Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records
 | 
 | 
Mapiau
Maps


Google


Arolwg Ordnans 1" 1922

Ordnance Survey 1" 1922

Cyhoeddwyd map cyfres gyntaf yr Arolwg Ordnans un fodfedd o Ogledd Sir Aberteifi yn 1837. Mae'r wlad wedi cael ei ail-fesur, a'r mapiau eu diweddaru yn rheolaidd erbyn hynny. Dyma dyfyniad o dalen 68 (Y Bermo ac Aberystwyth) yn y cyfres 'Popular Edition', cyhoeddwyd yn 1922 ond seiliedig ar waith dirfesuro 1919 (gyda cywiriadau mân 1923-25). Mae gennym dyfyniadau mwy, o'r plwyf oll, ar 150 dpi a 300 dpi.

Gweler hefyd yr un fap, ond gyda chyfeiriadau grid milwrol wedi'u hychwanegu, a'r fersiwn seiliedig ar waith aildirfesuro llawn yn 1948 (y seithfed cyfres).

The first edition of the O.S. 1" to the mile map for North Cardiganshire was published in 1837. The country has been regularly re-surveyed and the maps updated ever since. This is an extract from sheet 68 (Barmouth and Aberystwyth) in the 'Popular edition' series, published in 1922 but based on surveys done in 1919 (with minor corrections 1923-25). We also have larger extracts, covering the whole parish, at 150 dpi and 300 dpi.

See also the same map, but with military grid references added and the version based on a full re-survey in 1948 (seventh series).


Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]