district. The registers for 1879-1930 are available in Ceredigion Archives. As a sample, we have transcribed the Llangynfelyn entries for 1880. As the location is not identified by parish, it is possible some may have been missed.

The register for 1854 has also been transcribed.


Monthly list of births , Vaccination Register

John Jones, Vaccination Officer, Geneu'r Glyn District, Aberystwyth Union

The full column headings are:
  1. Number in Birth Register
  2. When born.
  3. Where born
  4. Name, if any
  5. Sex
  6. Name & surname of the father or, if the child be illegitimate,, of the mother
  7. Rank, Occupation or Profession of Parent

The register also has details of vaccination dates, omitted here.

Num

When born

Where born

Name

Sex

Parent

Occupation

26

2 Dec 1879

Trerddol

Rebecca

G

John Nichols

Painter

43

16 Feb 1880

Trerddol

Thomas David

B

David Roberts

Quarryman

44

14 Feb 1880

Taliesin

Evan

B

John Thomas

Miner

47

27 Feb 1880

Goitre

Richard

B

David Evans

Carrier

51

15 Feb 1880

Cottage, Llancynfelin

Henry

B

John Andrew

Miner

53

10 Feb 1880

Trerddol

Catherine

G

Thomas Beechey

Drainer

84

6 May 1880

Taliesin

Thomas David

B

Thomas Hopkins

Farm Servant

85

13 May 1880

Tanllan, Llancynfelin

John Lewis

B

Edward Rowland Owen

Farmer

91

21 May 1880

Taliesin

Ellen

G

Richard Jones

Miner

92

17 May 1880

Taliesin

David

B

Isaac Edwards

Mason

100

11 June 1880

Gelly

Richard James

B

James Griffiths

Farmer

110

24 Aug 1880

Taliesin

John Hugh

B

John Williams

Miner

121

4 Sep 1880

Taliesin

Anne Jane

G

John Williams

Miner

124

11 Sept 1880

Wesley Cottage, Llancynfelin

Mary Helina

G

Robert Curry

Wesleyan Minister

128

 

Tre'rddol

Mary Eleanor

G

John Jones

Farm Servant

135

28 Sept 1880

Nantyllain

Margaret Jane

G

Evan Morgans

Miner

136

9 Sep 1880

Taliesin

John Hugh

B

Lewis Edwards

Mason

138

12 Nov 1880

Taliesin

Jane

G

William Davies

Miner

144

28 Nov 1880

Gwyndy, Llancynfelin

Mary Hannah

G

John Jenkins

Miner

145

12 Nov 1880

Taliesin

Evan

B

William Pugh

Mason

147

18 Sep 1880

Tre'rddol

Evan

B

Margaret Davies

-


Archifdy Ceredigion/Ceredigion Archives, Cardiganshire Board of Guardians, CBG/1254
Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]