Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


W & A.K. Johnston, Edinburgh, Motoring and Hiking Map

Dyma map tra arferol i fodurwyr, gan W ac A K Johnston o Gaeredin, seiliedig ar data yr O.S. Y raddfa wreiddiol oedd 3 milltir i'r modfedd. Amlygir y brif ffyrdd ac arweddion mewn inc coch. Nid oes dyddiad ar y map ei hun ond y llun ar y clawr yn awgrymu'r 1920au.

Daw'r dyfyniadau yma o ddalen EE, sy'n rhedeg o Llŷn a Phorthmadog yn y gogledd, i lawr i Aberteifi yn y de ac i Raeadr Gwy a Llanidloes i'r dwyrain.

Mae'r dyfyniad isod, sy'n dangos y plwyf, yn 300 dpi. Mae dyfyniad fwy ar gael ar 150dpi o'r ardal o Fachynlleth i Gei Newydd.

Clawr y map / Cover of the map

This is a fairly conventional motoring map, by W and A K Johnston of Edinburgh, based on OS data. The original scale is 3 miles to the inch.The main roads and various geographical features are highlighted in red. The map itself is undated, but the cover illustration strongly suggests the 1920s.

The extracts here are taken from sheet EE, which goes from Llŷn and Porthmadog in the north, to Cardigan in the south, and as far east as Rhayader and Llanidloes.

The extract below, covering the parish, is at 300 dpi. There is a larger extract available at 150dpi covering the area from Machynlleth down to New Quay.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]