Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


Arolwg Ordnans 0.5" 1913

Ordnance Survey 0.5" 1913

I weld manylion gwerthchweil ar fap, rhaid cael yr hen 1 modfedd (bellach 1:50,000) o leiaf, ond mae mapiau ar raddfa llai yn ddiddorol hefyd. Dyma dyfyniad o dalen 15 (Y Bermo ac Aberystwyth) yn y cyfres O.S. hanner-modfedd i'r milltir, cyhoeddwyd yn 1913. Mae gennym dyfyniad mwy, o'r ardal gerllaw, ar 300 dpi.

To see some detail on a map, we need at least the old 1" to the mile (now 1:50,000) maps, but maps at a smaller scale are also interesting. This is an extract from sheet 15 (Barmouth and Aberystwyth) of the Half-inch to 1 mile O.S. series, published in 1913. We also have a larger extract, covering the surrounding area, at 300 dpi.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]