Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


GoogleCary, 1794

Rhan o fap Sir Aberteifi gan Cary, cyhoeddwyd yn Llundain yn 1794. Lluniwyd y map ar raddfa o dua pump milltir i un fodfedd.

Mae rhanfap fwy ar gael (248KB) sy'n cynnwys yr ardal o Fachynlleth i Dregaron.

Part of a map of Cardiganshire by Cary, published in 1794. The map is drawn at a scale of about 5 miles to the inch.

A larger extract is available (248KB), covering the area from Machynlleth to Tregaron.


Map Cary, 1794

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]