Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Dogfennau Amrywiol
Miscellaneous documents


Google


Y Coflech Rhyfel

 

The War Memorial

Prif cofeb rhyfel y plwyf yw coflech efydd tu fewn i'r eglwys. Hefyd, mae rhestr y gwroniaid yn Ysgol Llancynfelyn. Ar ben y coflech yn yr eglwys yw:

"TO THE GLORY OF GOD
AND TO THE INSPIRING AND GLORIOUS MEMORY
OF THOSE FROM THE PARISH OF LLANGYNFELYN
WHO SERVED IN THE GREAT WAR 1914 - 1918"

Mae'r trawsgrifiad isod yn gopi o'r cofeb yn yr ysgol, sydd hefyd yn cofnodi'r rhain a fu farw yn ystod Ail Rhyfel y Byd.

Y coflech yn yr eglwys / The memorial in the church The main war memorial is a brass plaque inside the parish church. There is also a roll of honour in the village school. The memorial in the church is headed:

"TO THE GLORY OF GOD
AND TO THE INSPIRING AND GLORIOUS MEMORY
OF THOSE FROM THE PARISH OF LLANGYNFELYN
WHO SERVED IN THE GREAT WAR 1914 - 1918"

The transcript below is of the Memorial in the village school, which also records those who died in the Second World War.

Roll of Honour - WW1

* These have made the supreme sacrifice
* Pte.P BEECHEYSWB
* Lce Cpl.T ELLISRWF
* Pte.Rd ELLISKings Rgt
* Pte.Js EVANSSWB
* Lce Cpl.R J ISAACRWSurRgt
* Pnr.W JAMESRE
* Pte.W JENKINSSWB
* FltOvr.W B L JONESRN
* Pte.H TAYLOR LEWISRSA
* Pte.J LLOYDSWB
* Pte.T LLOYDWGds
* Pte.MORGAN MORGANSMS
* Pte.D L RICHARDSRWF
* Pte.E ROBERTSRFC
* Pte.G VEAREYSWB
Pte.G ARTHURRWF
Sgt.J J BEECHEYSLRgt
Cpl.H BEECHEYSWB
Pte.S A BRYANRGA
Pte.G BEECHEYRWF
Pte.T BEECHEYSWB
Lce.Cpl.JOE DAVIESWR
Sap.J DAVIESRE
Cpl.G ELLISASC
Cpl.T D EVANSAust Rgt
Bdr.E W EDWARDSRFA
Gnr.H G EDWARDSRFA
Pte.J T EDWARDSNR
Pte.D EVANSSWB
Pte.E R EVANSSWB
Pte.J L EVANSRAF
Sig.Dd HUGHESSWB
Pte.J D HOWELLSE SUR
Dvr.J J ISAACMGC
Pte.T W ISAACWR
Pte.R D ISAAC2nd WR
Pte.D J ISAAC2nd WR
Dvr.EVAN JENKINSRFA
Bdr.J E JONESRFA
Bdr.R J JONESRE
Pnr.D JAMESRE
Pnr.E G JONESRE
Sap.W J JONESMMRE
Pte.C JENKINSRAP
Pte.D JENKINSASC
Pte.J JENKINSSWB
Pte.R JENKINSSWB
Pte.D L JONESRWF
Pte.E J JONESSWB
Pte.J T JONESSWB
Pte.R T JONESWR
Pte.JOEL JENKINS2nd WR
Pte.J O NICHOLAS DCMWR
Pte.J OWENRAP
Sgt.Rd PUGHNorf Rgt
Cpl.LEWIS PUGHRE
Dvr.W PRICERFA
Pte.H PRICEWGds
Pte.G W PUGHHANT CB
Pte.WM PUGHRIF
Lce.Cpl.W D RICHARDSMP
Gnr.G REEDRGA
Pte.A REEDMGC
Pte.D REEDSWB
Pte.Js REEDSWB
Pte.J M REESRWF
Pte.B ROWLANDSWR
Pte.LLOYD ROWLANDSWR
Gnr.J G STEVENSRFA
Rev.R W WEAVERCF
Lce.Cpl.Dd WHITEGdn Hndrs
Pte.Jn WHITESWB
Gnr.J WEAVERRFA
Pte.W WESTLAB BATT
Pte.D D WILLIAMSRWF
Pte.Js WILLIAMSWR
Pte.Jn WILLIAMSPIONEERS
Pte.J WILLIAMSRs Rgt


Memorial Plaque - WW2


1939   RHYFEL   1945
COFIO
BECHGYN YR ARDAL HON
A
COLLWYD

DAVID IFOR WILLIAMS, CMP GORFF 29 1943 THAILAND
ALUN JONES BEDS AND HERTS RGT MAI 16 1944 MONT CASINO YR EIDAL
ALEC DAVIES MN HYDREF 31 1942 MOR IWERYDD

"EU HENW SYDD YN BYW BYTH"

Trawsgrifiad gan / Transcription by: Gilbert Jones  
 
Gweler hefyd: rhestr o bobl y plwyf a gwasanaethodd yn ystod yr Ail Rhyfel.   See also: list of people of the parish who served during the Second War.

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]