Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & records


Google


Blas ar y wefan

 

A taste of the site

Mae'n debyg bod rhan mwyaf y defnydd ar y safle hwn o ddiddordeb i haneswyr lleol a'r teulu brwd: nid yw rhestrau aelodau capeli yn cyffrous iawn!

Ond, mae defnydd yma i'r ymwelwyr achlysurol hefyd, cuddiwyd ymhlith y pentyrrau llychlyd. Mae llawer o'r dogfennau yn dangos manylion diddorol dros ben ynglŷn â'r bywydau beunyddiol y bobl a oedd yn byw yma: yr hyn a feddyliasant a sut y deimlasant.

Mae'r rhestr isod yn gynnwys sawl o'n hoff dudalennau:

 

It's likely that much of the material on this site is of interest only to dedicated family and local historians: lists of chapel members do not make exciting reading!

However, there is also material here for the casual visitor, hidden amongst the piles of dust! Many of the documents give fascinating details of the everyday lives of the people who lived here, what they thought and how they felt.

The list below includes some of our favourite pages:

 

Google

[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]