Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


Lluniau o'r awyr

 

Aerial photographs

Ymhlith llawer o bethau eraill, mae casgliad enfawr o lluniau o'r awyr o bob rhan o Gymru yn y Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Tynnwyd mwyafrif y lluniau gan y Llu Awyr Brenhinol ers diwedd ail rhyfel y byd.

Gall y comisiwn yn gwneud copïau o'r lluniau - rydym wedi cael sawl a dunnwyd ar 29 Mehefin 1961. Crewyd y brif llun isod o dri llun: rhifau 0250 a 0252 F21 58/RAF/4502 a 0250 F2.2 58/RAF/4502

Mae'r lluniau i gyd yn hawlfraint y Coron, ac yn cael eu defnyddio yma gyda chaniatâd Rheolwr yr HMSO, rhif trwydded D/Lib Svcs 49/4/12 (MOD WSL 019)

Mae safon y manylion ar y lluniau yn bron yn anghredadwy. Scanïwyd y lluniau ar 300dpi - mae'r brif llun wedi'i lleihau i 14%. Dyma enghraifft o ddarn sy'n dangos Taliesin, maint llawn.

Amongst many other things, there is an enormous collection of aerial photographs of all parts of Wales in the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW). The majority of the photos were taken by the RAF in the years since the end of World War 2.

The Commission can make copies of the pictures - we have a few taken on 29th June 1961. The main picture was created as a montage of three pictures: refs 0250 and 0252 F21 58/RAF/4502 and 0250 F2.2 58/RAF/4502

All the pictures are Crown copyright, and are used here with the permission of the Controller of HMSO, licence no. D/Lib Svcs 49/4/12 (MOD WSL 019)

The level of detail in the pictures is almost unbelievable. The pictures were scanned at 300dpi - the main picture was then reduced to 14%. Here is an example of a part showing Taliesin, full size.


Taliesin o'r awyr, Taliesin from the air Llangynfelyn o'r awyr, Llangynfelyn from the air

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]