Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


GoogleDisgrifiadau a chyfeirlyfrau

Descriptions and directories

Mae nifer fawr o bobl wedi ymweld Llangynfelyn dros y canrifoedd: ei safle ar y brif ffordd ar hyd yr arfordir rhwng y De a'r Gogledd sicrheuodd hynny. Ysgrifennodd rhai o'r teithwyr hyn dyddiaduron disgrifiadau eu teithiau ynddynt. Hefyd, y mae nifer o gyhoeddiadau sy'n cynnig ar wneud disgrifiad o bob un dref a phentref yn y wlad, ac weithiau y mae disgrifiad Llangynfelyn ynddynt. Y mae nodiadau byrion mewn sawl cyfeirlyfrau masnachol hefyd.

Over the centuries many people have visited Llangynfelyn: its position on the main coast road between North and South Wales ensured that. Some of these travellers kept diaries and described their journeys. There have also been a number of publications which attempt to describe all the towns and villages of the country, and these often include Llangynfelyn and its communities. Trade directories often included brief notes on a community as well.


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]